ajohn_20180401a_JHN - 1804.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝阿醬 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DXII + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3041張
交付張數 : 612張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 龍潭儷宴
新秘(新娘秘書) : 無資訊
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無資訊
婚佈(婚禮佈置) : 無

婚攝阿醬更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝阿醬
本篇作品之完整相簿:阿醬痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

ajohn_20180401a_JHN - 1.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 8.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 36.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 37.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 72.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 91.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 158.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 162.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 164.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 168.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 219.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 238.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 241.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 243.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 285.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 311.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 341.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 365.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 366.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 418.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 424.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 438.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 450.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 453.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 461.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 463.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 507.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 515.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 521.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 552.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 553.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 558.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 560.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 575.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 579.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 589.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 640.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 646.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 650.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 654.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 673.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 676.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 680.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 692.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 703.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 707.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 733.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 740.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 776.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 780.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 796.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 809.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 813.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 815.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 823.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 825.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 841.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 863.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 881.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 907.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 925.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 972.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 984.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 989.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 999.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1012.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1041.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1042.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1142.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1147.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1150.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1159.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1227.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1229.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1232.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1236.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1261.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1301.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1364.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1368.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1402.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1529.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1551.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1582.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1588.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1594.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1624.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1625.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1650.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1671.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1674.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1696.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1705.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1709.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1747.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1758.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1759.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1770.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1775.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1778.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1797.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1804.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1805.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1817.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1824.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1830.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1835.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1840.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1916.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1925.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1933.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1934.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1945.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1949.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1960.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 1971.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2007.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2017.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2027.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2030.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2154.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2161.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2256.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2262.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2322.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2325.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2340.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2348.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2362.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2363.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2370.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2375.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2378.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2387.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2390.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2394.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2399.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2409.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2573.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2608.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2736.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2754.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2762.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2764.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2782.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2790.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2797.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2806.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 2836.jpg

ajohn_20180401a_JHN - 3023.jpg