a_LEO-483.jpg

感謝文 N0.08

LEO-1118.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2950張
交付張數 : 972張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 高雄漢來成功店金冠廳
新秘(新娘秘書) : 饅頭爸團隊-小帆老師
婚紗禮服 : 鍾小帆婚禮工作室
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-1.jpg

a_LEO-3.jpg

a_LEO-4.jpg

a_LEO-10.jpg

a_LEO-26.jpg

a_LEO-41.jpg

a_LEO-45.jpg

a_LEO-49.jpg

a_LEO-59.jpg

a_LEO-71.jpg

a_LEO-73.jpg

a_LEO-75.jpg

a_LEO-84.jpg

a_LEO-86.jpg

a_LEO-89.jpg

a_LEO-93.jpg

a_LEO-94.jpg

a_LEO-98.jpg

a_LEO-100.jpg

a_LEO-102.jpg

a_LEO-106.jpg

a_LEO-110.jpg

a_LEO-118.jpg

a_LEO-119.jpg

a_LEO-126.jpg

a_LEO-134.jpg

a_LEO-144.jpg

a_LEO-145.jpg

a_LEO-150.jpg

a_LEO-159.jpg

a_LEO-160.jpg

a_LEO-161.jpg

a_LEO-163.jpg

a_LEO-167.jpg

a_LEO-170.jpg

a_LEO-171.jpg

a_LEO-175.jpg

a_LEO-176.jpg

a_LEO-178.jpg

a_LEO-200.jpg

a_LEO-211.jpg

a_LEO-216.jpg

a_LEO-217.jpg

a_LEO-221.jpg

a_LEO-227.jpg

a_LEO-233.jpg

a_LEO-237.jpg

a_LEO-238.jpg

a_LEO-240.jpg

a_LEO-241.jpg

a_LEO-244.jpg

a_LEO-247.jpg

a_LEO-261.jpg

a_LEO-265.jpg

a_LEO-267.jpg

a_LEO-287.jpg

a_LEO-291.jpg

a_LEO-295.jpg

a_LEO-296.jpg

a_LEO-300.jpg

a_LEO-303.jpg

a_LEO-310.jpg

a_LEO-316.jpg

a_LEO-323.jpg

a_LEO-332.jpg

a_LEO-339.jpg

a_LEO-347.jpg

a_LEO-348.jpg

a_LEO-356.jpg

a_LEO-372.jpg

a_LEO-375.jpg

a_LEO-380.jpg

a_LEO-382.jpg

a_LEO-395.jpg

a_LEO-412.jpg

a_LEO-453.jpg

a_LEO-460.jpg

a_LEO-464.jpg

a_LEO-471.jpg

a_LEO-476.jpg

a_LEO-483.jpg

a_LEO-534.jpg

a_LEO-539.jpg

a_LEO-551.jpg

a_LEO-583.jpg

a_LEO-590.jpg

a_LEO-594.jpg

a_LEO-606.jpg

a_LEO-614.jpg

a_LEO-644.jpg

a_LEO-646.jpg

a_LEO-675.jpg

a_LEO-690.jpg

a_LEO-702.jpg

a_LEO-711.jpg

a_LEO-716.jpg

a_LEO-728.jpg

a_LEO-732.jpg

a_LEO-733.jpg

a_LEO-747.jpg

a_LEO-753.jpg

a_LEO-770.jpg

a_LEO-771.jpg

a_LEO-772.jpg

a_LEO-790.jpg

a_LEO-791.jpg

a_LEO-801.jpg

a_LEO-802.jpg

a_LEO-803.jpg

a_LEO-813.jpg

a_LEO-843.jpg

a_LEO-846.jpg

a_LEO-854.jpg

a_LEO-857.jpg

a_LEO-868.jpg

a_LEO-884.jpg

a_LEO-909.jpg

a_LEO-915.jpg

a_LEO-923.jpg

a_LEO-925.jpg

a_LEO-929.jpg

a_LEO-952.jpg

a_LEO-968.jpg

a_LEO-973.jpg

a_LEO-979.jpg

a_LEO-984.jpg

a_LEO-999.jpg

a_LEO-1009.jpg

a_LEO-1020.jpg

a_LEO-1026.jpg

a_LEO-1030.jpg

a_LEO-1037.jpg

a_LEO-1042.jpg

a_LEO-1060.jpg

a_LEO-1063.jpg

a_LEO-1065.jpg

a_LEO-1127.jpg

a_LEO-1134.jpg

a_LEO-1151.jpg

a_LEO-1172.jpg

a_LEO-1182.jpg

a_LEO-1184.jpg

a_LEO-1190.jpg

a_LEO-1195.jpg

a_LEO-1199.jpg

a_LEO-1223.jpg

a_LEO-1250.jpg

a_LEO-1264.jpg

a_LEO-1268.jpg

a_LEO-1275.jpg