a_RAD_00368.jpg

婚禮當天媽媽的致詞真的太經典了~
拿筷子來比喻,媽媽真的好有才
相信她的幽默是想化解對女兒遠嫁的不捨~
而我想大家都會搶著要嫁外星人「都敏俊」筷子拿越遠越好
哈哈~

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝宣騰 | 饅頭爸團隊

目前拍攝裝備 : 1DX2 +1DX (單人雙機皇拍攝)
拍攝方案:結婚紀錄
實際拍攝 1741張
交付張數 : 523張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地:新竹國賓
新秘(新娘秘書) :資訊不明
婚紗禮服 :資訊不明
婚禮主持 :資訊不明

婚攝宣騰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝宣騰
作品之完整相簿:宣騰痞客邦相簿連結(請點選)

因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿

新人感謝文:觀看宣騰更多感謝文 (請點選)

NO.52新人感謝文   輝&眉 宴客紀錄

34015545_10156464215264166_4327717074467028992_n  

 

 

 

a_RAD_00001.jpg

a_RAD_00006.jpg

a_RAD_00007.jpg

a_RAD_00010.jpg

a_RAD_00012.jpg

a_RAD_00013.jpg

a_RAD_00016.jpg

a_RAD_00020.jpg

a_RAD_00023.jpg

a_RAD_00027.jpg

a_RAD_00031.jpg

a_RAD_00034.jpg

a_RAD_00038.jpg

a_RAD_00040.jpg

a_RAD_00043.jpg

a_RAD_00047.jpg

a_RAD_00048.jpg

a_RAD_00049.jpg

a_RAD_00051.jpg

a_RAD_00052.jpg

a_RAD_00060.jpg

a_RAD_00063.jpg

a_RAD_00064.jpg

a_RAD_00065.jpg

a_RAD_00079.jpg

a_RAD_00080.jpg

a_RAD_00081.jpg

a_RAD_00086.jpg

a_RAD_00089.jpg

a_RAD_00095.jpg

a_RAD_00099.jpg

a_RAD_00103.jpg

a_RAD_00113.jpg

a_RAD_00119.jpg

a_RAD_00122.jpg

a_RAD_00125.jpg

a_RAD_00128.jpg

a_RAD_00134.jpg

a_RAD_00136.jpg

a_RAD_00138.jpg

a_RAD_00142.jpg

a_RAD_00144.jpg

a_RAD_00147.jpg

a_RAD_00152.jpg

a_RAD_00153.jpg

a_RAD_00164.jpg

a_RAD_00165.jpg

a_RAD_00170.jpg

a_RAD_00177.jpg

a_RAD_00178.jpg

a_RAD_00186.jpg

a_RAD_00188.jpg

a_RAD_00193.jpg

a_RAD_00198.jpg

a_RAD_00203.jpg

a_RAD_00209.jpg

a_RAD_00213.jpg

a_RAD_00217.jpg

a_RAD_00221.jpg

a_RAD_00223.jpg

a_RAD_00232.jpg

a_RAD_00238.jpg

a_RAD_00241.jpg

a_RAD_00246.jpg

a_RAD_00250.jpg

a_RAD_00251.jpg

a_RAD_00253.jpg

a_RAD_00258.jpg

a_RAD_00263.jpg

a_RAD_00275.jpg

a_RAD_00278.jpg

a_RAD_00285.jpg

a_RAD_00286.jpg

a_RAD_00289.jpg

a_RAD_00290.jpg

a_RAD_00292.jpg

a_RAD_00295.jpg

a_RAD_00296.jpg

a_RAD_00297.jpg

a_RAD_00298.jpg

a_RAD_00302.jpg

a_RAD_00305.jpg

a_RAD_00318.jpg

a_RAD_00323.jpg

a_RAD_00324.jpg

a_RAD_00328.jpg

a_RAD_00330.jpg

a_RAD_00331.jpg

a_RAD_00332.jpg

a_RAD_00333.jpg

a_RAD_00334.jpg

a_RAD_00335.jpg

a_RAD_00336.jpg

a_RAD_00338.jpg

a_RAD_00339.jpg

a_RAD_00340.jpg

a_RAD_00341.jpg

a_RAD_00342.jpg

a_RAD_00343.jpg

a_RAD_00344.jpg

a_RAD_00346.jpg

a_RAD_00349.jpg

a_RAD_00352.jpg

a_RAD_00358.jpg

a_RAD_00359.jpg

a_RAD_00360.jpg

a_RAD_00361.jpg

a_RAD_00368.jpg

a_RAD_00369.jpg

a_RAD_00371.jpg

a_RAD_00372.jpg

a_RAD_00374.jpg

a_RAD_00375.jpg

a_RAD_00377.jpg

a_RAD_00379.jpg

a_RAD_00380.jpg

a_RAD_00381.jpg

a_RAD_00384.jpg

a_RAD_00385.jpg

a_RAD_00391.jpg

a_RAD_00398.jpg

a_RAD_00399.jpg

a_RAD_00403.jpg

a_RAD_00412.jpg

a_RAD_00414.jpg

a_RAD_00417.jpg

a_RAD_00420.jpg

a_RAD_00423.jpg

a_RAD_00424.jpg

a_RAD_00425.jpg

a_RAD_00429.jpg

a_RAD_00430.jpg

a_RAD_00431.jpg

a_RAD_00433.jpg

a_RAD_00436.jpg

a_RAD_00437.jpg

a_RAD_00442.jpg

a_RAD_00449.jpg

a_RAD_00450.jpg

a_RAD_00462.jpg

a_RAD_00471.jpg

a_RAD_00476.jpg

a_RAD_00497.jpg

a_RAD_00499.jpg

a_RAD_00500.jpg

a_RAD_00507.jpg

a_RAD_00513.jpg

a_RAD_00517.jpg

a_RAD_00523.jpg

a_RAD_00525.jpg