a_LEO-1674.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :2398張
交付張數 : 764張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 高雄翰品酒店 雲廳
新秘(新娘秘書) : 周品汝造型經理團隊-蔡夢穎老師
婚紗禮服 : 珍琳蘇新概念婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-6.jpg

a_LEO-35.jpg

a_LEO-39.jpg

a_LEO-58.jpg

a_LEO-59.jpg

a_LEO-142.jpg

a_LEO-147.jpg

a_LEO-160.jpg

a_LEO-236.jpg

a_LEO-249.jpg

a_LEO-268.jpg

a_LEO-276.jpg

a_LEO-279.jpg

a_LEO-286.jpg

a_LEO-290.jpg

a_LEO-306.jpg

a_LEO-313.jpg

a_LEO-317.jpg

a_LEO-328.jpg

a_LEO-329.jpg

a_LEO-343.jpg

a_LEO-351.jpg

a_LEO-356.jpg

a_LEO-359.jpg

a_LEO-368.jpg

a_LEO-395.jpg

a_LEO-401.jpg

a_LEO-412.jpg

a_LEO-415.jpg

a_LEO-420.jpg

a_LEO-431.jpg

a_LEO-433.jpg

a_LEO-442.jpg

a_LEO-446.jpg

a_LEO-464.jpg

a_LEO-469.jpg

a_LEO-512.jpg

a_LEO-540.jpg

a_LEO-553.jpg

a_LEO-570.jpg

a_LEO-574.jpg

a_LEO-581.jpg

a_LEO-586.jpg

a_LEO-589.jpg

a_LEO-593.jpg

a_LEO-601.jpg

a_LEO-608.jpg

a_LEO-622.jpg

a_LEO-632.jpg

a_LEO-673.jpg

a_LEO-684.jpg

a_LEO-685.jpg

a_LEO-690.jpg

a_LEO-692.jpg

a_LEO-707.jpg

a_LEO-714.jpg

a_LEO-718.jpg

a_LEO-727.jpg

a_LEO-739.jpg

a_LEO-741.jpg

a_LEO-749.jpg

a_LEO-777.jpg

a_LEO-788.jpg

a_LEO-797.jpg

a_LEO-800.jpg

a_LEO-806.jpg

a_LEO-819.jpg

a_LEO-832.jpg

a_LEO-839.jpg

a_LEO-842.jpg

a_LEO-852.jpg

a_LEO-853.jpg

a_LEO-861.jpg

a_LEO-868.jpg

a_LEO-935.jpg

a_LEO-944.jpg

a_LEO-952.jpg

a_LEO-956.jpg

a_LEO-981.jpg

a_LEO-982.jpg

a_LEO-987.jpg

a_LEO-992.jpg

a_LEO-1003.jpg

a_LEO-1007.jpg

a_LEO-1076.jpg

a_LEO-1079.jpg

a_LEO-1100.jpg

a_LEO-1101.jpg

a_LEO-1120.jpg

a_LEO-1158.jpg

a_LEO-1176.jpg

a_LEO-1248.jpg

a_LEO-1267.jpg

a_LEO-1270.jpg

a_LEO-1271.jpg

a_LEO-1279.jpg

a_LEO-1286.jpg

a_LEO-1291.jpg

a_LEO-1297.jpg

a_LEO-1313.jpg

a_LEO-1318.jpg

a_LEO-1330.jpg

a_LEO-1340.jpg

a_LEO-1350.jpg

a_LEO-1378.jpg

a_LEO-1380.jpg

a_LEO-1382.jpg

a_LEO-1393.jpg

a_LEO-1400.jpg

a_LEO-1404.jpg

a_LEO-1410.jpg

a_LEO-1422.jpg

a_LEO-1439.jpg

a_LEO-1453.jpg

a_LEO-1468.jpg

a_LEO-1491.jpg

a_LEO-1495.jpg

a_LEO-1508.jpg

a_LEO-1525.jpg

a_LEO-1531.jpg

a_LEO-1533.jpg

a_LEO-1595.jpg

a_LEO-1606.jpg

a_LEO-1625.jpg

a_LEO-1674.jpg

a_LEO-1682.jpg

a_LEO-1693.jpg

a_LEO-1698.jpg

a_LEO-1740.jpg

a_LEO-1765.jpg

a_LEO-1783.jpg

a_LEO-1786.jpg

a_LEO-1791.jpg

a_LEO-1796.jpg

a_LEO-1859.jpg

a_LEO-1860.jpg

a_LEO-1862.jpg

a_LEO-1887.jpg

a_LEO-1890.jpg

a_LEO-1990.jpg

a_LEO-1999.jpg

a_LEO-2010.jpg

a_LEO-2056.jpg

a_LEO-2079.jpg

a_LEO-2180.jpg

a_LEO-2321.jpg

a_LEO-2325.jpg

a_LEO-2339.jpg

a_LEO-2345.jpg

a_LEO-2361.jpg