a_LEO-1127.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :2378張
交付張數 : 763張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南富霖華平館
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-1.jpg

a_LEO-7.jpg

a_LEO-10.jpg

a_LEO-24.jpg

a_LEO-36.jpg

a_LEO-54.jpg

a_LEO-58.jpg

a_LEO-64.jpg

a_LEO-82.jpg

a_LEO-130.jpg

a_LEO-137.jpg

a_LEO-153.jpg

a_LEO-168.jpg

a_LEO-176.jpg

a_LEO-190.jpg

a_LEO-207.jpg

a_LEO-213.jpg

a_LEO-218.jpg

a_LEO-220.jpg

a_LEO-228.jpg

a_LEO-233.jpg

a_LEO-241.jpg

a_LEO-247.jpg

a_LEO-251.jpg

a_LEO-255.jpg

a_LEO-261.jpg

a_LEO-264.jpg

a_LEO-267.jpg

a_LEO-272.jpg

a_LEO-282.jpg

a_LEO-289.jpg

a_LEO-299.jpg

a_LEO-302.jpg

a_LEO-305.jpg

a_LEO-326.jpg

a_LEO-345.jpg

a_LEO-354.jpg

a_LEO-360.jpg

a_LEO-364.jpg

a_LEO-369.jpg

a_LEO-371.jpg

a_LEO-376.jpg

a_LEO-379.jpg

a_LEO-383.jpg

a_LEO-385.jpg

a_LEO-392.jpg

a_LEO-396.jpg

a_LEO-409.jpg

a_LEO-422.jpg

a_LEO-428.jpg

a_LEO-431.jpg

a_LEO-436.jpg

a_LEO-455.jpg

a_LEO-485.jpg

a_LEO-495.jpg

a_LEO-515.jpg

a_LEO-537.jpg

a_LEO-556.jpg

a_LEO-566.jpg

a_LEO-597.jpg

a_LEO-601.jpg

a_LEO-611.jpg

a_LEO-617.jpg

a_LEO-624.jpg

a_LEO-651.jpg

a_LEO-720.jpg

a_LEO-725.jpg

a_LEO-728.jpg

a_LEO-767.jpg

a_LEO-772.jpg

a_LEO-808.jpg

a_LEO-827.jpg

a_LEO-834.jpg

a_LEO-848.jpg

a_LEO-850.jpg

a_LEO-868.jpg

a_LEO-883.jpg

a_LEO-921.jpg

a_LEO-925.jpg

a_LEO-931.jpg

a_LEO-933.jpg

a_LEO-939.jpg

a_LEO-944.jpg

a_LEO-946.jpg

a_LEO-952.jpg

a_LEO-972.jpg

a_LEO-975.jpg

a_LEO-1001.jpg

a_LEO-1005.jpg

a_LEO-1037.jpg

a_LEO-1049.jpg

a_LEO-1062.jpg

a_LEO-1072.jpg

a_LEO-1081.jpg

a_LEO-1088.jpg

a_LEO-1097.jpg

a_LEO-1103.jpg

a_LEO-1127.jpg

a_LEO-1130.jpg

a_LEO-1152.jpg

a_LEO-1159.jpg

a_LEO-1186.jpg

a_LEO-1203.jpg

a_LEO-1259.jpg

a_LEO-1365.jpg

a_LEO-1370.jpg

a_LEO-1376.jpg

a_LEO-1393.jpg

a_LEO-1405.jpg

a_LEO-1438.jpg

a_LEO-1458.jpg

a_LEO-1492.jpg

a_LEO-1504.jpg

a_LEO-1514.jpg

a_LEO-1518.jpg

a_LEO-1534.jpg

a_LEO-1542.jpg

a_LEO-1543.jpg

a_LEO-1558.jpg

a_LEO-1560.jpg

a_LEO-1566.jpg

a_LEO-1617.jpg

a_LEO-1619.jpg

a_LEO-1636.jpg

a_LEO-1641.jpg

a_LEO-1644.jpg

a_LEO-1654.jpg

a_LEO-1670.jpg

a_LEO-1675.jpg

a_LEO-1679.jpg

a_LEO-1722.jpg

a_LEO-1733.jpg

a_LEO-1803.jpg

a_LEO-1821.jpg

a_LEO-1843.jpg

a_LEO-1864.jpg

a_LEO-1872.jpg

a_LEO-1884.jpg

a_LEO-1886.jpg

a_LEO-1888.jpg

a_LEO-1893.jpg

a_LEO-1914.jpg

a_LEO-1920.jpg

a_LEO-1983.jpg

a_LEO-2007.jpg

a_LEO-2012.jpg

a_LEO-2052.jpg

a_LEO-2210.jpg

a_LEO-2257.jpg

a_LEO-2268.jpg