a_AMB_421.jpg
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰   |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2716張
交付張數 : 533張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 大直典華-花田盛事廳
新秘(新娘秘書) :愛瑞思新娘秘書造型團隊-Giny
婚紗禮服 : 西敏英國手工婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 婚錄加樂福團隊-加樂福
婚禮主持 : 無資訊
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝團隊協助:郭玉米
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)
a_AMB_001.jpg

a_AMB_004.jpg

a_AMB_005.jpg

a_AMB_069.jpg

a_AMB_070.jpg

a_AMB_071.jpg

a_AMB_072.jpg

a_AMB_083.jpg

a_AMB_085.jpg

a_AMB_086.jpg

a_AMB_091.jpg

a_AMB_092.jpg

a_AMB_093.jpg

a_AMB_096.jpg

a_AMB_097.jpg

a_AMB_101.jpg

a_AMB_102.jpg

a_AMB_104.jpg

a_AMB_107.jpg

a_AMB_125.jpg

a_AMB_128.jpg

a_AMB_129.jpg

a_AMB_131.jpg

a_AMB_136.jpg

a_AMB_137.jpg

a_AMB_139.jpg

a_AMB_140.jpg

a_AMB_146.jpg

a_AMB_147.jpg

a_AMB_152.jpg

a_AMB_156.jpg

a_AMB_160.jpg

a_AMB_163.jpg

a_AMB_164.jpg

a_AMB_166.jpg

a_AMB_170.jpg

a_AMB_172.jpg

a_AMB_175.jpg

a_AMB_176.jpg

a_AMB_178.jpg

a_AMB_179.jpg

a_AMB_183.jpg

a_AMB_186.jpg

a_AMB_187.jpg

a_AMB_188.jpg

a_AMB_192.jpg

a_AMB_193.jpg

a_AMB_194.jpg

a_AMB_195.jpg

a_AMB_199.jpg

a_AMB_200.jpg

a_AMB_202.jpg

a_AMB_203.jpg

a_AMB_204.jpg

a_AMB_205.jpg

a_AMB_208.jpg

a_AMB_210.jpg

a_AMB_221.jpg

a_AMB_222.jpg

a_AMB_223.jpg

a_AMB_224.jpg

a_AMB_225.jpg

a_AMB_226.jpg

a_AMB_235.jpg

a_AMB_238.jpg

a_AMB_242.jpg

a_AMB_258.jpg

a_AMB_263.jpg

a_AMB_267.jpg

a_AMB_269.jpg

a_AMB_271.jpg

a_AMB_272.jpg

a_AMB_276.jpg

a_AMB_280.jpg

a_AMB_281.jpg

a_AMB_282.jpg

a_AMB_283.jpg

a_AMB_284.jpg

a_AMB_289.jpg

a_AMB_291.jpg

a_AMB_292.jpg

a_AMB_294.jpg

a_AMB_296.jpg

a_AMB_297.jpg

a_AMB_299.jpg

a_AMB_301.jpg

a_AMB_302.jpg

a_AMB_303.jpg

a_AMB_304.jpg

a_AMB_305.jpg

a_AMB_306.jpg

a_AMB_309.jpg

a_AMB_310.jpg

a_AMB_312.jpg

a_AMB_314.jpg

a_AMB_319.jpg

a_AMB_320.jpg

a_AMB_325.jpg

a_AMB_330.jpg

a_AMB_335.jpg

a_AMB_341.jpg

a_AMB_345.jpg

a_AMB_354.jpg

a_AMB_362.jpg

a_AMB_370.jpg

a_AMB_373.jpg

a_AMB_376.jpg

a_AMB_378.jpg

a_AMB_387.jpg

a_AMB_393.jpg

a_AMB_421.jpg

a_AMB_425.jpg

a_AMB_427.jpg

a_AMB_430.jpg

a_AMB_431.jpg

a_AMB_432.jpg

a_AMB_434.jpg

a_AMB_441.jpg

a_AMB_442.jpg

a_AMB_444.jpg

a_AMB_445.jpg

a_AMB_448.jpg

a_AMB_450.jpg

a_AMB_451.jpg

a_AMB_453.jpg

a_AMB_455.jpg

a_AMB_458.jpg

a_AMB_459.jpg

a_AMB_460.jpg

a_AMB_461.jpg

a_AMB_467.jpg

a_AMB_470.jpg

a_AMB_492.jpg

a_AMB_494.jpg

a_AMB_499.jpg

a_AMB_501.jpg

a_AMB_508.jpg

a_AMB_524.jpg

a_AMB_525.jpg