a_AMB_453.JPG

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX2 + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2135張
交付張數 : 508張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 維多麗亞酒店
新秘(新娘秘書) : 新秘巴洛克Zoe
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持:無資訊
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)

a_AMB_001.JPG

a_AMB_003.JPG

a_AMB_004.JPG

a_AMB_019.JPG

a_AMB_021.JPG

a_AMB_027.JPG

a_AMB_033.JPG

a_AMB_035.JPG

a_AMB_037.JPG

a_AMB_040.JPG

a_AMB_042.JPG

a_AMB_044.JPG

a_AMB_046.JPG

a_AMB_047.JPG

a_AMB_051.JPG

a_AMB_088.JPG

a_AMB_101.JPG

a_AMB_104.JPG

a_AMB_105.JPG

a_AMB_106.JPG

a_AMB_115.JPG

a_AMB_116.JPG

a_AMB_117.JPG

a_AMB_118.JPG

a_AMB_119.JPG

a_AMB_156.JPG

a_AMB_171.JPG

a_AMB_187.JPG

a_AMB_191.JPG

a_AMB_195.JPG

a_AMB_196.JPG

a_AMB_198.JPG

a_AMB_200.JPG

a_AMB_202.JPG

a_AMB_203.JPG

a_AMB_207.JPG

a_AMB_209.JPG

a_AMB_212.JPG

a_AMB_214.JPG

a_AMB_224.JPG

a_AMB_225.JPG

a_AMB_226.JPG

a_AMB_228.JPG

a_AMB_239.JPG

a_AMB_243.JPG

a_AMB_244.JPG

a_AMB_247.JPG

a_AMB_248.JPG

a_AMB_253.JPG

a_AMB_274.JPG

a_AMB_275.JPG

a_AMB_284.JPG

a_AMB_286.JPG

a_AMB_287.JPG

a_AMB_295.JPG

a_AMB_297.JPG

a_AMB_298.JPG

a_AMB_300.JPG

a_AMB_306.JPG

a_AMB_313.JPG

a_AMB_317.JPG

a_AMB_318.JPG

a_AMB_319.JPG

a_AMB_320.JPG

a_AMB_322.JPG

a_AMB_324.JPG

a_AMB_325.JPG

a_AMB_326.JPG

a_AMB_331.JPG

a_AMB_334.JPG

a_AMB_337.JPG

a_AMB_342.JPG

a_AMB_345.JPG

a_AMB_346.JPG

a_AMB_347.JPG

a_AMB_351.JPG

a_AMB_357.JPG

a_AMB_358.JPG

a_AMB_367.JPG

a_AMB_395.JPG

a_AMB_399.JPG

a_AMB_402.JPG

a_AMB_414.JPG

a_AMB_416.JPG

a_AMB_419.JPG

a_AMB_423.JPG

a_AMB_424.JPG

a_AMB_436.JPG

a_AMB_453.JPG

a_AMB_455.JPG

a_AMB_463.JPG

a_AMB_466.JPG

a_AMB_471.JPG

a_AMB_475.JPG

a_AMB_477.JPG

a_AMB_487.JPG

a_AMB_489.JPG

a_AMB_493.JPG

a_AMB_496.JPG

a_AMB_511.JPG