a_RAD_00036.jpg

非常喜愛的教會婚禮,已經拍了好幾次,只不過這次出現了小插曲,也為婚禮突添了些緊張氣氛與笑點。
正準備交換戒指時~ㄟ 戒指不見啦!,牧師臨時忘記戒指放在哪了,這時大家趕快出動一起四周尋找,還好之後順利找到大家也鬆的口氣,而神聖且美麗的教會婚禮也繼續完成,完美落幕~

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝宣騰 | 饅頭爸團隊

目前拍攝裝備 : 1DX2 +1DX (單人雙機皇拍攝)
拍攝方案:宴客紀錄
實際拍攝 :2198張
交付張數 : 603張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 :台北水源會館(牡丹廳)
新秘(新娘秘書) :饅頭爸團隊新秘-娃娃
婚紗禮服 :資訊不明
婚禮主持 :資訊不明

婚攝宣騰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝宣騰
作品之完整相簿:宣騰痞客邦相簿連結(請點選)

(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿

a_RAD_00001.jpg

a_RAD_00002.jpg

a_RAD_00013.jpg

a_RAD_00014.jpg

a_RAD_00023.jpg

a_RAD_00024.jpg

a_RAD_00027.jpg

a_RAD_00033.jpg

a_RAD_00035.jpg

a_RAD_00036.jpg

a_RAD_00041.jpg

a_RAD_00043.jpg

a_RAD_00046.jpg

a_RAD_00049.jpg

a_RAD_00061.jpg

a_RAD_00062.jpg

a_RAD_00063.jpg

a_RAD_00064.jpg

a_RAD_00083.jpg

a_RAD_00092.jpg

a_RAD_00093.jpg

a_RAD_00099.jpg

a_RAD_00103.jpg

a_RAD_00105.jpg

a_RAD_00107.jpg

a_RAD_00110.jpg

a_RAD_00111.jpg

a_RAD_00113.jpg

a_RAD_00117.jpg

a_RAD_00118.jpg

a_RAD_00122.jpg

a_RAD_00126.jpg

a_RAD_00127.jpg

a_RAD_00129.jpg

a_RAD_00131.jpg

a_RAD_00133.jpg

a_RAD_00135.jpg

a_RAD_00136.jpg

a_RAD_00138.jpg

a_RAD_00139.jpg

a_RAD_00141.jpg

a_RAD_00145.jpg

a_RAD_00147.jpg

a_RAD_00148.jpg

a_RAD_00150.jpg

a_RAD_00153.jpg

a_RAD_00154.jpg

a_RAD_00158.jpg

a_RAD_00160.jpg

a_RAD_00162.jpg

a_RAD_00166.jpg

a_RAD_00171.jpg

a_RAD_00177.jpg

a_RAD_00181.jpg

a_RAD_00183.jpg

a_RAD_00187.jpg

a_RAD_00192.jpg

a_RAD_00198.jpg

a_RAD_00201.jpg

a_RAD_00204.jpg

a_RAD_00205.jpg

a_RAD_00206.jpg

a_RAD_00209.jpg

a_RAD_00210.jpg

a_RAD_00214.jpg

a_RAD_00216.jpg

a_RAD_00220.jpg

a_RAD_00221.jpg

a_RAD_00227.jpg

a_RAD_00228.jpg

a_RAD_00238.jpg

a_RAD_00239.jpg

a_RAD_00244.jpg

a_RAD_00256.jpg

a_RAD_00267.jpg

a_RAD_00269.jpg

a_RAD_00275.jpg

a_RAD_00280.jpg

a_RAD_00283.jpg

a_RAD_00285.jpg

a_RAD_00286.jpg

a_RAD_00298.jpg

a_RAD_00307.jpg

a_RAD_00314.jpg

a_RAD_00315.jpg

a_RAD_00320.jpg

a_RAD_00321.jpg

a_RAD_00325.jpg

a_RAD_00326.jpg

a_RAD_00328.jpg

a_RAD_00331.jpg

a_RAD_00334.jpg

a_RAD_00335.jpg

a_RAD_00340.jpg

a_RAD_00342.jpg

a_RAD_00349.jpg

a_RAD_00351.jpg

a_RAD_00354.jpg

a_RAD_00356.jpg

a_RAD_00360.jpg

a_RAD_00362.jpg

a_RAD_00363.jpg

a_RAD_00369.jpg

a_RAD_00370.jpg

a_RAD_00374.jpg

a_RAD_00376.jpg

a_RAD_00377.jpg

a_RAD_00389.jpg

a_RAD_00392.jpg

a_RAD_00409.jpg

a_RAD_00411.jpg

a_RAD_00416.jpg

a_RAD_00417.jpg

a_RAD_00418.jpg

a_RAD_00425.jpg

a_RAD_00430.jpg

a_RAD_00434.jpg

a_RAD_00436.jpg

a_RAD_00437.jpg

a_RAD_00438.jpg

a_RAD_00440.jpg

a_RAD_00442.jpg

a_RAD_00444.jpg

a_RAD_00452.jpg

a_RAD_00453.jpg

a_RAD_00457.jpg

a_RAD_00458.jpg

a_RAD_00465.jpg

a_RAD_00466.jpg

a_RAD_00469.jpg

a_RAD_00470.jpg

a_RAD_00472.jpg

a_RAD_00474.jpg

a_RAD_00480.jpg

a_RAD_00483.jpg

a_RAD_00486.jpg

a_RAD_00488.jpg

a_RAD_00493.jpg

a_RAD_00503.jpg

a_RAD_00515.jpg

a_RAD_00519.jpg

a_RAD_00527.jpg

a_RAD_00536.jpg

a_RAD_00541.jpg

a_RAD_00554.jpg

a_RAD_00556.jpg

a_RAD_00573.jpg

a_RAD_00588.jpg

a_RAD_00599.jpg

a_RAD_00600.jpg