a_LEO-784.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :1537張
交付張數 : 430張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南歸仁北安宮流水席宴客
新秘(新娘秘書) : 饅頭爸團隊新秘-鍾小帆老師
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-3.jpg

a_LEO-13.jpg

a_LEO-24.jpg

a_LEO-34.jpg

a_LEO-37.jpg

a_LEO-44.jpg

a_LEO-50.jpg

a_LEO-53.jpg

a_LEO-58.jpg

a_LEO-66.jpg

a_LEO-70.jpg

a_LEO-76.jpg

a_LEO-81.jpg

a_LEO-133.jpg

a_LEO-141.jpg

a_LEO-145.jpg

a_LEO-151.jpg

a_LEO-153.jpg

a_LEO-159.jpg

a_LEO-167.jpg

a_LEO-178.jpg

a_LEO-189.jpg

a_LEO-193.jpg

a_LEO-203.jpg

a_LEO-214.jpg

a_LEO-246.jpg

a_LEO-249.jpg

a_LEO-260.jpg

a_LEO-265.jpg

a_LEO-277.jpg

a_LEO-279.jpg

a_LEO-282.jpg

a_LEO-306.jpg

a_LEO-313.jpg

a_LEO-350.jpg

a_LEO-357.jpg

a_LEO-380.jpg

a_LEO-403.jpg

a_LEO-407.jpg

a_LEO-411.jpg

a_LEO-427.jpg

a_LEO-431.jpg

a_LEO-435.jpg

a_LEO-464.jpg

a_LEO-478.jpg

a_LEO-510.jpg

a_LEO-520.jpg

a_LEO-537.jpg

a_LEO-547.jpg

a_LEO-581.jpg

a_LEO-602.jpg

a_LEO-604.jpg

a_LEO-606.jpg

a_LEO-618.jpg

a_LEO-631.jpg

a_LEO-635.jpg

a_LEO-645.jpg

a_LEO-657.jpg

a_LEO-671.jpg

a_LEO-680.jpg

a_LEO-682.jpg

a_LEO-685.jpg

a_LEO-691.jpg

a_LEO-699.jpg

a_LEO-708.jpg

a_LEO-714.jpg

a_LEO-716.jpg

a_LEO-725.jpg

a_LEO-728.jpg

a_LEO-754.jpg

a_LEO-784.jpg

a_LEO-803.jpg

a_LEO-811.jpg

a_LEO-816.jpg

a_LEO-825.jpg

a_LEO-828.jpg

a_LEO-837.jpg

a_LEO-844.jpg

a_LEO-851.jpg

a_LEO-858.jpg

a_LEO-859.jpg

a_LEO-862.jpg

a_LEO-864.jpg

a_LEO-876.jpg

a_LEO-885.jpg

a_LEO-890.jpg

a_LEO-893.jpg

a_LEO-909.jpg

a_LEO-913.jpg

a_LEO-919.jpg

a_LEO-921.jpg

a_LEO-924.jpg

a_LEO-935.jpg

a_LEO-936.jpg

a_LEO-943.jpg

a_LEO-950.jpg

a_LEO-951.jpg

a_LEO-952.jpg

a_LEO-958.jpg

a_LEO-975.jpg

a_LEO-998.jpg

a_LEO-1016.jpg

a_LEO-1022.jpg

a_LEO-1028.jpg

a_LEO-1029.jpg

a_LEO-1033.jpg

a_LEO-1038.jpg

a_LEO-1104.jpg

a_LEO-1115.jpg

a_LEO-1117.jpg

a_LEO-1121.jpg

a_LEO-1124.jpg

a_LEO-1139.jpg

a_LEO-1159.jpg

a_LEO-1171.jpg

a_LEO-1174.jpg

a_LEO-1177.jpg

a_LEO-1191.jpg

a_LEO-1203.jpg

a_LEO-1220.jpg

a_LEO-1227.jpg

a_LEO-1253.jpg

a_LEO-1256.jpg

a_LEO-1264.jpg

a_LEO-1267.jpg

a_LEO-1281.jpg

a_LEO-1287.jpg

a_LEO-1292.jpg

a_LEO-1306.jpg

a_LEO-1314.jpg

a_LEO-1324.jpg

a_LEO-1336.jpg

a_LEO-1339.jpg

a_LEO-1356.jpg

a_LEO-1365.jpg

a_LEO-1377.jpg

a_LEO-1385.jpg

a_LEO-1403.jpg

a_LEO-1411.jpg

a_LEO-1414.jpg

a_LEO-1425.jpg

a_LEO-1440.jpg

a_LEO-1445.jpg

a_LEO-1459.jpg

a_LEO-1468.jpg