a_LEO-1131.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2087張
交付張數 : 522張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 :新營民雄海鮮餐廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)

婚攝心得:這場婚禮紀錄新娘家離綜仁家並不會太遠,所以早早就到開拍地點了,印象很深刻的是,我遠遠就看到一早新娘的爸爸站在陽台外面,那時我還不確定是否為眼前的這戶人家,我走過去看了他一眼,新娘爸爸也看我一眼,然後我又走回來,最後新娘爸爸發現我是婚攝,在詢問是否為今日新娘家之後,爸爸便揮手讓我進去,這是個奇妙的開始啊,今天的新娘是個非常感性的人,在儀式中因為內心的感動與激動,不時可以看到新娘子掉眼淚,而新娘的外婆也是喔,看到自己的外孫女終於要完成人生的重要階段,內心雖高興卻也留下了感動與不捨的眼淚,這真的是一場充滿歡笑與感動淚水的婚禮紀錄。

a_LEO-1.jpg

a_LEO-2.jpg

a_LEO-4.jpg

a_LEO-10.jpg

a_LEO-22.jpg

a_LEO-30.jpg

a_LEO-42.jpg

a_LEO-47.jpg

a_LEO-69.jpg

a_LEO-83.jpg

a_LEO-97.jpg

a_LEO-101.jpg

a_LEO-146.jpg

a_LEO-175.jpg

a_LEO-202.jpg

a_LEO-207.jpg

a_LEO-213.jpg

a_LEO-232.jpg

a_LEO-238.jpg

a_LEO-250.jpg

a_LEO-270.jpg

a_LEO-299.jpg

a_LEO-305.jpg

a_LEO-327.jpg

a_LEO-341.jpg

a_LEO-350.jpg

a_LEO-373.jpg

a_LEO-379.jpg

a_LEO-388.jpg

a_LEO-395.jpg

a_LEO-401.jpg

a_LEO-405.jpg

a_LEO-408.jpg

a_LEO-417.jpg

a_LEO-445.jpg

a_LEO-451.jpg

a_LEO-461.jpg

a_LEO-467.jpg

a_LEO-481.jpg

a_LEO-494.jpg

a_LEO-517.jpg

a_LEO-526.jpg

a_LEO-530.jpg

a_LEO-563.jpg

a_LEO-570.jpg

a_LEO-581.jpg

a_LEO-583.jpg

a_LEO-587.jpg

a_LEO-592.jpg

a_LEO-595.jpg

a_LEO-606.jpg

a_LEO-608.jpg

a_LEO-610.jpg

a_LEO-612.jpg

a_LEO-615.jpg

a_LEO-619.jpg

a_LEO-636.jpg

a_LEO-638.jpg

a_LEO-656.jpg

a_LEO-668.jpg

a_LEO-671.jpg

a_LEO-675.jpg

a_LEO-678.jpg

a_LEO-695.jpg

a_LEO-698.jpg

a_LEO-704.jpg

a_LEO-723.jpg

a_LEO-726.jpg

a_LEO-738.jpg

a_LEO-748.jpg

a_LEO-751.jpg

a_LEO-755.jpg

a_LEO-768.jpg

a_LEO-774.jpg

a_LEO-778.jpg

a_LEO-782.jpg

a_LEO-843.jpg

a_LEO-857.jpg

a_LEO-868.jpg

a_LEO-936.jpg

a_LEO-978.jpg

a_LEO-982.jpg

a_LEO-1013.jpg

a_LEO-1020.jpg

a_LEO-1026.jpg

a_LEO-1034.jpg

a_LEO-1057.jpg

a_LEO-1060.jpg

a_LEO-1061.jpg

a_LEO-1063.jpg

a_LEO-1079.jpg

a_LEO-1087.jpg

a_LEO-1090.jpg

a_LEO-1098.jpg

a_LEO-1110.jpg

a_LEO-1127.jpg

a_LEO-1131.jpg

a_LEO-1143.jpg

a_LEO-1150.jpg

a_LEO-1163.jpg

a_LEO-1166.jpg

a_LEO-1173.jpg

a_LEO-1187.jpg

a_LEO-1200.jpg

a_LEO-1203.jpg

a_LEO-1210.jpg

a_LEO-1221.jpg

a_LEO-1236.jpg

a_LEO-1250.jpg

a_LEO-1260.jpg

a_LEO-1269.jpg

a_LEO-1275.jpg

a_LEO-1283.jpg

a_LEO-1312.jpg

a_LEO-1342.jpg

a_LEO-1347.jpg

a_LEO-1350.jpg

a_LEO-1356.jpg

a_LEO-1360.jpg

a_LEO-1369.jpg

a_LEO-1370.jpg

a_LEO-1374.jpg

a_LEO-1376.jpg

a_LEO-1384.jpg

a_LEO-1399.jpg

a_LEO-1412.jpg

a_LEO-1417.jpg

a_LEO-1419.jpg

a_LEO-1428.jpg

a_LEO-1429.jpg

a_LEO-1430.jpg

a_LEO-1433.jpg

a_LEO-1437.jpg

a_LEO-1458.jpg

a_LEO-1467.jpg

a_LEO-1500.jpg

a_LEO-1516.jpg

a_LEO-1528.jpg

a_LEO-1544.jpg

a_LEO-1550.jpg

a_LEO-1573.jpg

a_LEO-1583.jpg

a_LEO-1601.jpg

a_LEO-1622.jpg

a_LEO-1639.jpg