a_KLB_0897.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3128張
交付張數 : 887張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 大直典華
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無資訊
婚禮主持 : 無資訊
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_KLB_0002.jpg

a_KLB_0011.jpg

a_KLB_0015.jpg

a_KLB_0018.jpg

a_KLB_0032.jpg

a_KLB_0046.jpg

a_KLB_0058.jpg

a_KLB_0063.jpg

a_KLB_0068.jpg

a_KLB_0075.jpg

a_KLB_0078.jpg

a_KLB_0083.jpg

a_KLB_0090.jpg

a_KLB_0093.jpg

a_KLB_0096.jpg

a_KLB_0099.jpg

a_KLB_0104.jpg

a_KLB_0112.jpg

a_KLB_0118.jpg

a_KLB_0123.jpg

a_KLB_0129.jpg

a_KLB_0137.jpg

a_KLB_0142.jpg

a_KLB_0146.jpg

a_KLB_0157.jpg

a_KLB_0160.jpg

a_KLB_0161.jpg

a_KLB_0172.jpg

a_KLB_0175.jpg

a_KLB_0177.jpg

a_KLB_0181.jpg

a_KLB_0193.jpg

a_KLB_0194.jpg

a_KLB_0195.jpg

a_KLB_0201.jpg

a_KLB_0202.jpg

a_KLB_0207.jpg

a_KLB_0210.jpg

a_KLB_0215.jpg

a_KLB_0216.jpg

a_KLB_0227.jpg

a_KLB_0231.jpg

a_KLB_0236.jpg

a_KLB_0237.jpg

a_KLB_0239.jpg

a_KLB_0242.jpg

a_KLB_0248.jpg

a_KLB_0256.jpg

a_KLB_0261.jpg

a_KLB_0271.jpg

a_KLB_0276.jpg

a_KLB_0278.jpg

a_KLB_0282.jpg

a_KLB_0289.jpg

a_KLB_0292.jpg

a_KLB_0295.jpg

a_KLB_0297.jpg

a_KLB_0300.jpg

a_KLB_0304.jpg

a_KLB_0306.jpg

a_KLB_0307.jpg

a_KLB_0309.jpg

a_KLB_0312.jpg

a_KLB_0315.jpg

a_KLB_0324.jpg

a_KLB_0329.jpg

a_KLB_0331.jpg

a_KLB_0345.jpg

a_KLB_0358.jpg

a_KLB_0363.jpg

a_KLB_0365.jpg

a_KLB_0368.jpg

a_KLB_0372.jpg

a_KLB_0375.jpg

a_KLB_0381.jpg

a_KLB_0387.jpg

a_KLB_0390.jpg

a_KLB_0404.jpg

a_KLB_0414.jpg

a_KLB_0424.jpg

a_KLB_0427.jpg

a_KLB_0449.jpg

a_KLB_0459.jpg

a_KLB_0461.jpg

a_KLB_0463.jpg

a_KLB_0475.jpg

a_KLB_0477.jpg

a_KLB_0482.jpg

a_KLB_0486.jpg

a_KLB_0490.jpg

a_KLB_0495.jpg

a_KLB_0499.jpg

a_KLB_0500.jpg

a_KLB_0502.jpg

a_KLB_0504.jpg

a_KLB_0512.jpg

a_KLB_0513.jpg

a_KLB_0514.jpg

a_KLB_0521.jpg

a_KLB_0523.jpg

a_KLB_0527.jpg

a_KLB_0534.jpg

a_KLB_0540.jpg

a_KLB_0545.jpg

a_KLB_0550.jpg

a_KLB_0554.jpg

a_KLB_0555.jpg

a_KLB_0559.jpg

a_KLB_0566.jpg

a_KLB_0573.jpg

a_KLB_0576.jpg

a_KLB_0599.jpg

a_KLB_0603.jpg

a_KLB_0607.jpg

a_KLB_0618.jpg

a_KLB_0621.jpg

a_KLB_0628.jpg

a_KLB_0631.jpg

a_KLB_0638.jpg

a_KLB_0641.jpg

a_KLB_0647.jpg

a_KLB_0654.jpg

a_KLB_0659.jpg

a_KLB_0667.jpg

a_KLB_0669.jpg

a_KLB_0675.jpg

a_KLB_0680.jpg

a_KLB_0697.jpg

a_KLB_0716.jpg

a_KLB_0737.jpg

a_KLB_0744.jpg

a_KLB_0752.jpg

a_KLB_0761.jpg

a_KLB_0765.jpg

a_KLB_0771.jpg

a_KLB_0808.jpg

a_KLB_0813.jpg

a_KLB_0817.jpg

a_KLB_0839.jpg

a_KLB_0870.jpg

a_KLB_0876.jpg

a_KLB_0879.jpg

a_KLB_0883.jpg

a_KLB_0888.jpg

a_KLB_0893.jpg

a_KLB_0896.jpg

a_KLB_0897.jpg

a_KLB_0900.jpg

a_KLB_0902.jpg

a_KLB_0907.jpg