a_LEO-221.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :1355張
交付張數 : 451張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 高雄夢時代頤品
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-1.jpg

a_LEO-2.jpg

a_LEO-12.jpg

a_LEO-23.jpg

a_LEO-27.jpg

a_LEO-41.jpg

a_LEO-42.jpg

a_LEO-45.jpg

a_LEO-49.jpg

a_LEO-52.jpg

a_LEO-59.jpg

a_LEO-61.jpg

a_LEO-64.jpg

a_LEO-67.jpg

a_LEO-68.jpg

a_LEO-76.jpg

a_LEO-77.jpg

a_LEO-80.jpg

a_LEO-83.jpg

a_LEO-84.jpg

a_LEO-85.jpg

a_LEO-87.jpg

a_LEO-89.jpg

a_LEO-90.jpg

a_LEO-93.jpg

a_LEO-94.jpg

a_LEO-98.jpg

a_LEO-101.jpg

a_LEO-108.jpg

a_LEO-110.jpg

a_LEO-113.jpg

a_LEO-114.jpg

a_LEO-122.jpg

a_LEO-123.jpg

a_LEO-128.jpg

a_LEO-135.jpg

a_LEO-137.jpg

a_LEO-139.jpg

a_LEO-141.jpg

a_LEO-144.jpg

a_LEO-145.jpg

a_LEO-146.jpg

a_LEO-148.jpg

a_LEO-152.jpg

a_LEO-169.jpg

a_LEO-170.jpg

a_LEO-177.jpg

a_LEO-182.jpg

a_LEO-184.jpg

a_LEO-186.jpg

a_LEO-188.jpg

a_LEO-189.jpg

a_LEO-191.jpg

a_LEO-192.jpg

a_LEO-197.jpg

a_LEO-209.jpg

a_LEO-211.jpg

a_LEO-214.jpg

a_LEO-218.jpg

a_LEO-221.jpg

a_LEO-225.jpg

a_LEO-227.jpg

a_LEO-229.jpg

a_LEO-230.jpg

a_LEO-234.jpg

a_LEO-236.jpg

a_LEO-238.jpg

a_LEO-239.jpg

a_LEO-241.jpg

a_LEO-242.jpg

a_LEO-244.jpg

a_LEO-246.jpg

a_LEO-247.jpg

a_LEO-248.jpg

a_LEO-261.jpg

a_LEO-262.jpg

a_LEO-263.jpg

a_LEO-266.jpg

a_LEO-270.jpg

a_LEO-272.jpg

a_LEO-276.jpg

a_LEO-277.jpg

a_LEO-280.jpg

a_LEO-282.jpg

a_LEO-283.jpg

a_LEO-287.jpg

a_LEO-288.jpg

a_LEO-291.jpg

a_LEO-295.jpg

a_LEO-296.jpg

a_LEO-298.jpg

a_LEO-301.jpg

a_LEO-302.jpg

a_LEO-303.jpg

a_LEO-305.jpg

a_LEO-306.jpg

a_LEO-307.jpg

a_LEO-308.jpg

a_LEO-309.jpg

a_LEO-310.jpg

a_LEO-314.jpg

a_LEO-318.jpg

a_LEO-319.jpg

a_LEO-320.jpg

a_LEO-321.jpg

a_LEO-323.jpg

a_LEO-325.jpg

a_LEO-326.jpg

a_LEO-328.jpg

a_LEO-329.jpg

a_LEO-332.jpg

a_LEO-333.jpg

a_LEO-334.jpg

a_LEO-338.jpg

a_LEO-340.jpg

a_LEO-341.jpg

a_LEO-342.jpg

a_LEO-343.jpg

a_LEO-344.jpg

a_LEO-345.jpg

a_LEO-348.jpg

a_LEO-352.jpg

a_LEO-353.jpg

a_LEO-354.jpg

a_LEO-355.jpg

a_LEO-357.jpg

a_LEO-358.jpg

a_LEO-360.jpg

a_LEO-361.jpg

a_LEO-363.jpg

a_LEO-369.jpg

a_LEO-372.jpg

a_LEO-379.jpg

a_LEO-389.jpg

a_LEO-391.jpg

a_LEO-392.jpg

a_LEO-399.jpg

a_LEO-400.jpg

a_LEO-402.jpg

a_LEO-409.jpg

a_LEO-411.jpg

a_LEO-415.jpg

a_LEO-417.jpg

a_LEO-423.jpg

a_LEO-438.jpg

a_LEO-444.jpg

a_LEO-445.jpg

a_LEO-449.jpg

a_LEO-452.jpg