a_AMB_441.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3037張
交付張數 : 804張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 來福星花園大飯店
新秘(新娘秘書) :Vanessa O Makeup Studio-陳品潔 Apple
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚攝團隊協助 : 張智超-副攝
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
完整婚禮紀錄相本 :古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)
新人感謝︰
螢幕快照 2016-12-20 上午12.20.41
a_AMB_011.JPG

a_AMB_017.JPG

a_AMB_028.JPG

a_AMB_029.JPG

a_AMB_032.JPG

a_AMB_037.JPG

a_AMB_042.JPG

a_AMB_044.JPG

a_AMB_045.JPG

a_AMB_046.JPG

a_AMB_088.JPG

a_AMB_090.JPG

a_AMB_096.JPG

a_AMB_122.JPG

a_AMB_127.JPG

a_AMB_132.JPG

a_AMB_134.JPG

a_AMB_140.JPG

a_AMB_141.JPG

a_AMB_146.JPG

a_AMB_147.JPG

a_AMB_148.JPG

a_AMB_151.JPG

a_AMB_152.JPG

a_AMB_153.JPG

a_AMB_154.JPG

a_AMB_159.JPG

a_AMB_160.JPG

a_AMB_161.JPG

a_AMB_181.JPG

a_AMB_182.JPG

a_AMB_225.JPG

a_AMB_226.JPG

a_AMB_227.JPG

a_AMB_231.JPG

a_AMB_239.JPG

a_AMB_240.JPG

a_AMB_248.JPG

a_AMB_250.JPG

a_AMB_254.JPG

a_AMB_257.JPG

a_AMB_258.JPG

a_AMB_261.JPG

a_AMB_262.JPG

a_AMB_268.JPG

a_AMB_269.JPG

a_AMB_275.JPG

a_AMB_276.JPG

a_AMB_277.JPG

a_AMB_280.JPG

a_AMB_283.JPG

a_AMB_285.JPG

a_AMB_287.JPG

a_AMB_293.JPG

a_AMB_295.JPG

a_AMB_297.JPG

a_AMB_298.JPG

a_AMB_303.JPG

a_AMB_304.JPG

a_AMB_307.JPG

a_AMB_308.JPG

a_AMB_309.JPG

a_AMB_311.JPG

a_AMB_313.JPG

a_AMB_314.JPG

a_AMB_315.JPG

a_AMB_317.JPG

a_AMB_321.JPG

a_AMB_322.JPG

a_AMB_323.JPG

a_AMB_324.JPG

a_AMB_330.JPG

a_AMB_331.JPG

a_AMB_332.JPG

a_AMB_334.JPG

a_AMB_335.JPG

a_AMB_337.JPG

a_AMB_338.JPG

a_AMB_347.JPG

a_AMB_348.JPG

a_AMB_349.JPG

a_AMB_350.JPG

a_AMB_352.JPG

a_AMB_353.JPG

a_AMB_354.JPG

a_AMB_355.JPG

a_AMB_356.JPG

a_AMB_358.JPG

a_AMB_359.JPG

a_AMB_361.JPG

a_AMB_362.JPG

a_AMB_397.JPG

a_AMB_402.JPG

a_AMB_404.JPG

a_AMB_405.JPG

a_AMB_407.JPG

a_AMB_409.JPG

a_AMB_410.JPG

a_AMB_413.JPG

a_AMB_414.JPG

a_AMB_415.JPG

a_AMB_417.JPG

a_AMB_418.JPG

a_AMB_419.JPG

a_AMB_422.JPG

a_AMB_424.JPG

a_AMB_428.JPG

a_AMB_430.JPG

a_AMB_432.JPG

a_AMB_433.JPG

a_AMB_436.JPG

a_AMB_437.JPG

a_AMB_438.JPG

a_AMB_441.JPG

a_AMB_444.JPG

a_AMB_446.JPG

a_AMB_447.JPG

a_AMB_448.JPG

a_AMB_449.JPG

a_AMB_533.JPG

a_AMB_570.JPG

a_AMB_575.JPG

a_AMB_587.JPG

a_AMB_589.JPG

a_AMB_605.JPG

a_AMB_631.JPG

a_AMB_634.JPG

a_AMB_635.JPG

a_AMB_675.JPG

a_AMB_681.JPG

a_AMB_702.JPG

a_AMB_713.JPG

a_AMB_714.JPG

a_AMB_717.JPG

a_AMB_720.JPG

a_AMB_778.JPG

a_AMB_780.JPG

a_AMB_811.JPG

a_AMB_816.JPG