a_LEO-374.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :1221張
交付張數 : 353張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 屏東桃山宴會廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-25.jpg

a_LEO-34.jpg

a_LEO-46.jpg

a_LEO-49.jpg

a_LEO-59.jpg

a_LEO-70.jpg

a_LEO-89.jpg

a_LEO-111.jpg

a_LEO-135.jpg

a_LEO-138.jpg

a_LEO-153.jpg

a_LEO-163.jpg

a_LEO-179.jpg

a_LEO-186.jpg

a_LEO-197.jpg

a_LEO-220.jpg

a_LEO-221.jpg

a_LEO-228.jpg

a_LEO-229.jpg

a_LEO-232.jpg

a_LEO-253.jpg

a_LEO-263.jpg

a_LEO-270.jpg

a_LEO-278.jpg

a_LEO-288.jpg

a_LEO-296.jpg

a_LEO-327.jpg

a_LEO-336.jpg

a_LEO-338.jpg

a_LEO-339.jpg

a_LEO-342.jpg

a_LEO-344.jpg

a_LEO-369.jpg

a_LEO-374.jpg

a_LEO-393.jpg

a_LEO-409.jpg

a_LEO-424.jpg

a_LEO-432.jpg

a_LEO-437.jpg

a_LEO-457.jpg

a_LEO-465.jpg

a_LEO-476.jpg

a_LEO-497.jpg

a_LEO-499.jpg

a_LEO-503.jpg

a_LEO-517.jpg

a_LEO-527.jpg

a_LEO-539.jpg

a_LEO-543.jpg

a_LEO-554.jpg

a_LEO-569.jpg

a_LEO-575.jpg

a_LEO-577.jpg

a_LEO-580.jpg

a_LEO-596.jpg

a_LEO-598.jpg

a_LEO-605.jpg

a_LEO-607.jpg

a_LEO-612.jpg

a_LEO-613.jpg

a_LEO-619.jpg

a_LEO-623.jpg

a_LEO-626.jpg

a_LEO-628.jpg

a_LEO-632.jpg

a_LEO-645.jpg

a_LEO-651.jpg

a_LEO-672.jpg

a_LEO-678.jpg

a_LEO-691.jpg

a_LEO-702.jpg

a_LEO-703.jpg

a_LEO-704.jpg

a_LEO-708.jpg

a_LEO-711.jpg

a_LEO-716.jpg

a_LEO-728.jpg

a_LEO-735.jpg

a_LEO-741.jpg

a_LEO-744.jpg

a_LEO-747.jpg

a_LEO-761.jpg

a_LEO-769.jpg

a_LEO-777.jpg

a_LEO-779.jpg

a_LEO-797.jpg

a_LEO-805.jpg

a_LEO-814.jpg

a_LEO-817.jpg

a_LEO-824.jpg

a_LEO-833.jpg

a_LEO-836.jpg

a_LEO-840.jpg

a_LEO-843.jpg

a_LEO-850.jpg

a_LEO-855.jpg

a_LEO-863.jpg

a_LEO-876.jpg

a_LEO-881.jpg

a_LEO-895.jpg

a_LEO-898.jpg

a_LEO-906.jpg

a_LEO-911.jpg

a_LEO-932.jpg

a_LEO-939.jpg

a_LEO-943.jpg

a_LEO-959.jpg

a_LEO-969.jpg

a_LEO-987.jpg

a_LEO-999.jpg

a_LEO-1005.jpg

a_LEO-1008.jpg

a_LEO-1014.jpg

a_LEO-1019.jpg

a_LEO-1029.jpg

a_LEO-1030.jpg

a_LEO-1038.jpg

a_LEO-1046.jpg

a_LEO-1052.jpg

a_LEO-1057.jpg

a_LEO-1069.jpg

a_LEO-1070.jpg

a_LEO-1075.jpg

a_LEO-1076.jpg

a_LEO-1105.jpg

a_LEO-1123.jpg

a_LEO-1129.jpg

a_LEO-1131.jpg

a_LEO-1153.jpg

a_LEO-1171.jpg

a_LEO-1181.jpg

a_LEO-1193.jpg

a_LEO-1201.jpg

a_LEO-1206.jpg

a_LEO-1216.jpg