a_LEO-1589.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :1866張
交付張數 : 631張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 屏東水月囍樓
新秘(新娘秘書) : 饅頭爸團隊-宇真老師
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-1.jpg

a_LEO-22.jpg

a_LEO-26.jpg

a_LEO-42.jpg

a_LEO-43.jpg

a_LEO-59.jpg

a_LEO-61.jpg

a_LEO-75.jpg

a_LEO-96.jpg

a_LEO-126.jpg

a_LEO-142.jpg

a_LEO-149.jpg

a_LEO-168.jpg

a_LEO-210.jpg

a_LEO-215.jpg

a_LEO-216.jpg

a_LEO-224.jpg

a_LEO-228.jpg

a_LEO-257.jpg

a_LEO-259.jpg

a_LEO-262.jpg

a_LEO-281.jpg

a_LEO-282.jpg

a_LEO-296.jpg

a_LEO-304.jpg

a_LEO-312.jpg

a_LEO-321.jpg

a_LEO-322.jpg

a_LEO-326.jpg

a_LEO-327.jpg

a_LEO-328.jpg

a_LEO-330.jpg

a_LEO-340.jpg

a_LEO-348.jpg

a_LEO-351.jpg

a_LEO-361.jpg

a_LEO-378.jpg

a_LEO-388.jpg

a_LEO-396.jpg

a_LEO-446.jpg

a_LEO-457.jpg

a_LEO-460.jpg

a_LEO-471.jpg

a_LEO-475.jpg

a_LEO-481.jpg

a_LEO-482.jpg

a_LEO-514.jpg

a_LEO-522.jpg

a_LEO-543.jpg

a_LEO-546.jpg

a_LEO-573.jpg

a_LEO-612.jpg

a_LEO-617.jpg

a_LEO-633.jpg

a_LEO-650.jpg

a_LEO-657.jpg

a_LEO-660.jpg

a_LEO-671.jpg

a_LEO-714.jpg

a_LEO-736.jpg

a_LEO-747.jpg

a_LEO-756.jpg

a_LEO-772.jpg

a_LEO-779.jpg

a_LEO-782.jpg

a_LEO-783.jpg

a_LEO-786.jpg

a_LEO-789.jpg

a_LEO-803.jpg

a_LEO-810.jpg

a_LEO-815.jpg

a_LEO-823.jpg

a_LEO-828.jpg

a_LEO-836.jpg

a_LEO-840.jpg

a_LEO-847.jpg

a_LEO-850.jpg

a_LEO-861.jpg

a_LEO-864.jpg

a_LEO-869.jpg

a_LEO-874.jpg

a_LEO-895.jpg

a_LEO-900.jpg

a_LEO-912.jpg

a_LEO-927.jpg

a_LEO-931.jpg

a_LEO-952.jpg

a_LEO-980.jpg

a_LEO-981.jpg

a_LEO-998.jpg

a_LEO-1006.jpg

a_LEO-1008.jpg

a_LEO-1020.jpg

a_LEO-1030.jpg

a_LEO-1034.jpg

a_LEO-1051.jpg

a_LEO-1058.jpg

a_LEO-1066.jpg

a_LEO-1097.jpg

a_LEO-1109.jpg

a_LEO-1114.jpg

a_LEO-1134.jpg

a_LEO-1135.jpg

a_LEO-1150.jpg

a_LEO-1152.jpg

a_LEO-1160.jpg

a_LEO-1218.jpg

a_LEO-1237.jpg

a_LEO-1240.jpg

a_LEO-1249.jpg

a_LEO-1258.jpg

a_LEO-1263.jpg

a_LEO-1277.jpg

a_LEO-1283.jpg

a_LEO-1291.jpg

a_LEO-1292.jpg

a_LEO-1295.jpg

a_LEO-1300.jpg

a_LEO-1324.jpg

a_LEO-1327.jpg

a_LEO-1329.jpg

a_LEO-1333.jpg

a_LEO-1346.jpg

a_LEO-1349.jpg

a_LEO-1352.jpg

a_LEO-1363.jpg

a_LEO-1368.jpg

a_LEO-1371.jpg

a_LEO-1375.jpg

a_LEO-1389.jpg

a_LEO-1395.jpg

a_LEO-1405.jpg

a_LEO-1445.jpg

a_LEO-1451.jpg

a_LEO-1458.jpg

a_LEO-1491.jpg

a_LEO-1506.jpg

a_LEO-1564.jpg

a_LEO-1589.jpg

a_LEO-1615.jpg

a_LEO-1624.jpg

a_LEO-1631.jpg

a_LEO-1634.jpg

a_LEO-1655.jpg

a_LEO-1720.jpg

a_LEO-1732.jpg

a_LEO-1819.jpg

a_LEO-1828.jpg

a_LEO-1833.jpg

a_LEO-1843.jpg