a_AMB_466.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX2 + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2025張
交付張數 : 461張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 台北華泰王子飯店
新秘(新娘秘書) : 王芯語 Joyce
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無資訊
婚禮主持 :無
婚佈(婚禮佈置) : 無
協助:宣騰+爾康
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
新人感謝:

a_AMB_020.JPG

a_AMB_021.JPG

a_AMB_024.JPG

a_AMB_028.JPG

a_AMB_029.JPG

a_AMB_048.JPG

a_AMB_049.JPG

a_AMB_080.JPG

a_AMB_098.JPG

a_AMB_102.JPG

a_AMB_106.JPG

a_AMB_109.JPG

a_AMB_100.JPG

a_AMB_101.JPG

a_AMB_114.JPG

a_AMB_115.JPG

a_AMB_116.JPG

a_AMB_117.JPG

a_AMB_118.JPG

a_AMB_119.JPG

a_AMB_120.JPG

a_AMB_125.JPG

a_AMB_126.JPG

a_AMB_159.JPG

a_AMB_161.JPG

a_AMB_165.JPG

a_AMB_167.JPG

a_AMB_169.JPG

a_AMB_175.JPG

a_AMB_184.JPG

a_AMB_187.JPG

a_AMB_188.JPG

a_AMB_196.JPG

a_AMB_200.JPG

a_AMB_202.JPG

a_AMB_203.JPG

a_AMB_204.JPG

a_AMB_208.JPG

a_AMB_209.JPG

a_AMB_211.JPG

a_AMB_213.JPG

a_AMB_215.JPG

a_AMB_217.JPG

a_AMB_219.JPG

a_AMB_220.JPG

a_AMB_227.JPG

a_AMB_228.JPG

a_AMB_230.JPG

a_AMB_235.JPG

a_AMB_237.JPG

a_AMB_239.JPG

a_AMB_240.JPG

a_AMB_241.JPG

a_AMB_247.JPG

a_AMB_249.JPG

a_AMB_251.JPG

a_AMB_253.JPG

a_AMB_254.JPG

a_AMB_255.JPG

a_AMB_258.JPG

a_AMB_261.JPG

a_AMB_267.JPG

a_AMB_270.JPG

a_AMB_271.JPG

a_AMB_272.JPG

a_AMB_274.JPG

a_AMB_278.JPG

a_AMB_281.JPG

a_AMB_284.JPG

a_AMB_285.JPG

a_AMB_289.JPG

a_AMB_290.JPG

a_AMB_299.JPG

a_AMB_301.JPG

a_AMB_302.JPG

a_AMB_303.JPG

a_AMB_311.JPG

a_AMB_313.JPG

a_AMB_318.JPG

a_AMB_319.JPG

a_AMB_321.JPG

a_AMB_322.JPG

a_AMB_325.JPG

a_AMB_326.JPG

a_AMB_327.JPG

a_AMB_328.JPG

a_AMB_329.JPG

a_AMB_335.JPG

a_AMB_336.JPG

a_AMB_339.JPG

a_AMB_340.JPG

a_AMB_342.JPG

a_AMB_346.JPG

a_AMB_347.JPG

a_AMB_350.JPG

a_AMB_351.JPG

a_AMB_353.JPG

a_AMB_354.JPG

a_AMB_357.JPG

a_AMB_362.JPG

a_AMB_363.JPG

a_AMB_370.JPG

a_AMB_371.JPG

a_AMB_376.JPG

a_AMB_384.JPG

a_AMB_387.JPG

a_AMB_396.JPG

a_AMB_402.JPG

a_AMB_403.JPG

a_AMB_425.JPG

a_AMB_426.JPG

a_AMB_438.JPG

a_AMB_445.JPG

a_AMB_446.JPG

a_AMB_448.JPG

a_AMB_450.JPG

a_AMB_455.JPG

a_AMB_460.JPG

a_AMB_465.JPG

a_AMB_466.JPG