LEO-208.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :1421張
交付張數 : 425張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南商務會館-臻愛廳
新秘(新娘秘書) : penny老師
婚紗禮服 : 愛情萬歲
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-1.jpg

LEO-11.jpg

LEO-29.jpg

LEO-39.jpg

LEO-59.jpg

LEO-63.jpg

LEO-68.jpg

LEO-71.jpg

LEO-84.jpg

LEO-104.jpg

LEO-133.jpg

LEO-188.jpg

LEO-194.jpg

LEO-200.jpg

LEO-208.jpg

LEO-218.jpg

LEO-223.jpg

LEO-227.jpg

LEO-239.jpg

LEO-241.jpg

LEO-253.jpg

LEO-265.jpg

LEO-274.jpg

LEO-285.jpg

LEO-291.jpg

LEO-292.jpg

LEO-299.jpg

LEO-308.jpg

LEO-312.jpg

LEO-338.jpg

LEO-341.jpg

LEO-347.jpg

LEO-355.jpg

LEO-362.jpg

LEO-374.jpg

LEO-381.jpg

LEO-390.jpg

LEO-397.jpg

LEO-399.jpg

LEO-403.jpg

LEO-408.jpg

LEO-416.jpg

LEO-418.jpg

LEO-421.jpg

LEO-425.jpg

LEO-427.jpg

LEO-429.jpg

LEO-435.jpg

LEO-440.jpg

LEO-449.jpg

LEO-458.jpg

LEO-461.jpg

LEO-463.jpg

LEO-469.jpg

LEO-476.jpg

LEO-478.jpg

LEO-479.jpg

LEO-486.jpg

LEO-505.jpg

LEO-512.jpg

LEO-513.jpg

LEO-518.jpg

LEO-520.jpg

LEO-537.jpg

LEO-539.jpg

LEO-546.jpg

LEO-561.jpg

LEO-563.jpg

LEO-570.jpg

LEO-574.jpg

LEO-580.jpg

LEO-583.jpg

LEO-601.jpg

LEO-622.jpg

LEO-623.jpg

LEO-633.jpg

LEO-642.jpg

LEO-649.jpg

LEO-660.jpg

LEO-665.jpg

LEO-697.jpg

LEO-699.jpg

LEO-702.jpg

LEO-711.jpg

LEO-726.jpg

LEO-728.jpg

LEO-744.jpg

LEO-748.jpg

LEO-766.jpg

LEO-783.jpg

LEO-785.jpg

LEO-792.jpg

LEO-828.jpg

LEO-841.jpg

LEO-843.jpg

LEO-844.jpg

LEO-846.jpg

LEO-863.jpg

LEO-867.jpg

LEO-877.jpg

LEO-890.jpg

LEO-900.jpg

LEO-905.jpg

LEO-907.jpg

LEO-917.jpg

LEO-922.jpg

LEO-928.jpg

LEO-934.jpg

LEO-941.jpg

LEO-972.jpg

LEO-981.jpg

LEO-997.jpg

LEO-1017.jpg

LEO-1026.jpg

LEO-1061.jpg

LEO-1067.jpg

LEO-1096.jpg

LEO-1116.jpg

LEO-1124.jpg

LEO-1129.jpg

LEO-1137.jpg

LEO-1177.jpg

LEO-1181.jpg

LEO-1191.jpg

LEO-1203.jpg

LEO-1227.jpg

LEO-1230.jpg

LEO-1241.jpg

LEO-1251.jpg

LEO-1255.jpg

LEO-1272.jpg

LEO-1288.jpg

LEO-1296.jpg

LEO-1309.jpg

LEO-1313.jpg

LEO-1328.jpg

LEO-1341.jpg

LEO-1342.jpg

LEO-1346.jpg

LEO-1367.jpg

LEO-1370.jpg

LEO-1377.jpg