20200222DIN_0176.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝叮叮  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :1964張
交付張數 : 358張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 :台北朝桂餐廳
新秘(新娘秘書) :
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無資訊
婚禮主持 :無資訊
婚佈(婚禮佈置) :無資訊

婚攝叮叮更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝叮叮
本篇作品之完整相簿:叮叮痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

聽說新娘是對岸人呀!! 好有氣質!!

20200222DIN_0003.jpg

20200222DIN_0009.jpg

20200222DIN_0012.jpg

20200222DIN_0013.jpg

20200222DIN_0016.jpg

20200222DIN_0017.jpg

20200222DIN_0020.jpg

20200222DIN_0021.jpg

20200222DIN_0024.jpg

這個五官好羨慕!!
20200222DIN_0026.jpg

20200222DIN_0027.jpg

20200222DIN_0031.jpg

20200222DIN_0036.jpg

20200222DIN_0037.jpg

20200222DIN_0039.jpg

20200222DIN_0042.jpg

20200222DIN_0044.jpg

20200222DIN_0047.jpg

20200222DIN_0048.jpg

20200222DIN_0053.jpg

20200222DIN_0056.jpg

紅包滿滿,笑容一定滿!!
20200222DIN_0060.jpg

20200222DIN_0062.jpg

20200222DIN_0063.jpg

20200222DIN_0066.jpg

20200222DIN_0067.jpg

20200222DIN_0070.jpg

20200222DIN_0072.jpg

20200222DIN_0073.jpg

20200222DIN_0075.jpg

20200222DIN_0078.jpg

20200222DIN_0083.jpg

20200222DIN_0093.jpg

20200222DIN_0095.jpg

20200222DIN_0102.jpg

真的覺得爸爸很帥!!
20200222DIN_0110.jpg

20200222DIN_0111.jpg

20200222DIN_0112.jpg

裡面一定不少!!!
20200222DIN_0114.jpg

20200222DIN_0118.jpg

20200222DIN_0120.jpg

這個身材好魔鬼啊!!
20200222DIN_0121.jpg

20200222DIN_0123.jpg

20200222DIN_0125.jpg

20200222DIN_0126.jpg

20200222DIN_0127.jpg

20200222DIN_0131.jpg

20200222DIN_0132.jpg

20200222DIN_0140.jpg

20200222DIN_0148.jpg

20200222DIN_0149.jpg

20200222DIN_0151.jpg

20200222DIN_0152.jpg

20200222DIN_0154.jpg

20200222DIN_0156.jpg

20200222DIN_0157.jpg

20200222DIN_0158.jpg

好朋友沒辦法來,視訊也可以唷!!
20200222DIN_0159.jpg

20200222DIN_0169.jpg

20200222DIN_0176.jpg

20200222DIN_0179.jpg

20200222DIN_0185.jpg

20200222DIN_0189.jpg

20200222DIN_0198.jpg

20200222DIN_0199.jpg

20200222DIN_0200.jpg

20200222DIN_0202.jpg

20200222DIN_0205.jpg

20200222DIN_0206.jpg

20200222DIN_0207.jpg

20200222DIN_0211.jpg

20200222DIN_0215.jpg

20200222DIN_0220.jpg

20200222DIN_0221.jpg

20200222DIN_0223.jpg

20200222DIN_0228.jpg

20200222DIN_0241.jpg

20200222DIN_0247.jpg

20200222DIN_0254.jpg

20200222DIN_0256.jpg

20200222DIN_0257.jpg

20200222DIN_0258.jpg

20200222DIN_0260.jpg

20200222DIN_0261.jpg

20200222DIN_0264.jpg

20200222DIN_0265.jpg

20200222DIN_0266.jpg

20200222DIN_0269.jpg

20200222DIN_0271.jpg

20200222DIN_0272.jpg

20200222DIN_0281.jpg

20200222DIN_0297.jpg

20200222DIN_0300.jpg

20200222DIN_0307.jpg

20200222DIN_0312.jpg

20200222DIN_0318.jpg

20200222DIN_0320.jpg

20200222DIN_0321.jpg

20200222DIN_0325.jpg

20200222DIN_0328.jpg

20200222DIN_0329.jpg

20200222DIN_0349.jpg

20200222DIN_0352.jpg