LEO-108.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2944張
交付張數 : 530張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 岡山農工活動中心
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 :
婚禮副攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-1.jpg

LEO-2.jpg

LEO-6.jpg

LEO-7.jpg

LEO-8.jpg

LEO-23.jpg

LEO-25.jpg

LEO-34.jpg

LEO-35.jpg

LEO-37.jpg

LEO-49.jpg

LEO-55.jpg

LEO-57.jpg

LEO-60.jpg

LEO-64.jpg

LEO-73.jpg

LEO-77.jpg

LEO-87.jpg

LEO-89.jpg

LEO-101.jpg

LEO-102.jpg

LEO-108.jpg

LEO-113.jpg

LEO-116.jpg

LEO-123.jpg

LEO-125.jpg

LEO-130.jpg

LEO-134.jpg

LEO-135.jpg

LEO-138.jpg

LEO-141.jpg

LEO-145.jpg

LEO-147.jpg

LEO-154.jpg

LEO-157.jpg

LEO-159.jpg

LEO-174.jpg

LEO-176.jpg

LEO-182.jpg

LEO-186.jpg

LEO-190.jpg

LEO-198.jpg

LEO-202.jpg

LEO-217.jpg

LEO-219.jpg

LEO-222.jpg

LEO-224.jpg

LEO-226.jpg

LEO-230.jpg

LEO-232.jpg

LEO-251.jpg

LEO-254.jpg

LEO-257.jpg

LEO-258.jpg

LEO-259.jpg

LEO-261.jpg

LEO-268.jpg

LEO-269.jpg

LEO-274.jpg

LEO-276.jpg

LEO-279.jpg

LEO-281.jpg

LEO-284.jpg

LEO-286.jpg

LEO-287.jpg

LEO-296.jpg

LEO-301.jpg

LEO-305.jpg

LEO-311.jpg

LEO-313.jpg

LEO-331.jpg

LEO-334.jpg

LEO-336.jpg

LEO-342.jpg

LEO-345.jpg

LEO-349.jpg

LEO-353.jpg

LEO-380.jpg

LEO-381.jpg

LEO-383.jpg

LEO-387.jpg

LEO-389.jpg

LEO-391.jpg

LEO-398.jpg

LEO-399.jpg

LEO-401.jpg

LEO-402.jpg

LEO-420.jpg

LEO-422.jpg

LEO-432.jpg

LEO-445.jpg

LEO-458.jpg

LEO-459.jpg

LEO-466.jpg

LEO-468.jpg

LEO-482.jpg

LEO-491.jpg

LEO-493.jpg

LEO-494.jpg

LEO-506.jpg

LEO-513.jpg

LEO-514.jpg

LEO-516.jpg

LEO-518.jpg

LEO-521.jpg

LEO-524.jpg

LEO-528.jpg

LEO-529.jpg

LEO-531.jpg

LEO-537.jpg

LEO-546.jpg

LEO-548.jpg

LEO-552.jpg

LEO-554.jpg

LEO-556.jpg

LEO-558.jpg

LEO-560.jpg

LEO-561.jpg

LEO-565.jpg

LEO-570.jpg

LEO-571.jpg

LEO-575.jpg

LEO-580.jpg

LEO-582.jpg

LEO-584.jpg

LEO-597.jpg

LEO-600.jpg

LEO-601.jpg

LEO-604.jpg

LEO-606.jpg

LEO-609.jpg

LEO-610.jpg

LEO-611.jpg

LEO-621.jpg

LEO-627.jpg

LEO-633.jpg

LEO-635.jpg

LEO-638.jpg

LEO-641.jpg

LEO-658.jpg

LEO-659.jpg

LEO-667.jpg

LEO-677.jpg

LEO-678.jpg

LEO-685.jpg

LEO-687.jpg

LEO-690.jpg

LEO-695.jpg

LEO-696.jpg

LEO-697.jpg