a_KLB_0081.jpg

玉米小心得:
新人有原住民血統,輪廓好深好好看,更驚訝的是新娘已經當媽媽了!!!

雖然溝通信件的時候,新娘就有提醒女兒也可以多拍一點照片,但是到新娘房看到新娘抱著小寶寶,真的真的完全看不出新娘已經是媽媽,身材還是維持得相當不錯,現場來了一些賓客也是原住民,還帶了一些原住民的飾品,都非常有特色。

二進的時候,新郎新娘選擇拿著自拍器進場跟賓客合照,到每一桌都引起各桌的歡呼與尖叫,上舞台抽完捧花之後,也找了伴郎及男生好友們上台比賽喝可樂,只是每個人分配到的吸引粗細不一,讓他們喝起來難易度也有所不同,這個環節也笑翻全場~

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2136張
交付張數 : 531張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 :桃園南方莊園亞維儂廳
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無資訊
婚禮主持 :無資訊
婚佈(婚禮佈置) :無資訊

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

新人感謝文No.81:

a_KLB_0001.jpg

a_KLB_0003.jpg

a_KLB_0004.jpg

a_KLB_0006.jpg

a_KLB_0010.jpg

a_KLB_0018.jpg

a_KLB_0021.jpg

a_KLB_0024.jpg

a_KLB_0027.jpg

a_KLB_0029.jpg

a_KLB_0031.jpg

a_KLB_0035.jpg

a_KLB_0037.jpg

a_KLB_0039.jpg

a_KLB_0040.jpg

a_KLB_0046.jpg

a_KLB_0047.jpg

a_KLB_0048.jpg

a_KLB_0049.jpg

a_KLB_0051.jpg

a_KLB_0058.jpg

a_KLB_0061.jpg

a_KLB_0066.jpg

a_KLB_0068.jpg

a_KLB_0071.jpg

a_KLB_0073.jpg

a_KLB_0074.jpg

a_KLB_0075.jpg

a_KLB_0079.jpg

a_KLB_0081.jpg

a_KLB_0085.jpg

a_KLB_0088.jpg

a_KLB_0089.jpg

a_KLB_0091.jpg

a_KLB_0092.jpg

a_KLB_0095.jpg

a_KLB_0103.jpg

a_KLB_0108.jpg

a_KLB_0121.jpg

a_KLB_0123.jpg

a_KLB_0124.jpg

a_KLB_0125.jpg

a_KLB_0130.jpg

a_KLB_0133.jpg

a_KLB_0137.jpg

a_KLB_0140.jpg

a_KLB_0147.jpg

a_KLB_0149.jpg

a_KLB_0159.jpg

a_KLB_0181.jpg

a_KLB_0185.jpg

a_KLB_0187.jpg

a_KLB_0196.jpg

a_KLB_0200.jpg

a_KLB_0204.jpg

a_KLB_0210.jpg

a_KLB_0212.jpg

a_KLB_0216.jpg

a_KLB_0218.jpg

a_KLB_0219.jpg

a_KLB_0220.jpg

a_KLB_0222.jpg

a_KLB_0224.jpg

a_KLB_0229.jpg

a_KLB_0233.jpg

a_KLB_0236.jpg

a_KLB_0238.jpg

a_KLB_0241.jpg

a_KLB_0243.jpg

a_KLB_0246.jpg

a_KLB_0247.jpg

a_KLB_0249.jpg

a_KLB_0255.jpg

a_KLB_0258.jpg

a_KLB_0266.jpg

a_KLB_0267.jpg

a_KLB_0268.jpg

a_KLB_0274.jpg

a_KLB_0277.jpg

a_KLB_0280.jpg

a_KLB_0282.jpg

a_KLB_0284.jpg

a_KLB_0287.jpg

a_KLB_0290.jpg

a_KLB_0297.jpg

a_KLB_0300.jpg

a_KLB_0313.jpg

a_KLB_0322.jpg

a_KLB_0323.jpg

a_KLB_0324.jpg

a_KLB_0325.jpg

a_KLB_0327.jpg

a_KLB_0330.jpg

a_KLB_0331.jpg

a_KLB_0337.jpg

a_KLB_0341.jpg

a_KLB_0342.jpg

a_KLB_0344.jpg

a_KLB_0348.jpg

a_KLB_0353.jpg

a_KLB_0354.jpg

a_KLB_0356.jpg

a_KLB_0357.jpg

a_KLB_0358.jpg

a_KLB_0361.jpg

a_KLB_0362.jpg

a_KLB_0364.jpg

a_KLB_0368.jpg

a_KLB_0369.jpg

a_KLB_0373.jpg

a_KLB_0384.jpg

a_KLB_0386.jpg

a_KLB_0397.jpg

a_KLB_0403.jpg

a_KLB_0404.jpg

a_KLB_0406.jpg

a_KLB_0408.jpg

a_KLB_0415.jpg

a_KLB_0417.jpg

a_KLB_0420.jpg

a_KLB_0422.jpg

a_KLB_0430.jpg

a_KLB_0433.jpg

a_KLB_0434.jpg

a_KLB_0439.jpg

a_KLB_0441.jpg

a_KLB_0445.jpg

a_KLB_0446.jpg

a_KLB_0452.jpg

a_KLB_0461.jpg

a_KLB_0462.jpg

a_KLB_0463.jpg

a_KLB_0466.jpg

a_KLB_0471.jpg

a_KLB_0476.jpg

a_KLB_0480.jpg

a_KLB_0481.jpg

a_KLB_0484.jpg

a_KLB_0498.jpg

a_KLB_0506.jpg

a_KLB_0511.jpg

a_KLB_0513.jpg

a_KLB_0530.jpg

a_KLB_0532.jpg

a_KLB_0533.jpg

a_KLB_0534.jpg

a_KLB_0538.jpg

a_KLB_0541.jpg

a_KLB_0543.jpg