LEO-368.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 890張
交付張數 : 310張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 :鳳山連興和樂宴會廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 荷莉婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

婚攝心得:這天是在新人指定的婚紗店開拍,利用婚紗店的一些擺設也能幫新娘拍出美美的照片喔,儀式完成後集合當天來的非常多親友在大廳一起來個大合照,綜仁覺得人多的大合照最是能將歡樂的氣氛,及給新人的祝福帶到最高點啦。

LEO-1.jpg

LEO-5.jpg

LEO-7.jpg

LEO-18.jpg

LEO-23.jpg

LEO-24.jpg

LEO-28.jpg

LEO-33.jpg

LEO-36.jpg

LEO-39.jpg

LEO-44.jpg

LEO-50.jpg

LEO-51.jpg

LEO-59.jpg

LEO-62.jpg

LEO-63.jpg

LEO-65.jpg

LEO-68.jpg

LEO-71.jpg

LEO-73.jpg

LEO-75.jpg

LEO-77.jpg

LEO-81.jpg

LEO-82.jpg

LEO-89.jpg

LEO-91.jpg

LEO-98.jpg

LEO-101.jpg

LEO-108.jpg

LEO-117.jpg

LEO-120.jpg

LEO-128.jpg

LEO-133.jpg

LEO-136.jpg

LEO-137.jpg

LEO-138.jpg

LEO-139.jpg

LEO-141.jpg

LEO-142.jpg

LEO-143.jpg

LEO-147.jpg

LEO-150.jpg

LEO-157.jpg

LEO-158.jpg

LEO-163.jpg

LEO-165.jpg

LEO-179.jpg

LEO-181.jpg

LEO-182.jpg

LEO-184.jpg

LEO-190.jpg

LEO-193.jpg

LEO-194.jpg

LEO-195.jpg

LEO-200.jpg

LEO-202.jpg

LEO-203.jpg

LEO-204.jpg

LEO-206.jpg

LEO-207.jpg

LEO-209.jpg

LEO-216.jpg

LEO-220.jpg

LEO-221.jpg

LEO-223.jpg

LEO-224.jpg

LEO-226.jpg

LEO-227.jpg

LEO-228.jpg

LEO-230.jpg

LEO-238.jpg

LEO-239.jpg

LEO-242.jpg

LEO-243.jpg

LEO-245.jpg

LEO-246.jpg

LEO-249.jpg

LEO-251.jpg

LEO-253.jpg

LEO-254.jpg

LEO-263.jpg

LEO-266.jpg

LEO-271.jpg

LEO-273.jpg

LEO-277.jpg

LEO-286.jpg

LEO-291.jpg

LEO-295.jpg

LEO-296.jpg

LEO-298.jpg

LEO-299.jpg

LEO-304.jpg

LEO-308.jpg

LEO-310.jpg

LEO-313.jpg

LEO-314.jpg

LEO-315.jpg

LEO-317.jpg

LEO-318.jpg

LEO-320.jpg

LEO-323.jpg

LEO-325.jpg

LEO-327.jpg

LEO-329.jpg

LEO-331.jpg

LEO-337.jpg

LEO-339.jpg

LEO-347.jpg

LEO-351.jpg

LEO-353.jpg

LEO-356.jpg

LEO-361.jpg

LEO-363.jpg

LEO-368.jpg

LEO-376.jpg

LEO-378.jpg

LEO-382.jpg

LEO-389.jpg

LEO-392.jpg

LEO-393.jpg

LEO-400.jpg

LEO-405.jpg

LEO-407.jpg

LEO-412.jpg

LEO-413.jpg

LEO-415.jpg