LEO-52.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1184張
交付張數 : 437張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 :台南和漢音樂餐廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 菁果婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)

婚攝心得:這是一場拍攝前公司同事的婚禮紀錄,非常感謝這天的新郎,也是綜仁的同事在很早之前就找我來幫他們拍攝婚禮,新人們希望能以簡單不煩瑣,讓與會的賓客能夠一起分享他們的幸福喜悅,當天有超多新人的好朋友及公司同事一起來祝福新人,綜仁雖然是擔任婚攝的角色卻也同時是新人與會的同事之一啦,恭喜你們了。

LEO-5.jpg

LEO-6.jpg

LEO-7.jpg

LEO-12.jpg

LEO-14.jpg

LEO-15.jpg

LEO-17.jpg

LEO-22.jpg

LEO-25.jpg

LEO-30.jpg

LEO-31.jpg

LEO-33.jpg

LEO-36.jpg

LEO-38.jpg

LEO-52.jpg

LEO-60.jpg

LEO-65.jpg

LEO-70.jpg

LEO-75.jpg

LEO-78.jpg

LEO-83.jpg

LEO-85.jpg

LEO-86.jpg

LEO-88.jpg

LEO-90.jpg

LEO-92.jpg

LEO-102.jpg

LEO-106.jpg

LEO-111.jpg

LEO-114.jpg

LEO-118.jpg

LEO-123.jpg

LEO-125.jpg

LEO-129.jpg

LEO-131.jpg

LEO-132.jpg

LEO-133.jpg

LEO-134.jpg

LEO-139.jpg

LEO-141.jpg

LEO-142.jpg

LEO-144.jpg

LEO-146.jpg

LEO-148.jpg

LEO-152.jpg

LEO-163.jpg

LEO-174.jpg

LEO-177.jpg

LEO-179.jpg

LEO-183.jpg

LEO-184.jpg

LEO-188.jpg

LEO-195.jpg

LEO-196.jpg

LEO-198.jpg

LEO-217.jpg

LEO-226.jpg

LEO-230.jpg

LEO-232.jpg

LEO-239.jpg

LEO-240.jpg

LEO-243.jpg

LEO-247.jpg

LEO-248.jpg

LEO-251.jpg

LEO-254.jpg

LEO-258.jpg

LEO-262.jpg

LEO-266.jpg

LEO-268.jpg

LEO-271.jpg

LEO-275.jpg

LEO-278.jpg

LEO-280.jpg

LEO-282.jpg

LEO-287.jpg

LEO-289.jpg

LEO-290.jpg

LEO-301.jpg

LEO-307.jpg

LEO-312.jpg

LEO-313.jpg

LEO-322.jpg

LEO-327.jpg

LEO-329.jpg

LEO-331.jpg

LEO-334.jpg

LEO-336.jpg

LEO-343.jpg

LEO-349.jpg

LEO-351.jpg

LEO-353.jpg

LEO-355.jpg

LEO-356.jpg

LEO-357.jpg

LEO-359.jpg

LEO-369.jpg

LEO-372.jpg

LEO-373.jpg

LEO-376.jpg

LEO-379.jpg

LEO-380.jpg

LEO-382.jpg

LEO-385.jpg

LEO-387.jpg

LEO-389.jpg

LEO-391.jpg

LEO-397.jpg

LEO-398.jpg

LEO-399.jpg

LEO-404.jpg

LEO-411.jpg

LEO-417.jpg

LEO-419.jpg

LEO-421.jpg

LEO-424.jpg

LEO-426.jpg

LEO-429.jpg

LEO-430.jpg

LEO-439.jpg

LEO-440.jpg

LEO-445.jpg

LEO-446.jpg

LEO-447.jpg

LEO-449.jpg

LEO-452.jpg

LEO-454.jpg

LEO-462.jpg

LEO-465.jpg

LEO-466.jpg

LEO-473.jpg

LEO-476.jpg

LEO-487.jpg

LEO-490.jpg

LEO-491.jpg

LEO-498.jpg

LEO-506.jpg

LEO-511.jpg

LEO-520.jpg

LEO-521.jpg

LEO-525.jpg

LEO-529.jpg

LEO-533.jpg

LEO-541.jpg

LEO-545.jpg

LEO-547.jpg

LEO-550.jpg

LEO-552.jpg

LEO-556.jpg

LEO-566.jpg