a_AMB_086.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2355張
交付張數 : 608張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 自宅/嘉義船老大
新秘(新娘秘書) :晶囍形象工作室-April
婚紗禮服 : 茱諾
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝團隊協助:無
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)
a_AMB_002.JPG

a_AMB_004.JPG

a_AMB_071.JPG

a_AMB_072.JPG

a_AMB_074.JPG

a_AMB_076.JPG

a_AMB_077.JPG

a_AMB_078.JPG

a_AMB_079.JPG

a_AMB_080.JPG

a_AMB_081.JPG

a_AMB_083.JPG

a_AMB_086.JPG

a_AMB_097.JPG

a_AMB_103.JPG

a_AMB_109.JPG

a_AMB_110.JPG

a_AMB_119.JPG

a_AMB_122.JPG

a_AMB_144.JPG

a_AMB_151.JPG

a_AMB_154.JPG

a_AMB_157.JPG

a_AMB_159.JPG

a_AMB_162.JPG

a_AMB_173.JPG

a_AMB_174.JPG

a_AMB_175.JPG

a_AMB_176.JPG

a_AMB_177.JPG

a_AMB_178.JPG

a_AMB_180.JPG

a_AMB_181.JPG

a_AMB_182.JPG

a_AMB_186.JPG

a_AMB_189.JPG

a_AMB_191.JPG

a_AMB_196.JPG

a_AMB_197.JPG

a_AMB_201.JPG

a_AMB_214.JPG

a_AMB_219.JPG

a_AMB_224.JPG

a_AMB_228.JPG

a_AMB_234.JPG

a_AMB_243.JPG

a_AMB_244.JPG

a_AMB_245.JPG

a_AMB_246.JPG

a_AMB_256.JPG

a_AMB_264.JPG

a_AMB_266.JPG

a_AMB_269.JPG

a_AMB_271.JPG

a_AMB_290.JPG

a_AMB_303.JPG

a_AMB_305.JPG

a_AMB_306.JPG

a_AMB_307.JPG

a_AMB_310.JPG

a_AMB_312.JPG

a_AMB_315.JPG

a_AMB_318.JPG

a_AMB_320.JPG

a_AMB_326.JPG

a_AMB_328.JPG

a_AMB_338.JPG

a_AMB_339.JPG

a_AMB_340.JPG

a_AMB_350.JPG

a_AMB_355.JPG

a_AMB_357.JPG

a_AMB_358.JPG

a_AMB_380.JPG

a_AMB_398.JPG

a_AMB_399.JPG

a_AMB_401.JPG

a_AMB_403.JPG

a_AMB_406.JPG

a_AMB_408.JPG

a_AMB_413.JPG

a_AMB_415.JPG

a_AMB_422.JPG

a_AMB_423.JPG

a_AMB_427.JPG

a_AMB_429.JPG

a_AMB_432.JPG

a_AMB_437.JPG

a_AMB_439.JPG

a_AMB_447.JPG

a_AMB_448.JPG

a_AMB_450.JPG

a_AMB_455.JPG

a_AMB_476.JPG

a_AMB_478.JPG

a_AMB_486.JPG

a_AMB_487.JPG

a_AMB_494.JPG

a_AMB_499.JPG

a_AMB_508.JPG

a_AMB_514.JPG

a_AMB_534.JPG

a_AMB_539.JPG

a_AMB_552.JPG

a_AMB_554.JPG

a_AMB_556.JPG

a_AMB_558.JPG

a_AMB_561.JPG

a_AMB_563.JPG

a_AMB_566.JPG

a_AMB_569.JPG

a_AMB_581.JPG

a_AMB_611.JPG