a_LEO-1937.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :2961張
交付張數 : 679張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南州北里活動中心
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-3.jpg

a_LEO-9.jpg

a_LEO-12.jpg

a_LEO-13.jpg

a_LEO-85.jpg

a_LEO-102.jpg

a_LEO-195.jpg

a_LEO-197.jpg

a_LEO-233.jpg

a_LEO-262.jpg

a_LEO-274.jpg

a_LEO-281.jpg

a_LEO-293.jpg

a_LEO-296.jpg

a_LEO-299.jpg

a_LEO-302.jpg

a_LEO-322.jpg

a_LEO-328.jpg

a_LEO-333.jpg

a_LEO-367.jpg

a_LEO-374.jpg

a_LEO-378.jpg

a_LEO-384.jpg

a_LEO-396.jpg

a_LEO-399.jpg

a_LEO-409.jpg

a_LEO-412.jpg

a_LEO-419.jpg

a_LEO-420.jpg

a_LEO-424.jpg

a_LEO-434.jpg

a_LEO-447.jpg

a_LEO-457.jpg

a_LEO-463.jpg

a_LEO-466.jpg

a_LEO-479.jpg

a_LEO-487.jpg

a_LEO-490.jpg

a_LEO-493.jpg

a_LEO-503.jpg

a_LEO-508.jpg

a_LEO-515.jpg

a_LEO-523.jpg

a_LEO-527.jpg

a_LEO-532.jpg

a_LEO-537.jpg

a_LEO-539.jpg

a_LEO-549.jpg

a_LEO-561.jpg

a_LEO-573.jpg

a_LEO-579.jpg

a_LEO-585.jpg

a_LEO-611.jpg

a_LEO-628.jpg

a_LEO-654.jpg

a_LEO-664.jpg

a_LEO-667.jpg

a_LEO-691.jpg

a_LEO-702.jpg

a_LEO-708.jpg

a_LEO-721.jpg

a_LEO-740.jpg

a_LEO-749.jpg

a_LEO-773.jpg

a_LEO-789.jpg

a_LEO-796.jpg

a_LEO-810.jpg

a_LEO-831.jpg

a_LEO-843.jpg

a_LEO-853.jpg

a_LEO-875.jpg

a_LEO-897.jpg

a_LEO-899.jpg

a_LEO-919.jpg

a_LEO-926.jpg

a_LEO-930.jpg

a_LEO-937.jpg

a_LEO-950.jpg

a_LEO-966.jpg

a_LEO-980.jpg

a_LEO-1019.jpg

a_LEO-1027.jpg

a_LEO-1029.jpg

a_LEO-1054.jpg

a_LEO-1068.jpg

a_LEO-1071.jpg

a_LEO-1122.jpg

a_LEO-1128.jpg

a_LEO-1141.jpg

a_LEO-1150.jpg

a_LEO-1168.jpg

a_LEO-1216.jpg

a_LEO-1223.jpg

a_LEO-1229.jpg

a_LEO-1243.jpg

a_LEO-1295.jpg

a_LEO-1308.jpg

a_LEO-1442.jpg

a_LEO-1463.jpg

a_LEO-1481.jpg

a_LEO-1486.jpg

a_LEO-1494.jpg

a_LEO-1598.jpg

a_LEO-1617.jpg

a_LEO-1649.jpg

a_LEO-1670.jpg

a_LEO-1696.jpg

a_LEO-1708.jpg

a_LEO-1732.jpg

a_LEO-1748.jpg

a_LEO-1753.jpg

a_LEO-1774.jpg

a_LEO-1784.jpg

a_LEO-1788.jpg

a_LEO-1791.jpg

a_LEO-1846.jpg

a_LEO-1855.jpg

a_LEO-1875.jpg

a_LEO-1909.jpg

a_LEO-1936.jpg

a_LEO-1937.jpg

a_LEO-2001.jpg

a_LEO-2004.jpg

a_LEO-2015.jpg

a_LEO-2022.jpg

a_LEO-2049.jpg

a_LEO-2061.jpg

a_LEO-2092.jpg

a_LEO-2103.jpg

a_LEO-2111.jpg

a_LEO-2124.jpg

a_LEO-2140.jpg

a_LEO-2153.jpg

a_LEO-2160.jpg

a_LEO-2206.jpg

a_LEO-2224.jpg

a_LEO-2241.jpg

a_LEO-2270.jpg

a_LEO-2322.jpg

a_LEO-2341.jpg

a_LEO-2345.jpg

a_LEO-2362.jpg

a_LEO-2369.jpg

a_LEO-2401.jpg

a_LEO-2406.jpg

a_LEO-2573.jpg

a_LEO-2612.jpg

a_LEO-2641.jpg

a_LEO-2655.jpg

a_LEO-2656.jpg