1468404647-3619002986.jpg

這個地方持續累積著新人們對綜仁的肯定,也因為有你們的認可,會一直支持著綜仁繼續努力向前,求新求進步,感謝新人們願意將人生這麼重要的時刻交由綜仁來為你們紀錄,感謝大家。

No.01新人感謝文

作品連結   完整相簿

LEO-1672.png

No.02新人感謝文

作品連結   完整相簿

 

fb_LEO-1.jpg

No.03新人感謝文

作品連結  完整相簿

 

20170805.jpg

N0.04新人感謝文

作品連結  完整相簿

 

LEO-05.jpg

N0.05新人感謝文

作品連結  完整相簿

 

LEO-001.jpg

N0.06新人感謝文

作品連結  完整相簿

 

LEO-001.jpg
LEO-002.jpg

NO.07 新人感謝文

作品連結  完整相簿

LEO-001.jpg

NO.08新人感謝文

作品連結  完整相簿

LEO-1118.jpg

NO.09 新人感謝文

作品連結  完整相簿

LEO-002.jpg

  NO.10 新人感謝文

  作品連結  完整相簿

LEO-001.jpg

NO.11 新人感謝文

  作品連結  完整相簿

LEO-002.jpg

NO.12 新人感謝文

  作品連結  完整相簿

 

感謝文|婚攝綜仁thk_012.jpg

NO.13 新人感謝文

  作品連結  完整相簿

 

感謝文|婚攝綜仁thk_013.jpg

NO.14 新人感謝文

   

作品連結 完整相簿

20181215感謝文LEO - 20181201.jpg

NO.15 新人感謝文

   

作品連結 完整相簿

 

感謝文|婚攝綜仁20190928.jpg

 

NO.16 新人感謝文

   

作品連結 完整相簿

高雄南北樓|感謝文thk20191011.jpg

 

NO.17 新人感謝文

   

作品連結 完整相簿

 

20191207thk.jpg

 

NO.18 新人感謝文

   

作品連結 完整相簿

 

20191229.jpg

NO.19新人感謝文   

作品連結 完整相簿

嘉義喜多多|感謝文thk_001.jpg

NO.20新人感謝文   

thk_001.jpg

NO.21新人感謝文 

thk_001

thk_002.jpg