a_LEO-222.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 905張
交付張數 : 286張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 :台中林酒店
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台/婚攝綜仁

本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
婚攝心得:這是第一次來到台中林酒店拍婚禮,這天來協助團隊師兄拍攝,新人雖然僅是安排單宴客的流程,但仍有進行一段簡短卻又感性的拜別儀式,新娘的爸媽看著眼前的女兒即將嫁為人妻,心中滿是不捨,媽媽講了好多祝福的話給眼前的這對新人,爸爸看似堅強但不捨的淚水仍舊在眼匡打轉,一場婚禮的感性與感動在此表露無遺,祝福今天這對新人幸福滿滿。

a_LEO-1.jpg

a_LEO-2.jpg

a_LEO-3.jpg

a_LEO-6.jpg

a_LEO-9.jpg

a_LEO-10.jpg

a_LEO-14.jpg

a_LEO-17.jpg

a_LEO-26.jpg

a_LEO-28.jpg

a_LEO-30.jpg

a_LEO-31.jpg

a_LEO-35.jpg

a_LEO-36.jpg

a_LEO-39.jpg

a_LEO-45.jpg

a_LEO-46.jpg

a_LEO-48.jpg

a_LEO-49.jpg

a_LEO-50.jpg

a_LEO-51.jpg

a_LEO-54.jpg

a_LEO-57.jpg

a_LEO-60.jpg

a_LEO-63.jpg

a_LEO-67.jpg

a_LEO-68.jpg

a_LEO-69.jpg

a_LEO-71.jpg

a_LEO-72.jpg

a_LEO-81.jpg

a_LEO-82.jpg

a_LEO-84.jpg

a_LEO-85.jpg

a_LEO-88.jpg

a_LEO-90.jpg

a_LEO-91.jpg

a_LEO-94.jpg

a_LEO-97.jpg

a_LEO-99.jpg

a_LEO-101.jpg

a_LEO-102.jpg

a_LEO-103.jpg

a_LEO-106.jpg

a_LEO-107.jpg

a_LEO-108.jpg

a_LEO-110.jpg

a_LEO-111.jpg

a_LEO-122.jpg

a_LEO-124.jpg

a_LEO-125.jpg

a_LEO-128.jpg

a_LEO-131.jpg

a_LEO-134.jpg

a_LEO-139.jpg

a_LEO-141.jpg

a_LEO-150.jpg

a_LEO-153.jpg

a_LEO-154.jpg

a_LEO-158.jpg

a_LEO-160.jpg

a_LEO-162.jpg

a_LEO-168.jpg

a_LEO-171.jpg

a_LEO-173.jpg

a_LEO-175.jpg

a_LEO-176.jpg

a_LEO-179.jpg

a_LEO-180.jpg

a_LEO-182.jpg

a_LEO-188.jpg

a_LEO-190.jpg

a_LEO-192.jpg

a_LEO-195.jpg

a_LEO-200.jpg

a_LEO-204.jpg

a_LEO-209.jpg

a_LEO-213.jpg

a_LEO-216.jpg

a_LEO-217.jpg

a_LEO-222.jpg

a_LEO-226.jpg

a_LEO-229.jpg

a_LEO-234.jpg

a_LEO-238.jpg

a_LEO-239.jpg

a_LEO-243.jpg

a_LEO-244.jpg

a_LEO-251.jpg

a_LEO-252.jpg

a_LEO-253.jpg

a_LEO-254.jpg

a_LEO-255.jpg

a_LEO-256.jpg

a_LEO-257.jpg

a_LEO-259.jpg

a_LEO-263.jpg

a_LEO-264.jpg

a_LEO-267.jpg

a_LEO-268.jpg

a_LEO-273.jpg

a_LEO-274.jpg

a_LEO-276.jpg

a_LEO-277.jpg

a_LEO-283.jpg

a_LEO-286.jpg

a_LEO-294.jpg

a_LEO-295.jpg

a_LEO-296.jpg

a_LEO-297.jpg

a_LEO-298.jpg

a_LEO-299.jpg

a_LEO-304.jpg

a_LEO-308.jpg

a_LEO-311.jpg

a_LEO-316.jpg

a_LEO-324.jpg

a_LEO-328.jpg

a_LEO-329.jpg

a_LEO-338.jpg

a_LEO-339.jpg

a_LEO-342.jpg

a_LEO-344.jpg

a_LEO-350.jpg

a_LEO-353.jpg

a_LEO-356.jpg

a_LEO-359.jpg

a_LEO-360.jpg

a_LEO-362.jpg

a_LEO-378.jpg

a_LEO-381.jpg

a_LEO-389.jpg

a_LEO-392.jpg

a_LEO-394.jpg

a_LEO-395.jpg

a_LEO-397.jpg

a_LEO-400.jpg

a_LEO-403.jpg

a_LEO-411.jpg

a_LEO-412.jpg

a_LEO-419.jpg

a_LEO-420.jpg

a_LEO-430.jpg