a_KLB_0713.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2534張
交付張數 : 700張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 苗栗老主顧餐廳
新秘(新娘秘書) :Rainie Kou
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無資訊
婚禮主持 : 無資訊
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_KLB_0008.jpg

a_KLB_0012.jpg

a_KLB_0015.jpg

a_KLB_0017.jpg

a_KLB_0020.jpg

a_KLB_0025.jpg

a_KLB_0026.jpg

a_KLB_0041.jpg

a_KLB_0046.jpg

a_KLB_0047.jpg

a_KLB_0056.jpg

a_KLB_0057.jpg

a_KLB_0063.jpg

a_KLB_0072.jpg

a_KLB_0074.jpg

a_KLB_0078.jpg

a_KLB_0084.jpg

a_KLB_0093.jpg

a_KLB_0095.jpg

a_KLB_0103.jpg

a_KLB_0105.jpg

a_KLB_0115.jpg

a_KLB_0118.jpg

a_KLB_0122.jpg

a_KLB_0124.jpg

a_KLB_0131.jpg

a_KLB_0132.jpg

a_KLB_0133.jpg

a_KLB_0136.jpg

a_KLB_0138.jpg

a_KLB_0143.jpg

a_KLB_0148.jpg

a_KLB_0150.jpg

a_KLB_0153.jpg

a_KLB_0154.jpg

a_KLB_0158.jpg

a_KLB_0162.jpg

a_KLB_0164.jpg

a_KLB_0167.jpg

a_KLB_0175.jpg

a_KLB_0177.jpg

a_KLB_0179.jpg

a_KLB_0183.jpg

a_KLB_0184.jpg

a_KLB_0185.jpg

a_KLB_0187.jpg

a_KLB_0188.jpg

a_KLB_0190.jpg

a_KLB_0191.jpg

a_KLB_0192.jpg

a_KLB_0198.jpg

a_KLB_0206.jpg

a_KLB_0207.jpg

a_KLB_0209.jpg

a_KLB_0211.jpg

a_KLB_0219.jpg

a_KLB_0220.jpg

a_KLB_0234.jpg

a_KLB_0236.jpg

a_KLB_0240.jpg

a_KLB_0246.jpg

a_KLB_0251.jpg

a_KLB_0252.jpg

a_KLB_0256.jpg

a_KLB_0264.jpg

a_KLB_0266.jpg

a_KLB_0269.jpg

a_KLB_0272.jpg

a_KLB_0274.jpg

a_KLB_0282.jpg

a_KLB_0286.jpg

a_KLB_0287.jpg

a_KLB_0291.jpg

a_KLB_0293.jpg

a_KLB_0302.jpg

a_KLB_0306.jpg

a_KLB_0311.jpg

a_KLB_0316.jpg

a_KLB_0317.jpg

a_KLB_0321.jpg

a_KLB_0322.jpg

a_KLB_0327.jpg

a_KLB_0329.jpg

a_KLB_0343.jpg

a_KLB_0345.jpg

a_KLB_0349.jpg

a_KLB_0355.jpg

a_KLB_0358.jpg

a_KLB_0362.jpg

a_KLB_0366.jpg

a_KLB_0370.jpg

a_KLB_0372.jpg

a_KLB_0374.jpg

a_KLB_0380.jpg

a_KLB_0385.jpg

a_KLB_0386.jpg

a_KLB_0388.jpg

a_KLB_0390.jpg

a_KLB_0394.jpg

a_KLB_0400.jpg

a_KLB_0402.jpg

a_KLB_0403.jpg

a_KLB_0407.jpg

a_KLB_0411.jpg

a_KLB_0413.jpg

a_KLB_0417.jpg

a_KLB_0427.jpg

a_KLB_0431.jpg

a_KLB_0434.jpg

a_KLB_0454.jpg

a_KLB_0458.jpg

a_KLB_0463.jpg

a_KLB_0466.jpg

a_KLB_0472.jpg

a_KLB_0476.jpg

a_KLB_0477.jpg

a_KLB_0485.jpg

a_KLB_0491.jpg

a_KLB_0493.jpg

a_KLB_0498.jpg

a_KLB_0499.jpg

a_KLB_0507.jpg

a_KLB_0509.jpg

a_KLB_0513.jpg

a_KLB_0516.jpg

a_KLB_0521.jpg

a_KLB_0529.jpg

a_KLB_0538.jpg

a_KLB_0543.jpg

a_KLB_0546.jpg

a_KLB_0550.jpg

a_KLB_0553.jpg

a_KLB_0571.jpg

a_KLB_0581.jpg

a_KLB_0605.jpg

a_KLB_0619.jpg

a_KLB_0628.jpg

a_KLB_0634.jpg

a_KLB_0639.jpg

a_KLB_0642.jpg

a_KLB_0654.jpg

a_KLB_0657.jpg

a_KLB_0663.jpg

a_KLB_0668.jpg

a_KLB_0700.jpg

a_KLB_0703.jpg

a_KLB_0710.jpg

a_KLB_0713.jpg

a_KLB_0715.jpg

a_KLB_0716.jpg