a_KLB_0175.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
婚攝團隊主攝:古柯杰
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 822張
交付張數 : 245張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 大直典華-花田盛事廳
新秘(新娘秘書) :愛瑞思新娘秘書造型團隊-Giny
婚紗禮服 : 西敏英國手工婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 婚錄加樂福團隊-加樂福
婚禮主持 : 無資訊
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)

a_KLB_0002.jpg

a_KLB_0008.jpg

a_KLB_0010.jpg

a_KLB_0011.jpg

a_KLB_0012.jpg

a_KLB_0014.jpg

a_KLB_0015.jpg

a_KLB_0019.jpg

a_KLB_0022.jpg

a_KLB_0023.jpg

a_KLB_0025.jpg

a_KLB_0027.jpg

a_KLB_0029.jpg

a_KLB_0032.jpg

a_KLB_0034.jpg

a_KLB_0037.jpg

a_KLB_0039.jpg

a_KLB_0044.jpg

a_KLB_0047.jpg

a_KLB_0048.jpg

a_KLB_0051.jpg

a_KLB_0053.jpg

a_KLB_0054.jpg

a_KLB_0055.jpg

a_KLB_0057.jpg

a_KLB_0060.jpg

a_KLB_0061.jpg

a_KLB_0062.jpg

a_KLB_0064.jpg

a_KLB_0065.jpg

a_KLB_0066.jpg

a_KLB_0067.jpg

a_KLB_0068.jpg

a_KLB_0069.jpg

a_KLB_0071.jpg

a_KLB_0072.jpg

a_KLB_0075.jpg

a_KLB_0076.jpg

a_KLB_0077.jpg

a_KLB_0078.jpg

a_KLB_0079.jpg

a_KLB_0080.jpg

a_KLB_0081.jpg

a_KLB_0082.jpg

a_KLB_0083.jpg

a_KLB_0084.jpg

a_KLB_0085.jpg

a_KLB_0086.jpg

a_KLB_0087.jpg

a_KLB_0088.jpg

a_KLB_0089.jpg

a_KLB_0090.jpg

a_KLB_0091.jpg

a_KLB_0093.jpg

a_KLB_0095.jpg

a_KLB_0096.jpg

a_KLB_0098.jpg

a_KLB_0099.jpg

a_KLB_0102.jpg

a_KLB_0103.jpg

a_KLB_0105.jpg

a_KLB_0106.jpg

a_KLB_0107.jpg

a_KLB_0109.jpg

a_KLB_0110.jpg

a_KLB_0111.jpg

a_KLB_0113.jpg

a_KLB_0114.jpg

a_KLB_0118.jpg

a_KLB_0130.jpg

a_KLB_0131.jpg

a_KLB_0135.jpg

a_KLB_0136.jpg

a_KLB_0137.jpg

a_KLB_0139.jpg

a_KLB_0140.jpg

a_KLB_0142.jpg

a_KLB_0143.jpg

a_KLB_0145.jpg

a_KLB_0146.jpg

a_KLB_0147.jpg

a_KLB_0148.jpg

a_KLB_0149.jpg

a_KLB_0151.jpg

a_KLB_0152.jpg

a_KLB_0153.jpg

a_KLB_0155.jpg

a_KLB_0158.jpg

a_KLB_0159.jpg

a_KLB_0160.jpg

a_KLB_0161.jpg

a_KLB_0162.jpg

a_KLB_0163.jpg

a_KLB_0164.jpg

a_KLB_0166.jpg

a_KLB_0167.jpg

a_KLB_0168.jpg

a_KLB_0169.jpg

a_KLB_0171.jpg

a_KLB_0175.jpg

a_KLB_0176.jpg

a_KLB_0177.jpg

a_KLB_0179.jpg

a_KLB_0181.jpg

a_KLB_0188.jpg

a_KLB_0190.jpg

a_KLB_0194.jpg

a_KLB_0195.jpg

a_KLB_0196.jpg

a_KLB_0206.jpg

a_KLB_0207.jpg

a_KLB_0209.jpg

a_KLB_0212.jpg

a_KLB_0214.jpg

a_KLB_0216.jpg

a_KLB_0218.jpg

a_KLB_0221.jpg

a_KLB_0222.jpg

a_KLB_0223.jpg

a_KLB_0224.jpg

a_KLB_0225.jpg

a_KLB_0226.jpg

a_KLB_0228.jpg

a_KLB_0230.jpg

a_KLB_0232.jpg

a_KLB_0234.jpg

a_KLB_0237.jpg

a_KLB_0239.jpg

a_KLB_0241.jpg

a_KLB_0242.jpg

a_KLB_0243.jpg

a_KLB_0246.jpg

a_KLB_0250.jpg

a_KLB_0252.jpg

a_KLB_0254.jpg

a_KLB_0257.jpg

a_KLB_0258.jpg

a_KLB_0261.jpg

a_KLB_0264.jpg

a_KLB_0267.jpg

a_KLB_0270.jpg

a_KLB_0271.jpg

a_KLB_0272.jpg

a_KLB_0275.jpg

a_KLB_0276.jpg

a_KLB_0277.jpg