a_AMB_711.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |   饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3825張
交付張數 : 888張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 青青食尚花園
新秘(新娘秘書) :饅頭爸團隊-羅苡菱 Elaine
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝團隊協助:郭玉米
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)
新人感謝︰
郁慈感謝

a_AMB_010.JPG

a_AMB_027.JPG

a_AMB_029.JPG

a_AMB_031.JPG

a_AMB_033.JPG

a_AMB_035.JPG

a_AMB_047.JPG

a_AMB_051.JPG

a_AMB_052.JPG

a_AMB_057.JPG

a_AMB_058.JPG

a_AMB_060.JPG

a_AMB_061.JPG

a_AMB_062.JPG

a_AMB_066.JPG

a_AMB_069.JPG

a_AMB_072.JPG

a_AMB_073.JPG

a_AMB_074.JPG

a_AMB_075.JPG

a_AMB_082.JPG

a_AMB_083.JPG

a_AMB_084.JPG

a_AMB_085.JPG

a_AMB_086.JPG

a_AMB_087.JPG

a_AMB_090.JPG

a_AMB_092.JPG

a_AMB_093.JPG

a_AMB_094.JPG

a_AMB_095.JPG

a_AMB_098.JPG

a_AMB_100.JPG

a_AMB_102.JPG

a_AMB_104.JPG

a_AMB_106.JPG

a_AMB_107.JPG

a_AMB_146.JPG

a_AMB_150.JPG

a_AMB_151.JPG

a_AMB_152.JPG

a_AMB_154.JPG

a_AMB_155.JPG

a_AMB_158.JPG

a_AMB_159.JPG

a_AMB_162.JPG

a_AMB_174.JPG

a_AMB_176.JPG

a_AMB_198.JPG

a_AMB_199.JPG

a_AMB_201.JPG

a_AMB_202.JPG

a_AMB_203.JPG

a_AMB_205.JPG

a_AMB_206.JPG

a_AMB_207.JPG

a_AMB_209.JPG

a_AMB_211.JPG

a_AMB_254.JPG

a_AMB_256.JPG

a_AMB_257.JPG

a_AMB_259.JPG

a_AMB_266.JPG

a_AMB_267.JPG

a_AMB_268.JPG

a_AMB_270.JPG

a_AMB_277.JPG

a_AMB_278.JPG

a_AMB_281.JPG

a_AMB_283.JPG

a_AMB_284.JPG

a_AMB_290.JPG

a_AMB_292.JPG

a_AMB_296.JPG

a_AMB_299.JPG

a_AMB_300.JPG

a_AMB_301.JPG

a_AMB_304.JPG

a_AMB_306.JPG

a_AMB_307.JPG

a_AMB_308.JPG

a_AMB_311.JPG

a_AMB_313.JPG

a_AMB_317.JPG

a_AMB_321.JPG

a_AMB_324.JPG

a_AMB_325.JPG

a_AMB_326.JPG

a_AMB_330.JPG

a_AMB_333.JPG

a_AMB_334.JPG

a_AMB_335.JPG

a_AMB_337.JPG

a_AMB_368.JPG

a_AMB_369.JPG

a_AMB_371.JPG

a_AMB_374.JPG

a_AMB_403.JPG

a_AMB_405.JPG

a_AMB_406.JPG

a_AMB_412.JPG

a_AMB_417.JPG

a_AMB_418.JPG

a_AMB_472.JPG

a_AMB_474.JPG

a_AMB_478.JPG

a_AMB_481.JPG

a_AMB_483.JPG

a_AMB_484.JPG

a_AMB_487.JPG

a_AMB_488.JPG

a_AMB_492.JPG

a_AMB_494.JPG

a_AMB_495.JPG

a_AMB_496.JPG

a_AMB_525.JPG

a_AMB_526.JPG

a_AMB_527.JPG

a_AMB_528.JPG

a_AMB_529.JPG

a_AMB_531.JPG

a_AMB_578.JPG

a_AMB_579.JPG

a_AMB_581.JPG

a_AMB_582.JPG

a_AMB_587.JPG

a_AMB_647.JPG

a_AMB_648.JPG

a_AMB_661.JPG

a_AMB_662.JPG

a_AMB_668.JPG

a_AMB_670.JPG

a_AMB_673.JPG

a_AMB_675.JPG

a_AMB_677.JPG

a_AMB_678.JPG

a_AMB_679.JPG

a_AMB_684.JPG

a_AMB_685.JPG

a_AMB_687.JPG

a_AMB_691.JPG

a_AMB_694.JPG

a_AMB_695.JPG

a_AMB_701.JPG

a_AMB_702.JPG

a_AMB_706.JPG

a_AMB_708.JPG

a_AMB_711.JPG

a_AMB_713.JPG

a_AMB_714.JPG

a_AMB_750.JPG

a_AMB_751.JPG

a_AMB_754.JPG

a_AMB_755.JPG

a_AMB_756.JPG

a_AMB_758.JPG

a_AMB_760.JPG

a_AMB_761.JPG

a_AMB_763.JPG

a_AMB_768.JPG

a_AMB_780.JPG

a_AMB_782.JPG

a_AMB_783.JPG

a_AMB_788.JPG

a_AMB_799.JPG

a_AMB_801.JPG

a_AMB_802.JPG

a_AMB_807.JPG

a_AMB_808.JPG

a_AMB_821.JPG

a_AMB_822.JPG

a_AMB_823.JPG

a_AMB_878.JPG

a_AMB_886.JPG

a_AMB_893.JPG

a_AMB_895.JPG