a_RAD_00209.jpg

記得這場婚宴是姊姊來幫妹妹下訂的~第一次見到姊姊還覺得怎這眼熟,原來姐姐可是個網美,想當對照片也有一定要求,所以非常感謝姐姐能選擇我來幫妹妹服務整場婚禮,讓我能幫一樣是大美人的妹妹記錄下人生這最重要的一刻。

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝宣騰 | 饅頭爸團隊

目前拍攝裝備 : 1DX2 +1DX (單人雙機皇拍攝)
拍攝方案:宴客紀錄
實際拍攝 :1778張
交付張數 : 496張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 :民生晶宴(點劇場)
新秘(新娘秘書) :資訊不明
婚紗禮服 :資訊不明
婚禮主持 :資訊不明

婚攝宣騰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝宣騰
作品之完整相簿:宣騰痞客邦相簿連結(請點選)

因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿

a_RAD_00002.jpg

a_RAD_00004.jpg

a_RAD_00006.jpg

a_RAD_00008.jpg

a_RAD_00009.jpg

a_RAD_00010.jpg

a_RAD_00019.jpg

a_RAD_00020.jpg

a_RAD_00021.jpg

a_RAD_00027.jpg

a_RAD_00030.jpg

a_RAD_00033.jpg

a_RAD_00036.jpg

a_RAD_00050.jpg

a_RAD_00051.jpg

a_RAD_00052.jpg

a_RAD_00054.jpg

a_RAD_00056.jpg

a_RAD_00059.jpg

a_RAD_00060.jpg

a_RAD_00063.jpg

a_RAD_00067.jpg

a_RAD_00069.jpg

a_RAD_00072.jpg

a_RAD_00076.jpg

a_RAD_00078.jpg

a_RAD_00080.jpg

a_RAD_00082.jpg

a_RAD_00084.jpg

a_RAD_00087.jpg

a_RAD_00088.jpg

a_RAD_00093.jpg

a_RAD_00099.jpg

a_RAD_00103.jpg

a_RAD_00109.jpg

a_RAD_00110.jpg

a_RAD_00113.jpg

a_RAD_00115.jpg

a_RAD_00117.jpg

a_RAD_00119.jpg

a_RAD_00127.jpg

a_RAD_00140.jpg

a_RAD_00142.jpg

a_RAD_00145.jpg

a_RAD_00147.jpg

a_RAD_00149.jpg

a_RAD_00152.jpg

a_RAD_00156.jpg

a_RAD_00159.jpg

a_RAD_00160.jpg

a_RAD_00161.jpg

a_RAD_00163.jpg

a_RAD_00167.jpg

a_RAD_00168.jpg

a_RAD_00169.jpg

a_RAD_00170.jpg

a_RAD_00171.jpg

a_RAD_00178.jpg

a_RAD_00180.jpg

a_RAD_00182.jpg

a_RAD_00184.jpg

a_RAD_00190.jpg

a_RAD_00191.jpg

a_RAD_00192.jpg

a_RAD_00194.jpg

a_RAD_00196.jpg

a_RAD_00197.jpg

a_RAD_00199.jpg

a_RAD_00205.jpg

a_RAD_00209.jpg

a_RAD_00213.jpg

a_RAD_00215.jpg

a_RAD_00218.jpg

a_RAD_00223.jpg

a_RAD_00227.jpg

a_RAD_00233.jpg

a_RAD_00234.jpg

a_RAD_00238.jpg

a_RAD_00241.jpg

a_RAD_00242.jpg

a_RAD_00246.jpg

a_RAD_00248.jpg

a_RAD_00250.jpg

a_RAD_00256.jpg

a_RAD_00257.jpg

a_RAD_00261.jpg

a_RAD_00262.jpg

a_RAD_00263.jpg

a_RAD_00268.jpg

a_RAD_00272.jpg

a_RAD_00273.jpg

a_RAD_00275.jpg

a_RAD_00277.jpg

a_RAD_00280.jpg

a_RAD_00283.jpg

a_RAD_00286.jpg

a_RAD_00290.jpg

a_RAD_00295.jpg

a_RAD_00296.jpg

a_RAD_00297.jpg

a_RAD_00298.jpg

a_RAD_00299.jpg

a_RAD_00300.jpg

a_RAD_00301.jpg

a_RAD_00303.jpg

a_RAD_00307.jpg

a_RAD_00309.jpg

a_RAD_00310.jpg

a_RAD_00312.jpg

a_RAD_00315.jpg

a_RAD_00316.jpg

a_RAD_00317.jpg

a_RAD_00345.jpg

a_RAD_00351.jpg

a_RAD_00352.jpg

a_RAD_00366.jpg

a_RAD_00369.jpg

a_RAD_00371.jpg

a_RAD_00374.jpg

a_RAD_00377.jpg

a_RAD_00395.jpg

a_RAD_00404.jpg

a_RAD_00409.jpg

a_RAD_00422.jpg

a_RAD_00424.jpg

a_RAD_00464.jpg

a_RAD_00472.jpg

a_RAD_00481.jpg

a_RAD_00490.jpg

a_RAD_00493.jpg

a_RAD_00496.jpg