a_LEO-1311.jpg

a_LEO-3313.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :3368張
交付張數 : 942張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 高雄寒軒美饌 至善美廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 西敏英國手工婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-4.jpg

a_LEO-16.jpg

a_LEO-59.jpg

a_LEO-68.jpg

a_LEO-90.jpg

a_LEO-204.jpg

a_LEO-213.jpg

a_LEO-243.jpg

a_LEO-255.jpg

a_LEO-277.jpg

a_LEO-291.jpg

a_LEO-312.jpg

a_LEO-325.jpg

a_LEO-333.jpg

a_LEO-352.jpg

a_LEO-359.jpg

a_LEO-369.jpg

a_LEO-400.jpg

a_LEO-402.jpg

a_LEO-405.jpg

a_LEO-413.jpg

a_LEO-418.jpg

a_LEO-422.jpg

a_LEO-437.jpg

a_LEO-443.jpg

a_LEO-459.jpg

a_LEO-464.jpg

a_LEO-467.jpg

a_LEO-473.jpg

a_LEO-492.jpg

a_LEO-498.jpg

a_LEO-502.jpg

a_LEO-505.jpg

a_LEO-528.jpg

a_LEO-530.jpg

a_LEO-547.jpg

a_LEO-549.jpg

a_LEO-551.jpg

a_LEO-554.jpg

a_LEO-560.jpg

a_LEO-566.jpg

a_LEO-582.jpg

a_LEO-585.jpg

a_LEO-588.jpg

a_LEO-590.jpg

a_LEO-600.jpg

a_LEO-615.jpg

a_LEO-620.jpg

a_LEO-639.jpg

a_LEO-645.jpg

a_LEO-651.jpg

a_LEO-653.jpg

a_LEO-660.jpg

a_LEO-664.jpg

a_LEO-675.jpg

a_LEO-680.jpg

a_LEO-685.jpg

a_LEO-696.jpg

a_LEO-710.jpg

a_LEO-717.jpg

a_LEO-723.jpg

a_LEO-732.jpg

a_LEO-734.jpg

a_LEO-751.jpg

a_LEO-776.jpg

a_LEO-816.jpg

a_LEO-853.jpg

a_LEO-876.jpg

a_LEO-880.jpg

a_LEO-891.jpg

a_LEO-895.jpg

a_LEO-938.jpg

a_LEO-946.jpg

a_LEO-948.jpg

a_LEO-968.jpg

a_LEO-992.jpg

a_LEO-997.jpg

a_LEO-1003.jpg

a_LEO-1043.jpg

a_LEO-1057.jpg

a_LEO-1059.jpg

a_LEO-1124.jpg

a_LEO-1150.jpg

a_LEO-1180.jpg

a_LEO-1299.jpg

a_LEO-1311.jpg

a_LEO-1332.jpg

a_LEO-1338.jpg

a_LEO-1446.jpg

a_LEO-1449.jpg

a_LEO-1480.jpg

a_LEO-1481.jpg

a_LEO-1590.jpg

a_LEO-1616.jpg

a_LEO-1618.jpg

a_LEO-1665.jpg

a_LEO-1810.jpg

a_LEO-1886.jpg

a_LEO-1926.jpg

a_LEO-1991.jpg

a_LEO-1993.jpg

a_LEO-2022.jpg

a_LEO-2033.jpg

a_LEO-2041.jpg

a_LEO-2058.jpg

a_LEO-2072.jpg

a_LEO-2095.jpg

a_LEO-2102.jpg

a_LEO-2115.jpg

a_LEO-2120.jpg

a_LEO-2133.jpg

a_LEO-2142.jpg

a_LEO-2149.jpg

a_LEO-2159.jpg

a_LEO-2167.jpg

a_LEO-2181.jpg

a_LEO-2187.jpg

a_LEO-2216.jpg

a_LEO-2217.jpg

a_LEO-2237.jpg

a_LEO-2246.jpg

a_LEO-2274.jpg

a_LEO-2283.jpg

a_LEO-2394.jpg

a_LEO-2397.jpg

a_LEO-2406.jpg

a_LEO-2409.jpg

a_LEO-2474.jpg

a_LEO-2477.jpg

a_LEO-2520.jpg

a_LEO-2526.jpg

a_LEO-2540.jpg

a_LEO-2581.jpg

a_LEO-2592.jpg

a_LEO-2615.jpg

a_LEO-2641.jpg

a_LEO-2652.jpg

a_LEO-2654.jpg

a_LEO-2689.jpg

a_LEO-2714.jpg

a_LEO-2757.jpg

a_LEO-2819.jpg

a_LEO-2901.jpg

a_LEO-3163.jpg

a_LEO-3209.jpg

a_LEO-3284.jpg

a_LEO-3313.jpg

a_LEO-3339.jpg

a_LEO-3347.jpg

a_LEO-3368.jpg