a_KLB_0459.jpg

玉米小心得:
新郎讓我印象超深刻,因二進上舞台後,是新郎本人自己主持活動啊!!!

當天到達餐廳之後,我意外發現我很久以前有來拍攝過,而讓我這麼快就想起的原因,是因為餐廳有個很特別的設計,二樓是完全的宴客場地,但沒有多餘的地方可以擺設迎賓區,因此迎賓收禮桌都放置在一樓,宴客場地則是在二樓,而新娘房在三樓,所以來這拍攝,都必須有充足的體力,要從一樓到三樓來回不停地奔波拍照。

一進開場由新郎姪兒、姪女拉奏小提琴拉開序幕,二進活動則意外地由新郎自己主持抽獎活動,還一一地訪問了每一位上來領獎的賓客,而且主持的非常之好,全場賓客都是笑聲不斷,新娘還擔心問我說,這樣會不會很奇怪,其實一點都不會,我反而覺得比另外請主持人的效果更佳呢:)

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2025張
交付張數 : 469張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 :新莊真的好晶漾會館
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無資訊
婚禮主持 :無資訊
婚佈(婚禮佈置) :無資訊

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_KLB_0003.jpg

a_KLB_0005.jpg

a_KLB_0007.jpg

a_KLB_0009.jpg

a_KLB_0016.jpg

a_KLB_0020.jpg

a_KLB_0021.jpg

a_KLB_0023.jpg

a_KLB_0024.jpg

a_KLB_0025.jpg

a_KLB_0030.jpg

a_KLB_0034.jpg

a_KLB_0037.jpg

a_KLB_0041.jpg

a_KLB_0042.jpg

a_KLB_0051.jpg

a_KLB_0052.jpg

a_KLB_0055.jpg

a_KLB_0056.jpg

a_KLB_0059.jpg

a_KLB_0061.jpg

a_KLB_0063.jpg

a_KLB_0070.jpg

a_KLB_0081.jpg

a_KLB_0082.jpg

a_KLB_0086.jpg

a_KLB_0099.jpg

a_KLB_0105.jpg

a_KLB_0108.jpg

a_KLB_0114.jpg

a_KLB_0115.jpg

a_KLB_0120.jpg

a_KLB_0121.jpg

a_KLB_0122.jpg

a_KLB_0135.jpg

a_KLB_0136.jpg

a_KLB_0141.jpg

a_KLB_0145.jpg

a_KLB_0146.jpg

a_KLB_0148.jpg

a_KLB_0150.jpg

a_KLB_0151.jpg

a_KLB_0153.jpg

a_KLB_0158.jpg

a_KLB_0160.jpg

a_KLB_0164.jpg

a_KLB_0165.jpg

a_KLB_0170.jpg

a_KLB_0174.jpg

a_KLB_0176.jpg

a_KLB_0178.jpg

a_KLB_0180.jpg

a_KLB_0184.jpg

a_KLB_0185.jpg

a_KLB_0190.jpg

a_KLB_0191.jpg

a_KLB_0193.jpg

a_KLB_0198.jpg

a_KLB_0202.jpg

a_KLB_0203.jpg

a_KLB_0204.jpg

a_KLB_0207.jpg

a_KLB_0210.jpg

a_KLB_0214.jpg

a_KLB_0215.jpg

a_KLB_0221.jpg

a_KLB_0222.jpg

a_KLB_0224.jpg

a_KLB_0226.jpg

a_KLB_0229.jpg

a_KLB_0232.jpg

a_KLB_0236.jpg

a_KLB_0240.jpg

a_KLB_0243.jpg

a_KLB_0247.jpg

a_KLB_0249.jpg

a_KLB_0251.jpg

a_KLB_0253.jpg

a_KLB_0255.jpg

a_KLB_0257.jpg

a_KLB_0263.jpg

a_KLB_0268.jpg

a_KLB_0270.jpg

a_KLB_0274.jpg

a_KLB_0278.jpg

a_KLB_0279.jpg

a_KLB_0284.jpg

a_KLB_0285.jpg

a_KLB_0287.jpg

a_KLB_0289.jpg

a_KLB_0295.jpg

a_KLB_0302.jpg

a_KLB_0305.jpg

a_KLB_0307.jpg

a_KLB_0322.jpg

a_KLB_0323.jpg

a_KLB_0329.jpg

a_KLB_0339.jpg

a_KLB_0341.jpg

a_KLB_0342.jpg

a_KLB_0343.jpg

a_KLB_0344.jpg

a_KLB_0348.jpg

a_KLB_0351.jpg

a_KLB_0352.jpg

a_KLB_0355.jpg

a_KLB_0361.jpg

a_KLB_0362.jpg

a_KLB_0363.jpg

a_KLB_0366.jpg

a_KLB_0369.jpg

a_KLB_0374.jpg

a_KLB_0376.jpg

a_KLB_0380.jpg

a_KLB_0388.jpg

a_KLB_0390.jpg

a_KLB_0392.jpg

a_KLB_0394.jpg

a_KLB_0397.jpg

a_KLB_0398.jpg

a_KLB_0400.jpg

a_KLB_0408.jpg

a_KLB_0412.jpg

a_KLB_0415.jpg

a_KLB_0425.jpg

a_KLB_0429.jpg

a_KLB_0431.jpg

a_KLB_0434.jpg

a_KLB_0435.jpg

a_KLB_0438.jpg

a_KLB_0440.jpg

a_KLB_0442.jpg

a_KLB_0443.jpg

a_KLB_0447.jpg

a_KLB_0450.jpg

a_KLB_0458.jpg

a_KLB_0459.jpg

a_KLB_0464.jpg

a_KLB_0467.jpg

a_KLB_0469.jpg