20200927DIN_0183.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝叮叮  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3787張
交付張數 : 531張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 富基采儷婚宴會館
新秘(新娘秘書) :綠茵
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無資訊
婚禮主持 :無資訊
婚佈(婚禮佈置) :無資訊

20200927DIN_0001.jpg

20200927DIN_0010.jpg

20200927DIN_0013.jpg

20200927DIN_0014.jpg

20200927DIN_0017.jpg

20200927DIN_0019.jpg

20200927DIN_0021.jpg

20200927DIN_0023.jpg

20200927DIN_0028.jpg

20200927DIN_0031.jpg

20200927DIN_0037.jpg

20200927DIN_0045.jpg

20200927DIN_0046.jpg

20200927DIN_0047.jpg

20200927DIN_0049.jpg

20200927DIN_0052.jpg

20200927DIN_0058.jpg

20200927DIN_0065.jpg

20200927DIN_0071.jpg

20200927DIN_0074.jpg

20200927DIN_0080.jpg

20200927DIN_0081.jpg

20200927DIN_0083.jpg

20200927DIN_0087.jpg

20200927DIN_0095.jpg

20200927DIN_0096.jpg

20200927DIN_0097.jpg

20200927DIN_0106.jpg

20200927DIN_0117.jpg

20200927DIN_0120.jpg

20200927DIN_0123.jpg

20200927DIN_0125.jpg

20200927DIN_0127.jpg

20200927DIN_0133.jpg

20200927DIN_0135.jpg

20200927DIN_0142.jpg

20200927DIN_0144.jpg

20200927DIN_0148.jpg

20200927DIN_0153.jpg

20200927DIN_0159.jpg

20200927DIN_0165.jpg

20200927DIN_0166.jpg

20200927DIN_0171.jpg

20200927DIN_0172.jpg

20200927DIN_0175.jpg

20200927DIN_0179.jpg

20200927DIN_0180.jpg

20200927DIN_0183.jpg

20200927DIN_0188.jpg

20200927DIN_0189.jpg

20200927DIN_0192.jpg

20200927DIN_0203.jpg

20200927DIN_0205.jpg

20200927DIN_0207.jpg

20200927DIN_0218.jpg

20200927DIN_0221.jpg

20200927DIN_0225.jpg

20200927DIN_0229.jpg

20200927DIN_0234.jpg

20200927DIN_0235.jpg

20200927DIN_0238.jpg

20200927DIN_0245.jpg

20200927DIN_0250.jpg

20200927DIN_0253.jpg

20200927DIN_0254.jpg

20200927DIN_0256.jpg

20200927DIN_0259.jpg

20200927DIN_0260.jpg

20200927DIN_0263.jpg

20200927DIN_0268.jpg

20200927DIN_0273.jpg

20200927DIN_0280.jpg

20200927DIN_0285.jpg

20200927DIN_0287.jpg

20200927DIN_0288.jpg

20200927DIN_0292.jpg

20200927DIN_0293.jpg

20200927DIN_0294.jpg

20200927DIN_0297.jpg

20200927DIN_0303.jpg

20200927DIN_0312.jpg

20200927DIN_0316.jpg

20200927DIN_0319.jpg

20200927DIN_0320.jpg

20200927DIN_0325.jpg

20200927DIN_0329.jpg

20200927DIN_0331.jpg

20200927DIN_0356.jpg

20200927DIN_0357.jpg

20200927DIN_0362.jpg

20200927DIN_0377.jpg

20200927DIN_0380.jpg

20200927DIN_0390.jpg

20200927DIN_0402.jpg

20200927DIN_0409.jpg

20200927DIN_0413.jpg

20200927DIN_0414.jpg

20200927DIN_0417.jpg

20200927DIN_0418.jpg

20200927DIN_0422.jpg

20200927DIN_0423.jpg

20200927DIN_0428.jpg

20200927DIN_0429.jpg

20200927DIN_0430.jpg

20200927DIN_0431.jpg

20200927DIN_0437.jpg

20200927DIN_0440.jpg

20200927DIN_0444.jpg

20200927DIN_0452.jpg

20200927DIN_0463.jpg

20200927DIN_0464.jpg

20200927DIN_0477.jpg

20200927DIN_0513.jpg

20200927DIN_0531.jpg

20200927.DS_Store