a_RAD_00464.jpg

兩個禮拜內服務兩次,迎娶訂婚都包辦~
迎娶時的大魔王也元從台中趕來,為的就是不能讓新郎簡簡單單就娶走新娘啦!
好姐妹們也卯足全力發動攻擊,讓在場所以人都笑翻,最後闖關結束新郎也向岳父岳母獻上深深一吻
就像是在說:除了愛你們的女兒,我也會同她一起好好愛您們孝順您們的~

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝宣騰 | 饅頭爸團隊

目前拍攝裝備 : 1DX2 +1DX (單人雙機皇拍攝)
拍攝方案:婚禮紀錄
實際拍攝 :2043張
交付張數 :491張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 :資訊不明
新秘(新娘秘書) :資訊不明
婚紗禮服 :資訊不明
婚禮主持 :資訊不明

婚攝宣騰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝宣騰
作品之完整相簿:宣騰痞客邦相簿連結(請點選)

因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿

a_RAD_00003.jpg

a_RAD_00004.jpg

a_RAD_00008.jpg

a_RAD_00012.jpg

a_RAD_00016.jpg

a_RAD_00030.jpg

a_RAD_00034.jpg

a_RAD_00035.jpg

a_RAD_00037.jpg

a_RAD_00038.jpg

a_RAD_00046.jpg

a_RAD_00055.jpg

a_RAD_00056.jpg

a_RAD_00061.jpg

a_RAD_00064.jpg

a_RAD_00068.jpg

a_RAD_00070.jpg

a_RAD_00080.jpg

a_RAD_00088.jpg

a_RAD_00089.jpg

a_RAD_00090.jpg

a_RAD_00092.jpg

a_RAD_00094.jpg

a_RAD_00096.jpg

a_RAD_00100.jpg

a_RAD_00101.jpg

a_RAD_00102.jpg

a_RAD_00109.jpg

a_RAD_00110.jpg

a_RAD_00114.jpg

a_RAD_00119.jpg

a_RAD_00123.jpg

a_RAD_00130.jpg

a_RAD_00137.jpg

a_RAD_00139.jpg

a_RAD_00143.jpg

a_RAD_00145.jpg

a_RAD_00149.jpg

a_RAD_00151.jpg

a_RAD_00152.jpg

a_RAD_00153.jpg

a_RAD_00156.jpg

a_RAD_00157.jpg

a_RAD_00159.jpg

a_RAD_00160.jpg

a_RAD_00161.jpg

a_RAD_00162.jpg

a_RAD_00169.jpg

a_RAD_00172.jpg

a_RAD_00177.jpg

a_RAD_00180.jpg

a_RAD_00182.jpg

a_RAD_00184.jpg

a_RAD_00185.jpg

a_RAD_00187.jpg

a_RAD_00189.jpg

a_RAD_00190.jpg

a_RAD_00191.jpg

a_RAD_00194.jpg

a_RAD_00199.jpg

a_RAD_00201.jpg

a_RAD_00204.jpg

a_RAD_00208.jpg

a_RAD_00213.jpg

a_RAD_00215.jpg

a_RAD_00217.jpg

a_RAD_00219.jpg

a_RAD_00220.jpg

a_RAD_00224.jpg

a_RAD_00225.jpg

a_RAD_00230.jpg

a_RAD_00231.jpg

a_RAD_00233.jpg

a_RAD_00235.jpg

a_RAD_00236.jpg

a_RAD_00237.jpg

a_RAD_00239.jpg

a_RAD_00240.jpg

a_RAD_00250.jpg

a_RAD_00256.jpg

a_RAD_00259.jpg

a_RAD_00263.jpg

a_RAD_00264.jpg

a_RAD_00268.jpg

a_RAD_00272.jpg

a_RAD_00275.jpg

a_RAD_00277.jpg

a_RAD_00284.jpg

a_RAD_00287.jpg

a_RAD_00296.jpg

a_RAD_00297.jpg

a_RAD_00301.jpg

a_RAD_00302.jpg

a_RAD_00304.jpg

a_RAD_00306.jpg

a_RAD_00308.jpg

a_RAD_00311.jpg

a_RAD_00314.jpg

a_RAD_00315.jpg

a_RAD_00316.jpg

a_RAD_00318.jpg

a_RAD_00319.jpg

a_RAD_00321.jpg

a_RAD_00323.jpg

a_RAD_00324.jpg

a_RAD_00327.jpg

a_RAD_00329.jpg

a_RAD_00330.jpg

a_RAD_00334.jpg

a_RAD_00335.jpg

a_RAD_00337.jpg

a_RAD_00338.jpg

a_RAD_00339.jpg

a_RAD_00340.jpg

a_RAD_00341.jpg

a_RAD_00344.jpg

a_RAD_00348.jpg

a_RAD_00349.jpg

a_RAD_00354.jpg

a_RAD_00366.jpg

a_RAD_00367.jpg

a_RAD_00372.jpg

a_RAD_00376.jpg

a_RAD_00377.jpg

a_RAD_00383.jpg

a_RAD_00385.jpg

a_RAD_00387.jpg

a_RAD_00391.jpg

a_RAD_00392.jpg

a_RAD_00397.jpg

a_RAD_00401.jpg

a_RAD_00405.jpg

a_RAD_00407.jpg

a_RAD_00410.jpg

a_RAD_00411.jpg

a_RAD_00413.jpg

a_RAD_00414.jpg

a_RAD_00416.jpg

a_RAD_00420.jpg

a_RAD_00426.jpg

a_RAD_00428.jpg

a_RAD_00431.jpg

a_RAD_00434.jpg

a_RAD_00435.jpg

a_RAD_00438.jpg

a_RAD_00461.jpg

a_RAD_00464.jpg

a_RAD_00480.jpg

a_RAD_00482.jpg

a_RAD_00488.jpg