a_RAD_00208.jpg
婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝宣騰 | 饅頭爸團隊
目前拍攝裝備 : 1DX + 1DX2 (單人雙機皇拍攝)
實際拍攝 :1744張
交付張數 : 559張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 :徐州路2號(一樓)
新秘(新娘秘書) :資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明

婚攝宣騰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝宣騰
本篇作品之完整相簿:宣騰痞客邦相簿連結(請點選)

(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_RAD_00002.jpg

a_RAD_00003.jpg

a_RAD_00005.jpg

a_RAD_00006.jpg

a_RAD_00008.jpg

a_RAD_00009.jpg

a_RAD_00010.jpg

a_RAD_00012.jpg

a_RAD_00013.jpg

a_RAD_00017.jpg

a_RAD_00019.jpg

a_RAD_00021.jpg

a_RAD_00022.jpg

a_RAD_00024.jpg

a_RAD_00025.jpg

a_RAD_00026.jpg

a_RAD_00029.jpg

a_RAD_00033.jpg

a_RAD_00036.jpg

a_RAD_00037.jpg

a_RAD_00038.jpg

a_RAD_00040.jpg

a_RAD_00042.jpg

a_RAD_00045.jpg

a_RAD_00047.jpg

a_RAD_00048.jpg

a_RAD_00049.jpg

a_RAD_00052.jpg

a_RAD_00053.jpg

a_RAD_00058.jpg

a_RAD_00059.jpg

a_RAD_00061.jpg

a_RAD_00063.jpg

a_RAD_00065.jpg

a_RAD_00066.jpg

a_RAD_00067.jpg

a_RAD_00070.jpg

a_RAD_00071.jpg

a_RAD_00072.jpg

a_RAD_00076.jpg

a_RAD_00079.jpg

a_RAD_00084.jpg

a_RAD_00085.jpg

a_RAD_00086.jpg

a_RAD_00089.jpg

a_RAD_00090.jpg

a_RAD_00096.jpg

a_RAD_00097.jpg

a_RAD_00098.jpg

a_RAD_00100.jpg

a_RAD_00103.jpg

a_RAD_00109.jpg

a_RAD_00111.jpg

a_RAD_00112.jpg

a_RAD_00118.jpg

a_RAD_00119.jpg

a_RAD_00121.jpg

a_RAD_00122.jpg

a_RAD_00123.jpg

a_RAD_00127.jpg

a_RAD_00128.jpg

a_RAD_00129.jpg

a_RAD_00130.jpg

a_RAD_00132.jpg

a_RAD_00133.jpg

a_RAD_00135.jpg

a_RAD_00143.jpg

a_RAD_00144.jpg

a_RAD_00145.jpg

a_RAD_00151.jpg

a_RAD_00152.jpg

a_RAD_00157.jpg

a_RAD_00159.jpg

a_RAD_00160.jpg

a_RAD_00163.jpg

a_RAD_00164.jpg

a_RAD_00166.jpg

a_RAD_00167.jpg

a_RAD_00168.jpg

a_RAD_00169.jpg

a_RAD_00170.jpg

a_RAD_00172.jpg

a_RAD_00173.jpg

a_RAD_00174.jpg

a_RAD_00175.jpg

a_RAD_00178.jpg

a_RAD_00179.jpg

a_RAD_00182.jpg

a_RAD_00184.jpg

a_RAD_00186.jpg

a_RAD_00188.jpg

a_RAD_00189.jpg

a_RAD_00196.jpg

a_RAD_00199.jpg

a_RAD_00201.jpg

a_RAD_00203.jpg

a_RAD_00204.jpg

a_RAD_00208.jpg

a_RAD_00210.jpg

a_RAD_00218.jpg

a_RAD_00222.jpg

a_RAD_00223.jpg

a_RAD_00234.jpg

a_RAD_00241.jpg

a_RAD_00246.jpg

a_RAD_00260.jpg

a_RAD_00261.jpg

a_RAD_00264.jpg

a_RAD_00265.jpg

a_RAD_00268.jpg

a_RAD_00270.jpg

a_RAD_00277.jpg

a_RAD_00280.jpg

a_RAD_00283.jpg

a_RAD_00287.jpg

a_RAD_00291.jpg

a_RAD_00293.jpg

a_RAD_00295.jpg

a_RAD_00297.jpg

a_RAD_00301.jpg

a_RAD_00307.jpg

a_RAD_00318.jpg

a_RAD_00320.jpg

a_RAD_00331.jpg

a_RAD_00332.jpg

a_RAD_00342.jpg

a_RAD_00344.jpg

a_RAD_00346.jpg

a_RAD_00353.jpg

a_RAD_00354.jpg

a_RAD_00390.jpg

a_RAD_00397.jpg

a_RAD_00401.jpg

a_RAD_00403.jpg

a_RAD_00405.jpg