a_KLB_0045.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2452張
交付張數 : 691張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台北和璞
新秘(新娘秘書) : 薰蔆Cindy make up studio
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)

a_KLB_0002.jpg

a_KLB_0006.jpg

a_KLB_0015.jpg

a_KLB_0016.jpg

a_KLB_0017.jpg

a_KLB_0022.jpg

a_KLB_0023.jpg

a_KLB_0031.jpg

a_KLB_0033.jpg

a_KLB_0040.jpg

a_KLB_0043.jpg

a_KLB_0044.jpg

a_KLB_0045.jpg

a_KLB_0049.jpg

a_KLB_0056.jpg

a_KLB_0057.jpg

a_KLB_0082.jpg

a_KLB_0097.jpg

a_KLB_0101.jpg

a_KLB_0107.jpg

a_KLB_0110.jpg

a_KLB_0125.jpg

a_KLB_0126.jpg

a_KLB_0132.jpg

a_KLB_0149.jpg

a_KLB_0152.jpg

a_KLB_0162.jpg

a_KLB_0164.jpg

a_KLB_0171.jpg

a_KLB_0174.jpg

a_KLB_0184.jpg

a_KLB_0210.jpg

a_KLB_0216.jpg

a_KLB_0229.jpg

a_KLB_0232.jpg

a_KLB_0234.jpg

a_KLB_0238.jpg

a_KLB_0246.jpg

a_KLB_0255.jpg

a_KLB_0259.jpg

a_KLB_0263.jpg

a_KLB_0276.jpg

a_KLB_0277.jpg

a_KLB_0289.jpg

a_KLB_0292.jpg

a_KLB_0297.jpg

a_KLB_0303.jpg

a_KLB_0304.jpg

a_KLB_0309.jpg

a_KLB_0315.jpg

a_KLB_0321.jpg

a_KLB_0322.jpg

a_KLB_0325.jpg

a_KLB_0326.jpg

a_KLB_0334.jpg

a_KLB_0340.jpg

a_KLB_0341.jpg

a_KLB_0342.jpg

a_KLB_0344.jpg

a_KLB_0349.jpg

a_KLB_0353.jpg

a_KLB_0359.jpg

a_KLB_0363.jpg

a_KLB_0378.jpg

a_KLB_0387.jpg

a_KLB_0395.jpg

a_KLB_0398.jpg

a_KLB_0402.jpg

a_KLB_0406.jpg

a_KLB_0418.jpg

a_KLB_0420.jpg

a_KLB_0426.jpg

a_KLB_0432.jpg

a_KLB_0436.jpg

a_KLB_0440.jpg

a_KLB_0445.jpg

a_KLB_0453.jpg

a_KLB_0457.jpg

a_KLB_0461.jpg

a_KLB_0464.jpg

a_KLB_0471.jpg

a_KLB_0480.jpg

a_KLB_0482.jpg

a_KLB_0484.jpg

a_KLB_0486.jpg

a_KLB_0488.jpg

a_KLB_0489.jpg

a_KLB_0500.jpg

a_KLB_0506.jpg

a_KLB_0513.jpg

a_KLB_0529.jpg

a_KLB_0531.jpg

a_KLB_0536.jpg

a_KLB_0540.jpg

a_KLB_0544.jpg

a_KLB_0546.jpg

a_KLB_0551.jpg

a_KLB_0554.jpg

a_KLB_0560.jpg

a_KLB_0562.jpg

a_KLB_0567.jpg

a_KLB_0568.jpg

a_KLB_0569.jpg

a_KLB_0575.jpg

a_KLB_0580.jpg

a_KLB_0587.jpg

a_KLB_0593.jpg

a_KLB_0596.jpg

a_KLB_0605.jpg

a_KLB_0607.jpg

a_KLB_0610.jpg

a_KLB_0613.jpg

a_KLB_0615.jpg

a_KLB_0632.jpg

a_KLB_0651.jpg

a_KLB_0652.jpg

a_KLB_0656.jpg

a_KLB_0658.jpg

a_KLB_0666.jpg

a_KLB_0672.jpg

a_KLB_0676.jpg

a_KLB_0697.jpg

a_KLB_0700.jpg

a_KLB_0707.jpg

a_KLB_0712.jpg

a_KLB_0716.jpg

a_KLB_0720.jpg

a_KLB_0722.jpg

a_KLB_0725.jpg

a_KLB_0726.jpg