a_LEO-95.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :1314張
交付張數 : 427張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 南紡雅悅會館維也納廳
新秘(新娘秘書) : 饅頭爸團隊新秘-嘉芯老師
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-1.jpg

a_LEO-2.jpg

a_LEO-3.jpg

a_LEO-35.jpg

a_LEO-51.jpg

a_LEO-64.jpg

a_LEO-78.jpg

a_LEO-84.jpg

a_LEO-95.jpg

a_LEO-105.jpg

a_LEO-108.jpg

a_LEO-113.jpg

a_LEO-121.jpg

a_LEO-122.jpg

a_LEO-143.jpg

a_LEO-150.jpg

a_LEO-165.jpg

a_LEO-177.jpg

a_LEO-178.jpg

a_LEO-206.jpg

a_LEO-212.jpg

a_LEO-219.jpg

a_LEO-224.jpg

a_LEO-239.jpg

a_LEO-244.jpg

a_LEO-247.jpg

a_LEO-250.jpg

a_LEO-258.jpg

a_LEO-263.jpg

a_LEO-269.jpg

a_LEO-275.jpg

a_LEO-282.jpg

a_LEO-286.jpg

a_LEO-297.jpg

a_LEO-310.jpg

a_LEO-331.jpg

a_LEO-335.jpg

a_LEO-344.jpg

a_LEO-354.jpg

a_LEO-370.jpg

a_LEO-371.jpg

a_LEO-381.jpg

a_LEO-396.jpg

a_LEO-397.jpg

a_LEO-413.jpg

a_LEO-418.jpg

a_LEO-425.jpg

a_LEO-432.jpg

a_LEO-442.jpg

a_LEO-466.jpg

a_LEO-468.jpg

a_LEO-470.jpg

a_LEO-473.jpg

a_LEO-487.jpg

a_LEO-489.jpg

a_LEO-503.jpg

a_LEO-516.jpg

a_LEO-520.jpg

a_LEO-528.jpg

a_LEO-544.jpg

a_LEO-551.jpg

a_LEO-556.jpg

a_LEO-563.jpg

a_LEO-570.jpg

a_LEO-578.jpg

a_LEO-583.jpg

a_LEO-585.jpg

a_LEO-593.jpg

a_LEO-598.jpg

a_LEO-601.jpg

a_LEO-605.jpg

a_LEO-607.jpg

a_LEO-608.jpg

a_LEO-609.jpg

a_LEO-612.jpg

a_LEO-613.jpg

a_LEO-615.jpg

a_LEO-622.jpg

a_LEO-625.jpg

a_LEO-627.jpg

a_LEO-629.jpg

a_LEO-630.jpg

a_LEO-632.jpg

a_LEO-635.jpg

a_LEO-638.jpg

a_LEO-640.jpg

a_LEO-645.jpg

a_LEO-657.jpg

a_LEO-659.jpg

a_LEO-662.jpg

a_LEO-669.jpg

a_LEO-670.jpg

a_LEO-671.jpg

a_LEO-675.jpg

a_LEO-678.jpg

a_LEO-685.jpg

a_LEO-691.jpg

a_LEO-704.jpg

a_LEO-709.jpg

a_LEO-710.jpg

a_LEO-723.jpg

a_LEO-725.jpg

a_LEO-727.jpg

a_LEO-730.jpg

a_LEO-744.jpg

a_LEO-747.jpg

a_LEO-749.jpg

a_LEO-751.jpg

a_LEO-757.jpg

a_LEO-760.jpg

a_LEO-775.jpg

a_LEO-776.jpg

a_LEO-786.jpg

a_LEO-791.jpg

a_LEO-810.jpg

a_LEO-819.jpg

a_LEO-823.jpg

a_LEO-827.jpg

a_LEO-847.jpg

a_LEO-850.jpg

a_LEO-858.jpg

a_LEO-890.jpg

a_LEO-912.jpg

a_LEO-921.jpg

a_LEO-928.jpg

a_LEO-933.jpg

a_LEO-961.jpg

a_LEO-969.jpg

a_LEO-979.jpg

a_LEO-991.jpg

a_LEO-1002.jpg

a_LEO-1018.jpg

a_LEO-1034.jpg

a_LEO-1042.jpg

a_LEO-1055.jpg

a_LEO-1061.jpg

a_LEO-1064.jpg

a_LEO-1086.jpg

a_LEO-1100.jpg

a_LEO-1106.jpg

a_LEO-1115.jpg

a_LEO-1126.jpg

a_LEO-1129.jpg

a_LEO-1137.jpg

a_LEO-1140.jpg

a_LEO-1149.jpg

a_LEO-1164.jpg