a_LEO-303.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1712張
交付張數 : 487張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 :台中球愛物語景觀餐廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)

婚攝心得:這場婚禮充滿了許多的驚奇喔,新人在二進時精心準備一段動感熱舞將現場歡樂氣氛帶到最高點,還有來自新人好友們錄製影片的祝福,讓新娘感動不已,充滿歡笑與淚水,另外婚宴場地也是別有玄機喔,因為是個圓形的景觀餐廳,到了晚上還能看到台中市的夜景,對綜仁來說這真是一場非常具有特色的婚禮啊!

a_LEO-1.jpg

a_LEO-15.jpg

a_LEO-16.jpg

a_LEO-17.jpg

a_LEO-20.jpg

a_LEO-23.jpg

a_LEO-28.jpg

a_LEO-29.jpg

a_LEO-32.jpg

a_LEO-34.jpg

a_LEO-39.jpg

a_LEO-42.jpg

a_LEO-46.jpg

a_LEO-47.jpg

a_LEO-53.jpg

a_LEO-56.jpg

a_LEO-64.jpg

a_LEO-71.jpg

a_LEO-79.jpg

a_LEO-88.jpg

a_LEO-92.jpg

a_LEO-93.jpg

a_LEO-96.jpg

a_LEO-114.jpg

a_LEO-115.jpg

a_LEO-126.jpg

a_LEO-127.jpg

a_LEO-129.jpg

a_LEO-130.jpg

a_LEO-132.jpg

a_LEO-135.jpg

a_LEO-144.jpg

a_LEO-164.jpg

a_LEO-165.jpg

a_LEO-168.jpg

a_LEO-176.jpg

a_LEO-178.jpg

a_LEO-180.jpg

a_LEO-183.jpg

a_LEO-190.jpg

a_LEO-194.jpg

a_LEO-195.jpg

a_LEO-200.jpg

a_LEO-203.jpg

a_LEO-210.jpg

a_LEO-212.jpg

a_LEO-216.jpg

a_LEO-219.jpg

a_LEO-225.jpg

a_LEO-227.jpg

a_LEO-228.jpg

a_LEO-234.jpg

a_LEO-235.jpg

a_LEO-238.jpg

a_LEO-244.jpg

a_LEO-247.jpg

a_LEO-250.jpg

a_LEO-256.jpg

a_LEO-260.jpg

a_LEO-262.jpg

a_LEO-264.jpg

a_LEO-266.jpg

a_LEO-268.jpg

a_LEO-269.jpg

a_LEO-277.jpg

a_LEO-282.jpg

a_LEO-283.jpg

a_LEO-288.jpg

a_LEO-290.jpg

a_LEO-303.jpg

a_LEO-306.jpg

a_LEO-309.jpg

a_LEO-314.jpg

a_LEO-325.jpg

a_LEO-328.jpg

a_LEO-345.jpg

a_LEO-348.jpg

a_LEO-349.jpg

a_LEO-354.jpg

a_LEO-356.jpg

a_LEO-364.jpg

a_LEO-365.jpg

a_LEO-369.jpg

a_LEO-370.jpg

a_LEO-373.jpg

a_LEO-379.jpg

a_LEO-381.jpg

a_LEO-390.jpg

a_LEO-399.jpg

a_LEO-401.jpg

a_LEO-405.jpg

a_LEO-411.jpg

a_LEO-421.jpg

a_LEO-423.jpg

a_LEO-426.jpg

a_LEO-431.jpg

a_LEO-437.jpg

a_LEO-439.jpg

a_LEO-451.jpg

a_LEO-455.jpg

a_LEO-457.jpg

a_LEO-459.jpg

a_LEO-460.jpg

a_LEO-464.jpg

a_LEO-466.jpg

a_LEO-468.jpg

a_LEO-470.jpg

a_LEO-471.jpg

a_LEO-476.jpg

a_LEO-480.jpg

a_LEO-481.jpg

a_LEO-484.jpg

a_LEO-487.jpg

a_LEO-489.jpg

a_LEO-494.jpg

a_LEO-495.jpg

a_LEO-507.jpg

a_LEO-511.jpg

a_LEO-515.jpg

a_LEO-519.jpg

a_LEO-520.jpg

a_LEO-523.jpg

a_LEO-525.jpg

a_LEO-526.jpg

a_LEO-528.jpg

a_LEO-529.jpg

a_LEO-533.jpg

a_LEO-537.jpg

a_LEO-539.jpg

a_LEO-540.jpg

a_LEO-544.jpg

a_LEO-553.jpg

a_LEO-555.jpg

a_LEO-562.jpg

a_LEO-583.jpg

a_LEO-585.jpg

a_LEO-590.jpg

a_LEO-595.jpg

a_LEO-601.jpg

a_LEO-616.jpg

a_LEO-632.jpg

a_LEO-634.jpg

a_LEO-654.jpg

a_LEO-661.jpg

a_LEO-688.jpg

a_LEO-693.jpg