LEO-119.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 808張
交付張數 : 195張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南永大東東婚宴式場
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝傑小米
婚禮協助 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-1.jpg

LEO-2.jpg

LEO-3.jpg

LEO-4.jpg

LEO-5.jpg

LEO-7.jpg

LEO-8.jpg

LEO-9.jpg

LEO-10.jpg

LEO-11.jpg

LEO-12.jpg

LEO-13.jpg

LEO-14.jpg

LEO-15.jpg

LEO-16.jpg

LEO-17.jpg

LEO-18.jpg

LEO-19.jpg

LEO-20.jpg

LEO-21.jpg

LEO-23.jpg

LEO-24.jpg

LEO-27.jpg

LEO-28.jpg

LEO-29.jpg

LEO-31.jpg

LEO-32.jpg

LEO-36.jpg

LEO-37.jpg

LEO-38.jpg

LEO-39.jpg

LEO-41.jpg

LEO-44.jpg

LEO-45.jpg

LEO-47.jpg

LEO-50.jpg

LEO-51.jpg

LEO-52.jpg

LEO-55.jpg

LEO-56.jpg

LEO-57.jpg

LEO-58.jpg

LEO-59.jpg

LEO-61.jpg

LEO-62.jpg

LEO-63.jpg

LEO-64.jpg

LEO-65.jpg

LEO-66.jpg

LEO-67.jpg

LEO-69.jpg

LEO-71.jpg

LEO-72.jpg

LEO-73.jpg

LEO-75.jpg

LEO-77.jpg

LEO-79.jpg

LEO-80.jpg

LEO-83.jpg

LEO-86.jpg

LEO-87.jpg

LEO-88.jpg

LEO-89.jpg

LEO-91.jpg

LEO-92.jpg

LEO-95.jpg

LEO-96.jpg

LEO-100.jpg

LEO-101.jpg

LEO-103.jpg

LEO-108.jpg

LEO-111.jpg

LEO-113.jpg

LEO-115.jpg

LEO-119.jpg

LEO-120.jpg

LEO-121.jpg

LEO-122.jpg

LEO-124.jpg

LEO-125.jpg

LEO-128.jpg

LEO-130.jpg

LEO-131.jpg

LEO-133.jpg

LEO-136.jpg

LEO-137.jpg

LEO-138.jpg

LEO-143.jpg

LEO-144.jpg

LEO-147.jpg

LEO-150.jpg

LEO-151.jpg

LEO-154.jpg

LEO-156.jpg

LEO-157.jpg

LEO-158.jpg

LEO-159.jpg

LEO-162.jpg

LEO-164.jpg

LEO-165.jpg

LEO-171.jpg

LEO-175.jpg

LEO-176.jpg

LEO-178.jpg

LEO-181.jpg

LEO-187.jpg

LEO-189.jpg

LEO-190.jpg

LEO-191.jpg

LEO-192.jpg

LEO-193.jpg

LEO-194.jpg

LEO-195.jpg

LEO-196.jpg

LEO-197.jpg

LEO-198.jpg

LEO-199.jpg

LEO-200.jpg

LEO-205.jpg

LEO-212.jpg

LEO-213.jpg

LEO-214.jpg

LEO-215.jpg

LEO-217.jpg

LEO-218.jpg

LEO-219.jpg

LEO-220.jpg

LEO-222.jpg

LEO-223.jpg

LEO-224.jpg