a_KLB_0268.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊 (副攝)
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1928張
交付張數 :462張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 :台北花園大酒店
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無資訊
婚禮主持 :無資訊
婚佈(婚禮佈置) :無資訊
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝饅頭爸 (主攝)

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_KLB_0001.jpg

a_KLB_0007.jpg

a_KLB_0008.jpg

a_KLB_0011.jpg

a_KLB_0014.jpg

a_KLB_0016.jpg

a_KLB_0019.jpg

a_KLB_0020.jpg

a_KLB_0021.jpg

a_KLB_0022.jpg

a_KLB_0026.jpg

a_KLB_0028.jpg

a_KLB_0037.jpg

a_KLB_0043.jpg

a_KLB_0044.jpg

a_KLB_0047.jpg

a_KLB_0052.jpg

a_KLB_0055.jpg

a_KLB_0059.jpg

a_KLB_0065.jpg

a_KLB_0073.jpg

a_KLB_0077.jpg

a_KLB_0083.jpg

a_KLB_0094.jpg

a_KLB_0097.jpg

a_KLB_0100.jpg

a_KLB_0101.jpg

a_KLB_0111.jpg

a_KLB_0117.jpg

a_KLB_0121.jpg

a_KLB_0123.jpg

a_KLB_0124.jpg

a_KLB_0125.jpg

a_KLB_0126.jpg

a_KLB_0127.jpg

a_KLB_0130.jpg

a_KLB_0133.jpg

a_KLB_0134.jpg

a_KLB_0142.jpg

a_KLB_0144.jpg

a_KLB_0148.jpg

a_KLB_0150.jpg

a_KLB_0155.jpg

a_KLB_0156.jpg

a_KLB_0157.jpg

a_KLB_0159.jpg

a_KLB_0160.jpg

a_KLB_0162.jpg

a_KLB_0165.jpg

a_KLB_0168.jpg

a_KLB_0169.jpg

a_KLB_0175.jpg

a_KLB_0176.jpg

a_KLB_0177.jpg

a_KLB_0184.jpg

a_KLB_0197.jpg

a_KLB_0199.jpg

a_KLB_0200.jpg

a_KLB_0204.jpg

a_KLB_0209.jpg

a_KLB_0211.jpg

a_KLB_0217.jpg

a_KLB_0219.jpg

a_KLB_0222.jpg

a_KLB_0223.jpg

a_KLB_0224.jpg

a_KLB_0226.jpg

a_KLB_0227.jpg

a_KLB_0232.jpg

a_KLB_0237.jpg

a_KLB_0244.jpg

a_KLB_0247.jpg

a_KLB_0248.jpg

a_KLB_0250.jpg

a_KLB_0252.jpg

a_KLB_0253.jpg

a_KLB_0260.jpg

a_KLB_0263.jpg

a_KLB_0265.jpg

a_KLB_0268.jpg

a_KLB_0270.jpg

a_KLB_0273.jpg

a_KLB_0274.jpg

a_KLB_0275.jpg

a_KLB_0281.jpg

a_KLB_0293.jpg

a_KLB_0295.jpg

a_KLB_0300.jpg

a_KLB_0303.jpg

a_KLB_0304.jpg

a_KLB_0306.jpg

a_KLB_0307.jpg

a_KLB_0309.jpg

a_KLB_0312.jpg

a_KLB_0316.jpg

a_KLB_0318.jpg

a_KLB_0330.jpg

a_KLB_0332.jpg

a_KLB_0335.jpg

a_KLB_0338.jpg

a_KLB_0341.jpg

a_KLB_0342.jpg

a_KLB_0344.jpg

a_KLB_0345.jpg

a_KLB_0348.jpg

a_KLB_0351.jpg

a_KLB_0357.jpg

a_KLB_0358.jpg

a_KLB_0365.jpg

a_KLB_0366.jpg

a_KLB_0370.jpg

a_KLB_0374.jpg

a_KLB_0378.jpg

a_KLB_0383.jpg

a_KLB_0389.jpg

a_KLB_0390.jpg

a_KLB_0396.jpg

a_KLB_0398.jpg

a_KLB_0400.jpg

a_KLB_0406.jpg

a_KLB_0408.jpg

a_KLB_0411.jpg

a_KLB_0412.jpg

a_KLB_0413.jpg

a_KLB_0415.jpg

a_KLB_0417.jpg

a_KLB_0419.jpg

a_KLB_0422.jpg

a_KLB_0426.jpg

a_KLB_0427.jpg

a_KLB_0432.jpg

a_KLB_0433.jpg

a_KLB_0435.jpg

a_KLB_0439.jpg

a_KLB_0442.jpg

a_KLB_0447.jpg

a_KLB_0454.jpg

a_KLB_0455.jpg

a_KLB_0458.jpg

a_KLB_0460.jpg

a_KLB_0464.jpg

a_KLB_0468.jpg

a_KLB_0470.jpg