a_LEO-748.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :2291張
交付張數 : 562張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 桃園海王城
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝宣騰
婚禮副攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-1.jpg

a_LEO-11.jpg

a_LEO-23.jpg

a_LEO-27.jpg

a_LEO-30.jpg

a_LEO-34.jpg

a_LEO-43.jpg

a_LEO-56.jpg

a_LEO-60.jpg

a_LEO-64.jpg

a_LEO-75.jpg

a_LEO-77.jpg

a_LEO-87.jpg

a_LEO-92.jpg

a_LEO-98.jpg

a_LEO-111.jpg

a_LEO-115.jpg

a_LEO-119.jpg

a_LEO-137.jpg

a_LEO-138.jpg

a_LEO-142.jpg

a_LEO-146.jpg

a_LEO-152.jpg

a_LEO-155.jpg

a_LEO-158.jpg

a_LEO-160.jpg

a_LEO-162.jpg

a_LEO-165.jpg

a_LEO-174.jpg

a_LEO-175.jpg

a_LEO-177.jpg

a_LEO-178.jpg

a_LEO-180.jpg

a_LEO-182.jpg

a_LEO-184.jpg

a_LEO-190.jpg

a_LEO-206.jpg

a_LEO-210.jpg

a_LEO-214.jpg

a_LEO-220.jpg

a_LEO-222.jpg

a_LEO-230.jpg

a_LEO-235.jpg

a_LEO-243.jpg

a_LEO-244.jpg

a_LEO-246.jpg

a_LEO-268.jpg

a_LEO-270.jpg

a_LEO-283.jpg

a_LEO-293.jpg

a_LEO-299.jpg

a_LEO-303.jpg

a_LEO-308.jpg

a_LEO-310.jpg

a_LEO-315.jpg

a_LEO-318.jpg

a_LEO-319.jpg

a_LEO-321.jpg

a_LEO-322.jpg

a_LEO-323.jpg

a_LEO-327.jpg

a_LEO-338.jpg

a_LEO-348.jpg

a_LEO-354.jpg

a_LEO-360.jpg

a_LEO-361.jpg

a_LEO-362.jpg

a_LEO-367.jpg

a_LEO-368.jpg

a_LEO-371.jpg

a_LEO-373.jpg

a_LEO-375.jpg

a_LEO-377.jpg

a_LEO-380.jpg

a_LEO-386.jpg

a_LEO-396.jpg

a_LEO-397.jpg

a_LEO-400.jpg

a_LEO-402.jpg

a_LEO-403.jpg

a_LEO-404.jpg

a_LEO-413.jpg

a_LEO-414.jpg

a_LEO-420.jpg

a_LEO-421.jpg

a_LEO-426.jpg

a_LEO-428.jpg

a_LEO-430.jpg

a_LEO-437.jpg

a_LEO-449.jpg

a_LEO-450.jpg

a_LEO-453.jpg

a_LEO-458.jpg

a_LEO-465.jpg

a_LEO-467.jpg

a_LEO-474.jpg

a_LEO-475.jpg

a_LEO-490.jpg

a_LEO-492.jpg

a_LEO-494.jpg

a_LEO-497.jpg

a_LEO-502.jpg

a_LEO-504.jpg

a_LEO-514.jpg

a_LEO-531.jpg

a_LEO-541.jpg

a_LEO-544.jpg

a_LEO-552.jpg

a_LEO-561.jpg

a_LEO-562.jpg

a_LEO-563.jpg

a_LEO-566.jpg

a_LEO-567.jpg

a_LEO-570.jpg

a_LEO-581.jpg

a_LEO-583.jpg

a_LEO-587.jpg

a_LEO-591.jpg

a_LEO-593.jpg

a_LEO-601.jpg

a_LEO-608.jpg

a_LEO-609.jpg

a_LEO-617.jpg

a_LEO-620.jpg

a_LEO-623.jpg

a_LEO-626.jpg

a_LEO-634.jpg

a_LEO-638.jpg

a_LEO-650.jpg

a_LEO-655.jpg

a_LEO-657.jpg

a_LEO-662.jpg

a_LEO-665.jpg

a_LEO-674.jpg

a_LEO-687.jpg

a_LEO-690.jpg

a_LEO-699.jpg

a_LEO-703.jpg

a_LEO-704.jpg

a_LEO-713.jpg

a_LEO-720.jpg

a_LEO-722.jpg

a_LEO-729.jpg

a_LEO-731.jpg

a_LEO-736.jpg

a_LEO-737.jpg

a_LEO-745.jpg

a_LEO-748.jpg

a_LEO-759.jpg

a_LEO-760.jpg