LEO_3641.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1850張
交付張數 : 609張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 新郎家自宅
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

婚攝心得:婚禮宴客地點選在新郎舊家自宅,這是一個位處高雄山區的小村莊,新人以簡單的宴客方式,在家前面擺桌宴請諸位親朋好友,沒了以往流水席的喧囂吵鬧,但卻增添了許多鄉下地方的人情味與古早味。

LEO_3403.jpg

LEO_3408.jpg

LEO_3417.jpg

LEO_3430.jpg

LEO_3452.jpg

LEO_3456.jpg

LEO_3496.jpg

LEO_3508.jpg

LEO_3518.jpg

LEO_3536.jpg

LEO_3543.jpg

LEO_3557.jpg

LEO_3564.jpg

LEO_3572.jpg

LEO_3599.jpg

LEO_3604.jpg

LEO_3641.jpg

LEO_3652.jpg

LEO_3691.jpg

LEO_3730.jpg

LEO_3738.jpg

LEO_3748.jpg

LEO_3767.jpg

LEO_3787.jpg

LEO_3844.jpg

LEO_3859.jpg

LEO_3867.jpg

LEO_3888.jpg

LEO_3891.jpg

LEO_3894.jpg

LEO_3898.jpg

LEO_3903.jpg

LEO_3912.jpg

LEO_3934.jpg

LEO_3950.jpg

LEO_3963.jpg

LEO_3967.jpg

LEO_3974.jpg

LEO_3980.jpg

LEO_3991.jpg

LEO_3995.jpg

LEO_3999.jpg

LEO_4001.jpg

LEO_4009.jpg

LEO_4019.jpg

LEO_4041.jpg

LEO_4045.jpg

LEO_4048.jpg

LEO_4051.jpg

LEO_4074.jpg

LEO_4082.jpg

LEO_4103.jpg

LEO_4110.jpg

LEO_4122.jpg

LEO_4127.jpg

LEO_4134.jpg

LEO_4141.jpg

LEO_4151.jpg

LEO_4158.jpg

LEO_4162.jpg

LEO_4174.jpg

LEO_4188.jpg

LEO_4193.jpg

LEO_4196.jpg

LEO_4201.jpg

LEO_4203.jpg

LEO_4210.jpg

LEO_4218.jpg

LEO_4238.jpg

LEO_4242.jpg

LEO_4248.jpg

LEO_4260.jpg

LEO_4276.jpg

LEO_4309.jpg

LEO_4324.jpg

LEO_4330.jpg

LEO_4335.jpg

LEO_4348.jpg

LEO_4379.jpg

LEO_4385.jpg

LEO_4391.jpg

LEO_4396.jpg

LEO_4398.jpg

LEO_4401.jpg

LEO_4431.jpg

LEO_4445.jpg

LEO_4465.jpg

LEO_4488.jpg

LEO_4553.jpg

LEO_4561.jpg

LEO_4572.jpg

LEO_4607.jpg

LEO_4610.jpg

LEO_4614.jpg

LEO_4624.jpg

LEO_4625.jpg

LEO_4632.jpg

LEO_4639.jpg

LEO_4658.jpg

LEO_4668.jpg

LEO_4677.jpg

LEO_4687.jpg

LEO_4700.jpg

LEO_4740.jpg

LEO_4750.jpg

LEO_4809.jpg

LEO_4819.jpg

LEO_4822.jpg

LEO_4829.jpg

LEO_4846.jpg

LEO_4856.jpg

LEO_4876.jpg

LEO_4882.jpg

LEO_4887.jpg

LEO_4889.jpg

LEO_4895.jpg

LEO_4899.jpg

LEO_4904.jpg

LEO_4906.jpg

LEO_4917.jpg

LEO_4930.jpg

LEO_4939.jpg

LEO_4951.jpg

LEO_4955.jpg

LEO_4960.jpg

LEO_4993.jpg

LEO_4999.jpg

LEO_5002.jpg

LEO_5005.jpg

LEO_5020.jpg

LEO_5029.jpg

LEO_5054.jpg

LEO_5061.jpg

LEO_5075.jpg

LEO_5091.jpg

LEO_5102.jpg

LEO_5111.jpg

LEO_5114.jpg

LEO_5141.jpg

LEO_5144.jpg

LEO_5150.jpg

LEO_5163.jpg

LEO_5171.jpg

LEO_5210.jpg

LEO_5219.jpg

LEO_5225.jpg

LEO_5236.jpg

LEO_5239.jpg

LEO_5251.jpg

LEO_5254.jpg