a_AMB_665.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX2 + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2655張
交付張數 : 689張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 竹東資源莊
新秘(新娘秘書) : 饅頭爸團隊-湘雨
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
新人感謝:
20170729tks

註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_AMB_003.JPG

a_AMB_093.JPG

a_AMB_023.JPG

a_AMB_075.JPG

a_AMB_076.JPG

a_AMB_078.JPG

a_AMB_081.JPG

a_AMB_085.JPG

a_AMB_086.JPG

a_AMB_094.JPG

a_AMB_104.JPG

a_AMB_112.JPG

a_AMB_117.JPG

a_AMB_128.JPG

a_AMB_131.JPG

a_AMB_135.JPG

a_AMB_143.JPG

a_AMB_145.JPG

a_AMB_146.JPG

a_AMB_152.JPG

a_AMB_154.JPG

a_AMB_157.JPG

a_AMB_183.JPG

a_AMB_184.JPG

a_AMB_186.JPG

a_AMB_187.JPG

a_AMB_188.JPG

a_AMB_195.JPG

a_AMB_201.JPG

a_AMB_202.JPG

a_AMB_203.JPG

a_AMB_204.JPG

a_AMB_209.JPG

a_AMB_211.JPG

a_AMB_212.JPG

a_AMB_213.JPG

a_AMB_214.JPG

a_AMB_217.JPG

a_AMB_221.JPG

a_AMB_223.JPG

a_AMB_224.JPG

a_AMB_225.JPG

a_AMB_229.JPG

a_AMB_231.JPG

a_AMB_232.JPG

a_AMB_233.JPG

a_AMB_236.JPG

a_AMB_237.JPG

a_AMB_239.JPG

a_AMB_251.JPG

a_AMB_252.JPG

a_AMB_254.JPG

a_AMB_255.JPG

a_AMB_257.JPG

a_AMB_258.JPG

a_AMB_259.JPG

a_AMB_262.JPG

a_AMB_264.JPG

a_AMB_266.JPG

a_AMB_268.JPG

a_AMB_270.JPG

a_AMB_271.JPG

a_AMB_272.JPG

a_AMB_275.JPG

a_AMB_276.JPG

a_AMB_278.JPG

a_AMB_280.JPG

a_AMB_281.JPG

a_AMB_282.JPG

a_AMB_284.JPG

a_AMB_286.JPG

a_AMB_288.JPG

a_AMB_290.JPG

a_AMB_291.JPG

a_AMB_295.JPG

a_AMB_296.JPG

a_AMB_301.JPG

a_AMB_303.JPG

a_AMB_304.JPG

a_AMB_307.JPG

a_AMB_321.JPG

a_AMB_322.JPG

a_AMB_330.JPG

a_AMB_331.JPG

a_AMB_332.JPG

a_AMB_334.JPG

a_AMB_337.JPG

a_AMB_339.JPG

a_AMB_341.JPG

a_AMB_347.JPG

a_AMB_350.JPG

a_AMB_354.JPG

a_AMB_382.JPG

a_AMB_390.JPG

a_AMB_393.JPG

a_AMB_395.JPG

a_AMB_396.JPG

a_AMB_398.JPG

a_AMB_404.JPG

a_AMB_406.JPG

a_AMB_411.JPG

a_AMB_423.JPG

a_AMB_427.JPG

a_AMB_430.JPG

a_AMB_447.JPG

a_AMB_452.JPG

a_AMB_455.JPG

a_AMB_462.JPG

a_AMB_463.JPG

a_AMB_465.JPG

a_AMB_467.JPG

a_AMB_477.JPG

a_AMB_486.JPG

a_AMB_493.JPG

a_AMB_494.JPG

a_AMB_496.JPG

a_AMB_499.JPG

a_AMB_501.JPG

a_AMB_502.JPG

a_AMB_515.JPG

a_AMB_524.JPG

a_AMB_525.JPG

a_AMB_530.JPG

a_AMB_531.JPG

a_AMB_532.JPG

a_AMB_533.JPG

a_AMB_534.JPG

a_AMB_535.JPG

a_AMB_553.JPG

a_AMB_556.JPG

a_AMB_559.JPG

a_AMB_561.JPG

a_AMB_579.JPG

a_AMB_581.JPG

a_AMB_589.JPG

a_AMB_590.JPG

a_AMB_591.JPG

a_AMB_592.JPG

a_AMB_594.JPG

a_AMB_595.JPG

a_AMB_599.JPG

a_AMB_600.JPG

a_AMB_606.JPG

a_AMB_614.JPG

a_AMB_657.JPG

a_AMB_665.JPG

a_AMB_670.JPG

a_AMB_671.JPG