LEO-204.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1756張
交付張數 : 380張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 苗栗尚順君樂飯店
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 饅頭爸錄影團隊-Rex
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝張智超
婚禮副攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-1.jpg

LEO-2.jpg

LEO-5.jpg

LEO-6.jpg

LEO-8.jpg

LEO-9.jpg

LEO-13.jpg

LEO-16.jpg

LEO-18.jpg

LEO-20.jpg

LEO-24.jpg

LEO-30.jpg

LEO-36.jpg

LEO-52.jpg

LEO-53.jpg

LEO-59.jpg

LEO-61.jpg

LEO-64.jpg

LEO-72.jpg

LEO-73.jpg

LEO-81.jpg

LEO-83.jpg

LEO-85.jpg

LEO-86.jpg

LEO-87.jpg

LEO-88.jpg

LEO-89.jpg

LEO-94.jpg

LEO-95.jpg

LEO-97.jpg

LEO-98.jpg

LEO-100.jpg

LEO-101.jpg

LEO-105.jpg

LEO-106.jpg

LEO-108.jpg

LEO-113.jpg

LEO-117.jpg

LEO-119.jpg

LEO-129.jpg

LEO-131.jpg

LEO-134.jpg

LEO-135.jpg

LEO-139.jpg

LEO-142.jpg

LEO-143.jpg

LEO-147.jpg

LEO-151.jpg

LEO-154.jpg

LEO-182.jpg

LEO-185.jpg

LEO-187.jpg

LEO-196.jpg

LEO-200.jpg

LEO-202.jpg

LEO-204.jpg

LEO-211.jpg

LEO-214.jpg

LEO-216.jpg

LEO-218.jpg

LEO-224.jpg

LEO-230.jpg

LEO-233.jpg

LEO-239.jpg

LEO-240.jpg

LEO-242.jpg

LEO-246.jpg

LEO-248.jpg

LEO-253.jpg

LEO-268.jpg

LEO-273.jpg

LEO-279.jpg

LEO-284.jpg

LEO-287.jpg

LEO-292.jpg

LEO-296.jpg

LEO-297.jpg

LEO-301.jpg

LEO-302.jpg

LEO-304.jpg

LEO-305.jpg

LEO-306.jpg

LEO-307.jpg

LEO-313.jpg

LEO-317.jpg

LEO-320.jpg

LEO-326.jpg

LEO-328.jpg

LEO-331.jpg

LEO-332.jpg

LEO-333.jpg

LEO-336.jpg

LEO-342.jpg

LEO-343.jpg

LEO-350.jpg

LEO-357.jpg

LEO-358.jpg

LEO-370.jpg

LEO-378.jpg

LEO-380.jpg

LEO-386.jpg

LEO-388.jpg

LEO-401.jpg

LEO-406.jpg

LEO-418.jpg

LEO-420.jpg

LEO-422.jpg

LEO-424.jpg

LEO-429.jpg

LEO-437.jpg

LEO-441.jpg

LEO-446.jpg

LEO-447.jpg

LEO-449.jpg

LEO-459.jpg

LEO-463.jpg

LEO-465.jpg

LEO-469.jpg

LEO-472.jpg

LEO-474.jpg

LEO-477.jpg

LEO-481.jpg

LEO-483.jpg

LEO-485.jpg

LEO-488.jpg

LEO-497.jpg

LEO-499.jpg

LEO-505.jpg

LEO-506.jpg

LEO-508.jpg

LEO-509.jpg

LEO-510.jpg

LEO-511.jpg

LEO-518.jpg

LEO-520.jpg

LEO-525.jpg

LEO-528.jpg

LEO-535.jpg

LEO-539.jpg

LEO-541.jpg

LEO-542.jpg

LEO-545.jpg

LEO-547.jpg

LEO-548.jpg

LEO-549.jpg

LEO-552.jpg

LEO-554.jpg

LEO-556.jpg

LEO-557.jpg

LEO-559.jpg