a_RAD_00246.jpg有時候婚禮安排花童進場也是不錯的唷!而這場婚禮新娘安排了六隊可愛小花童一起進場,更讓整場婚禮添加了可愛氣氛。 二進活動上也安排遊戲跟賓客互動,更是讓宴客分為帶到高點~很開心能參與他們的婚禮~我會這樣一直努力記錄著。

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝宣騰 | 饅頭爸團隊

目前拍攝裝備 : 1DX2 +1DX (單人雙機皇拍攝)
拍攝方案:宴客紀錄
實際拍攝 :1608張
交付張數 : 474張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 :台北水源會館(玫瑰廳)
新秘(新娘秘書) :資訊不明
婚紗禮服 :資訊不明
婚禮主持 :資訊不明

婚攝宣騰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝宣騰
作品之完整相簿:宣騰痞客邦相簿連結(請點選)

因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿

a_RAD_00002.jpg

a_RAD_00004.jpg

a_RAD_00010.jpg

a_RAD_00041.jpg

a_RAD_00042.jpg

a_RAD_00049.jpg

a_RAD_00053.jpg

a_RAD_00058.jpg

a_RAD_00061.jpg

a_RAD_00062.jpg

a_RAD_00064.jpg

a_RAD_00066.jpg

a_RAD_00072.jpg

a_RAD_00073.jpg

a_RAD_00078.jpg

a_RAD_00081.jpg

a_RAD_00084.jpg

a_RAD_00086.jpg

a_RAD_00090.jpg

a_RAD_00093.jpg

a_RAD_00095.jpg

a_RAD_00096.jpg

a_RAD_00099.jpg

a_RAD_00110.jpg

a_RAD_00114.jpg

a_RAD_00118.jpg

a_RAD_00122.jpg

a_RAD_00123.jpg

a_RAD_00131.jpg

a_RAD_00134.jpg

a_RAD_00137.jpg

a_RAD_00139.jpg

a_RAD_00148.jpg

a_RAD_00149.jpg

a_RAD_00150.jpg

a_RAD_00152.jpg

a_RAD_00155.jpg

a_RAD_00159.jpg

a_RAD_00162.jpg

a_RAD_00163.jpg

a_RAD_00177.jpg

a_RAD_00184.jpg

a_RAD_00192.jpg

a_RAD_00195.jpg

a_RAD_00201.jpg

a_RAD_00204.jpg

a_RAD_00206.jpg

a_RAD_00209.jpg

a_RAD_00215.jpg

a_RAD_00217.jpg

a_RAD_00218.jpg

a_RAD_00226.jpg

a_RAD_00227.jpg

a_RAD_00228.jpg

a_RAD_00229.jpg

a_RAD_00240.jpg

a_RAD_00242.jpg

a_RAD_00244.jpg

a_RAD_00246.jpg

a_RAD_00248.jpg

a_RAD_00251.jpg

a_RAD_00256.jpg

a_RAD_00263.jpg

a_RAD_00278.jpg

a_RAD_00279.jpg

a_RAD_00286.jpg

a_RAD_00291.jpg

a_RAD_00295.jpg

a_RAD_00298.jpg

a_RAD_00300.jpg

a_RAD_00305.jpg

a_RAD_00308.jpg

a_RAD_00310.jpg

a_RAD_00311.jpg

a_RAD_00313.jpg

a_RAD_00314.jpg

a_RAD_00315.jpg

a_RAD_00318.jpg

a_RAD_00319.jpg

a_RAD_00323.jpg

a_RAD_00330.jpg

a_RAD_00334.jpg

a_RAD_00338.jpg

a_RAD_00344.jpg

a_RAD_00348.jpg

a_RAD_00349.jpg

a_RAD_00351.jpg

a_RAD_00372.jpg

a_RAD_00375.jpg

a_RAD_00382.jpg

a_RAD_00385.jpg

a_RAD_00392.jpg

a_RAD_00396.jpg

a_RAD_00400.jpg

a_RAD_00401.jpg

a_RAD_00403.jpg

a_RAD_00405.jpg

a_RAD_00417.jpg

a_RAD_00418.jpg

a_RAD_00425.jpg

a_RAD_00428.jpg

a_RAD_00429.jpg

a_RAD_00431.jpg

a_RAD_00444.jpg

a_RAD_00461.jpg

a_RAD_00463.jpg

a_RAD_00474.jpg

a_RAD_00478.jpg

a_RAD_00479.jpg