a_KLB_0548.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2835張
交付張數 : 837張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 :資訊不明
新秘(新娘秘書) :資訊不明
婚紗禮服 :資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) :資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)

a_KLB_0005.jpg

a_KLB_0007.jpg

a_KLB_0021.jpg

a_KLB_0026.jpg

a_KLB_0053.jpg

a_KLB_0061.jpg

a_KLB_0075.jpg

a_KLB_0085.jpg

a_KLB_0090.jpg

a_KLB_0095.jpg

a_KLB_0101.jpg

a_KLB_0102.jpg

a_KLB_0124.jpg

a_KLB_0134.jpg

a_KLB_0136.jpg

a_KLB_0141.jpg

a_KLB_0145.jpg

a_KLB_0149.jpg

a_KLB_0163.jpg

a_KLB_0167.jpg

a_KLB_0179.jpg

a_KLB_0186.jpg

a_KLB_0195.jpg

a_KLB_0201.jpg

a_KLB_0204.jpg

a_KLB_0211.jpg

a_KLB_0218.jpg

a_KLB_0225.jpg

a_KLB_0228.jpg

a_KLB_0232.jpg

a_KLB_0239.jpg

a_KLB_0244.jpg

a_KLB_0249.jpg

a_KLB_0254.jpg

a_KLB_0258.jpg

a_KLB_0265.jpg

a_KLB_0266.jpg

a_KLB_0269.jpg

a_KLB_0277.jpg

a_KLB_0281.jpg

a_KLB_0291.jpg

a_KLB_0292.jpg

a_KLB_0299.jpg

a_KLB_0309.jpg

a_KLB_0316.jpg

a_KLB_0317.jpg

a_KLB_0318.jpg

a_KLB_0321.jpg

a_KLB_0324.jpg

a_KLB_0327.jpg

a_KLB_0329.jpg

a_KLB_0331.jpg

a_KLB_0336.jpg

a_KLB_0343.jpg

a_KLB_0349.jpg

a_KLB_0356.jpg

a_KLB_0358.jpg

a_KLB_0360.jpg

a_KLB_0361.jpg

a_KLB_0363.jpg

a_KLB_0365.jpg

a_KLB_0367.jpg

a_KLB_0373.jpg

a_KLB_0376.jpg

a_KLB_0396.jpg

a_KLB_0398.jpg

a_KLB_0407.jpg

a_KLB_0417.jpg

a_KLB_0422.jpg

a_KLB_0428.jpg

a_KLB_0434.jpg

a_KLB_0437.jpg

a_KLB_0446.jpg

a_KLB_0448.jpg

a_KLB_0458.jpg

a_KLB_0461.jpg

a_KLB_0463.jpg

a_KLB_0466.jpg

a_KLB_0469.jpg

a_KLB_0477.jpg

a_KLB_0483.jpg

a_KLB_0485.jpg

a_KLB_0489.jpg

a_KLB_0490.jpg

a_KLB_0495.jpg

a_KLB_0504.jpg

a_KLB_0507.jpg

a_KLB_0508.jpg

a_KLB_0509.jpg

a_KLB_0511.jpg

a_KLB_0515.jpg

a_KLB_0521.jpg

a_KLB_0526.jpg

a_KLB_0528.jpg

a_KLB_0529.jpg

a_KLB_0533.jpg

a_KLB_0538.jpg

a_KLB_0540.jpg

a_KLB_0547.jpg

a_KLB_0548.jpg

a_KLB_0559.jpg

a_KLB_0561.jpg

a_KLB_0569.jpg

a_KLB_0576.jpg

a_KLB_0577.jpg

a_KLB_0578.jpg

a_KLB_0586.jpg

a_KLB_0587.jpg

a_KLB_0597.jpg

a_KLB_0601.jpg

a_KLB_0606.jpg

a_KLB_0609.jpg

a_KLB_0613.jpg

a_KLB_0614.jpg

a_KLB_0618.jpg

a_KLB_0620.jpg

a_KLB_0626.jpg

a_KLB_0628.jpg

a_KLB_0634.jpg

a_KLB_0636.jpg

a_KLB_0637.jpg

a_KLB_0642.jpg

a_KLB_0649.jpg

a_KLB_0657.jpg

a_KLB_0660.jpg

a_KLB_0664.jpg

a_KLB_0667.jpg

a_KLB_0669.jpg

a_KLB_0674.jpg

a_KLB_0678.jpg

a_KLB_0688.jpg

a_KLB_0697.jpg

a_KLB_0698.jpg

a_KLB_0707.jpg

a_KLB_0709.jpg

a_KLB_0710.jpg

a_KLB_0723.jpg

a_KLB_0725.jpg

a_KLB_0738.jpg

a_KLB_0742.jpg

a_KLB_0757.jpg

a_KLB_0771.jpg

a_KLB_0783.jpg

a_KLB_0794.jpg

a_KLB_0808.jpg

a_KLB_0821.jpg

a_KLB_0847.jpg

a_KLB_0863.jpg

a_KLB_0865.jpg