a_AMB_187.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2873張
交付張數 : 726張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 古華飯店(儀式)/饗悅花園(晚宴)
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 : Only You
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無資訊
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝團隊協助:無
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)
a_AMB_001.JPG

a_AMB_002.JPG

a_AMB_003.JPG

a_AMB_008.JPG

a_AMB_025.JPG

a_AMB_027.JPG

a_AMB_028.JPG

a_AMB_040.JPG

a_AMB_041.JPG

a_AMB_042.JPG

a_AMB_044.JPG

a_AMB_050.JPG

a_AMB_071.JPG

a_AMB_084.JPG

a_AMB_085.JPG

a_AMB_088.JPG

a_AMB_091.JPG

a_AMB_093.JPG

a_AMB_095.JPG

a_AMB_096.JPG

a_AMB_101.JPG

a_AMB_104.JPG

a_AMB_106.JPG

a_AMB_126.JPG

a_AMB_127.JPG

a_AMB_128.JPG

a_AMB_131.JPG

a_AMB_133.JPG

a_AMB_135.JPG

a_AMB_136.JPG

a_AMB_138.JPG

a_AMB_150.JPG

a_AMB_151.JPG

a_AMB_153.JPG

a_AMB_157.JPG

a_AMB_164.JPG

a_AMB_166.JPG

a_AMB_167.JPG

a_AMB_168.JPG

a_AMB_172.JPG

a_AMB_174.JPG

a_AMB_175.JPG

a_AMB_176.JPG

a_AMB_177.JPG

a_AMB_178.JPG

a_AMB_180.JPG

a_AMB_182.JPG

a_AMB_183.JPG

a_AMB_184.JPG

a_AMB_186.JPG

a_AMB_187.JPG

a_AMB_188.JPG

a_AMB_189.JPG

a_AMB_196.JPG

a_AMB_198.JPG

a_AMB_200.JPG

a_AMB_203.JPG

a_AMB_208.JPG

a_AMB_211.JPG

a_AMB_212.JPG

a_AMB_214.JPG

a_AMB_215.JPG

a_AMB_217.JPG

a_AMB_220.JPG

a_AMB_248.JPG

a_AMB_253.JPG

a_AMB_255.JPG

a_AMB_257.JPG

a_AMB_260.JPG

a_AMB_264.JPG

a_AMB_265.JPG

a_AMB_273.JPG

a_AMB_280.JPG

a_AMB_281.JPG

a_AMB_282.JPG

a_AMB_283.JPG

a_AMB_284.JPG

a_AMB_285.JPG

a_AMB_286.JPG

a_AMB_287.JPG

a_AMB_290.JPG

a_AMB_291.JPG

a_AMB_292.JPG

a_AMB_293.JPG

a_AMB_303.JPG

a_AMB_312.JPG

a_AMB_313.JPG

a_AMB_316.JPG

a_AMB_317.JPG

a_AMB_318.JPG

a_AMB_319.JPG

a_AMB_321.JPG

a_AMB_360.JPG

a_AMB_408.JPG

a_AMB_411.JPG

a_AMB_414.JPG

a_AMB_421.JPG

a_AMB_422.JPG

a_AMB_423.JPG

a_AMB_424.JPG

a_AMB_425.JPG

a_AMB_426.JPG

a_AMB_441.JPG

a_AMB_442.JPG

a_AMB_443.JPG

a_AMB_445.JPG

a_AMB_447.JPG

a_AMB_456.JPG

a_AMB_463.JPG

a_AMB_473.JPG

a_AMB_475.JPG

a_AMB_477.JPG

a_AMB_478.JPG

a_AMB_479.JPG

a_AMB_493.JPG

a_AMB_494.JPG

a_AMB_496.JPG

a_AMB_499.JPG

a_AMB_500.JPG

a_AMB_501.JPG

a_AMB_502.JPG

a_AMB_503.JPG

a_AMB_506.JPG

a_AMB_507.JPG

a_AMB_513.JPG

a_AMB_529.JPG

a_AMB_534.JPG

a_AMB_538.JPG

a_AMB_553.JPG

a_AMB_554.JPG

a_AMB_555.JPG

a_AMB_557.JPG

a_AMB_558.JPG

a_AMB_560.JPG

a_AMB_561.JPG

a_AMB_574.JPG

a_AMB_579.JPG

a_AMB_581.JPG

a_AMB_610.JPG

a_AMB_614.JPG

a_AMB_615.JPG

a_AMB_617.JPG

a_AMB_620.JPG

a_AMB_621.JPG

a_AMB_624.JPG

a_AMB_625.JPG

a_AMB_632.JPG

a_AMB_633.JPG

a_AMB_635.JPG

a_AMB_640.JPG

a_AMB_645.JPG

a_AMB_646.JPG

a_AMB_648.JPG

a_AMB_700.JPG

a_AMB_710.JPG

a_AMB_711.JPG

a_AMB_712.JPG

a_AMB_714.JPG

a_AMB_723.JPG

a_AMB_727.JPG