a_LEO-358.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :1247張
交付張數 : 424張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 大甲潮港城
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 無
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-1.jpg

a_LEO-15.jpg

a_LEO-19.jpg

a_LEO-26.jpg

a_LEO-29.jpg

a_LEO-40.jpg

a_LEO-41.jpg

a_LEO-42.jpg

a_LEO-51.jpg

a_LEO-55.jpg

a_LEO-56.jpg

a_LEO-64.jpg

a_LEO-66.jpg

a_LEO-68.jpg

a_LEO-70.jpg

a_LEO-74.jpg

a_LEO-77.jpg

a_LEO-80.jpg

a_LEO-84.jpg

a_LEO-85.jpg

a_LEO-91.jpg

a_LEO-93.jpg

a_LEO-95.jpg

a_LEO-97.jpg

a_LEO-103.jpg

a_LEO-116.jpg

a_LEO-118.jpg

a_LEO-119.jpg

a_LEO-131.jpg

a_LEO-132.jpg

a_LEO-133.jpg

a_LEO-135.jpg

a_LEO-137.jpg

a_LEO-139.jpg

a_LEO-145.jpg

a_LEO-146.jpg

a_LEO-149.jpg

a_LEO-151.jpg

a_LEO-153.jpg

a_LEO-155.jpg

a_LEO-157.jpg

a_LEO-158.jpg

a_LEO-160.jpg

a_LEO-164.jpg

a_LEO-170.jpg

a_LEO-171.jpg

a_LEO-173.jpg

a_LEO-174.jpg

a_LEO-176.jpg

a_LEO-182.jpg

a_LEO-183.jpg

a_LEO-186.jpg

a_LEO-187.jpg

a_LEO-188.jpg

a_LEO-192.jpg

a_LEO-194.jpg

a_LEO-197.jpg

a_LEO-199.jpg

a_LEO-201.jpg

a_LEO-208.jpg

a_LEO-217.jpg

a_LEO-219.jpg

a_LEO-223.jpg

a_LEO-227.jpg

a_LEO-231.jpg

a_LEO-233.jpg

a_LEO-236.jpg

a_LEO-255.jpg

a_LEO-260.jpg

a_LEO-266.jpg

a_LEO-268.jpg

a_LEO-273.jpg

a_LEO-278.jpg

a_LEO-281.jpg

a_LEO-284.jpg

a_LEO-289.jpg

a_LEO-290.jpg

a_LEO-291.jpg

a_LEO-293.jpg

a_LEO-298.jpg

a_LEO-300.jpg

a_LEO-302.jpg

a_LEO-303.jpg

a_LEO-314.jpg

a_LEO-317.jpg

a_LEO-319.jpg

a_LEO-320.jpg

a_LEO-323.jpg

a_LEO-328.jpg

a_LEO-336.jpg

a_LEO-342.jpg

a_LEO-346.jpg

a_LEO-352.jpg

a_LEO-358.jpg

a_LEO-360.jpg

a_LEO-361.jpg

a_LEO-365.jpg

a_LEO-367.jpg

a_LEO-372.jpg

a_LEO-373.jpg

a_LEO-382.jpg

a_LEO-384.jpg

a_LEO-393.jpg

a_LEO-394.jpg

a_LEO-404.jpg

a_LEO-407.jpg

a_LEO-415.jpg

a_LEO-417.jpg

a_LEO-419.jpg

a_LEO-422.jpg

a_LEO-425.jpg

a_LEO-427.jpg

a_LEO-429.jpg

a_LEO-431.jpg

a_LEO-432.jpg

a_LEO-433.jpg

a_LEO-434.jpg

a_LEO-436.jpg

a_LEO-438.jpg

a_LEO-441.jpg