Wedding_0602.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝賈森|饅頭爸團隊      
拍攝裝備 : 1DX + 1D4 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2249張
交付張數 : 610張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 自宅紀錄
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明

Wedding_0016.jpg

Wedding_0019.jpg

Wedding_0021.jpg

Wedding_0023.jpg

Wedding_0027.jpg

Wedding_0029.jpg

Wedding_0030.jpg

Wedding_0033.jpg

Wedding_0037.jpg

Wedding_0040.jpg

Wedding_0043.jpg

Wedding_0046.jpg

Wedding_0047.jpg

Wedding_0048.jpg

Wedding_0050.jpg

Wedding_0053.jpg

Wedding_0054.jpg

Wedding_0059.jpg

Wedding_0061.jpg

Wedding_0063.jpg

Wedding_0065.jpg

Wedding_0066.jpg

Wedding_0070.jpg

Wedding_0072.jpg

Wedding_0074.jpg

Wedding_0076.jpg

Wedding_0078.jpg

Wedding_0079.jpg

Wedding_0081.jpg

Wedding_0083.jpg

Wedding_0084.jpg

Wedding_0086.jpg

Wedding_0088.jpg

Wedding_0089.jpg

Wedding_0092.jpg

Wedding_0093.jpg

Wedding_0095.jpg

Wedding_0096.jpg

Wedding_0097.jpg

Wedding_0100.jpg

Wedding_0102.jpg

Wedding_0105.jpg

Wedding_0106.jpg

Wedding_0109.jpg

Wedding_0113.jpg

Wedding_0115.jpg

Wedding_0116.jpg

Wedding_0119.jpg

Wedding_0120.jpg

Wedding_0122.jpg

Wedding_0123.jpg

Wedding_0125.jpg

Wedding_0127.jpg

Wedding_0131.jpg

Wedding_0133.jpg

Wedding_0135.jpg

Wedding_0137.jpg

Wedding_0138.jpg

Wedding_0139.jpg

Wedding_0142.jpg

Wedding_0144.jpg

Wedding_0145.jpg

Wedding_0146.jpg

Wedding_0149.jpg

Wedding_0150.jpg

Wedding_0153.jpg

Wedding_0154.jpg

Wedding_0156.jpg

Wedding_0158.jpg

Wedding_0160.jpg

Wedding_0163.jpg

Wedding_0167.jpg

Wedding_0171.jpg

Wedding_0178.jpg

Wedding_0183.jpg

Wedding_0184.jpg

Wedding_0187.jpg

Wedding_0191.jpg

Wedding_0194.jpg

Wedding_0199.jpg

Wedding_0201.jpg

Wedding_0206.jpg

Wedding_0208.jpg

Wedding_0212.jpg

Wedding_0215.jpg

Wedding_0220.jpg

Wedding_0223.jpg

Wedding_0227.jpg

Wedding_0229.jpg

Wedding_0231.jpg

Wedding_0234.jpg

Wedding_0237.jpg

Wedding_0239.jpg

Wedding_0244.jpg

Wedding_0247.jpg

Wedding_0249.jpg

Wedding_0252.jpg

Wedding_0254.jpg

Wedding_0258.jpg

Wedding_0262.jpg

Wedding_0266.jpg

Wedding_0267.jpg

Wedding_0270.jpg

Wedding_0273.jpg

Wedding_0274.jpg

Wedding_0276.jpg

Wedding_0277.jpg

Wedding_0281.jpg

Wedding_0283.jpg

Wedding_0285.jpg

Wedding_0290.jpg

Wedding_0295.jpg

Wedding_0296.jpg

Wedding_0297.jpg

Wedding_0301.jpg

Wedding_0303.jpg

Wedding_0306.jpg

Wedding_0308.jpg

Wedding_0311.jpg

Wedding_0314.jpg

Wedding_0318.jpg

Wedding_0321.jpg

Wedding_0324.jpg

Wedding_0328.jpg

Wedding_0331.jpg

Wedding_0334.jpg

Wedding_0335.jpg

Wedding_0338.jpg

Wedding_0340.jpg

Wedding_0344.jpg

Wedding_0349.jpg

Wedding_0355.jpg

Wedding_0361.jpg

Wedding_0365.jpg

Wedding_0368.jpg

Wedding_0371.jpg

Wedding_0375.jpg

Wedding_0382.jpg

Wedding_0384.jpg

Wedding_0386.jpg

Wedding_0389.jpg

Wedding_0394.jpg

Wedding_0396.jpg

Wedding_0399.jpg

Wedding_0405.jpg

Wedding_0406.jpg

Wedding_0416.jpg

Wedding_0418.jpg

Wedding_0425.jpg

Wedding_0444.jpg

Wedding_0452.jpg

Wedding_0463.jpg

Wedding_0477.jpg

Wedding_0503.jpg

Wedding_0508.jpg

Wedding_0516.jpg

Wedding_0526.jpg

Wedding_0534.jpg

Wedding_0536.jpg

Wedding_0538.jpg

Wedding_0549.jpg

Wedding_0555.jpg

Wedding_0583.jpg

Wedding_0590.jpg

Wedding_0599.jpg

Wedding_0600.jpg

Wedding_0602.jpg

Wedding_0603.jpg

Wedding_0606.jpg

Wedding_0609.jpg