a_KLB_0245.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2384張
交付張數 : 514張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 新北板橋彭園餐廳
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無
婚禮主持 :無資訊
婚佈(婚禮佈置) : 無

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

玉米小心得:
有看過二進的活動是迎娶時的闖關嗎?

新人說他們沒有闖關,所以把二進的活動安排成在賓客面前闖關遊戲,讓大家也都可以一起看到一起同歡,於是新郎在二進時闖過重重關卡,才能迎接美麗新娘的出現,
也算是給賓客們的驚喜。

最後送客結束,新人也聽從我的建議到市政府外面拍攝了一些類婚紗,感覺與一般餐廳的景色相當不同,個人也蠻喜歡的:)

a_KLB_0001.jpg

a_KLB_0002.jpg

a_KLB_0005.jpg

a_KLB_0006.jpg

a_KLB_0008.jpg

a_KLB_0009.jpg

a_KLB_0012.jpg

a_KLB_0015.jpg

a_KLB_0018.jpg

a_KLB_0022.jpg

a_KLB_0025.jpg

a_KLB_0029.jpg

a_KLB_0031.jpg

a_KLB_0036.jpg

a_KLB_0040.jpg

a_KLB_0044.jpg

a_KLB_0047.jpg

a_KLB_0050.jpg

a_KLB_0051.jpg

a_KLB_0054.jpg

a_KLB_0056.jpg

a_KLB_0058.jpg

a_KLB_0063.jpg

a_KLB_0064.jpg

a_KLB_0065.jpg

a_KLB_0069.jpg

a_KLB_0071.jpg

a_KLB_0076.jpg

a_KLB_0083.jpg

a_KLB_0084.jpg

a_KLB_0087.jpg

a_KLB_0091.jpg

a_KLB_0092.jpg

a_KLB_0093.jpg

a_KLB_0095.jpg

a_KLB_0096.jpg

a_KLB_0097.jpg

a_KLB_0098.jpg

a_KLB_0099.jpg

a_KLB_0105.jpg

a_KLB_0106.jpg

a_KLB_0110.jpg

a_KLB_0114.jpg

a_KLB_0115.jpg

a_KLB_0117.jpg

a_KLB_0119.jpg

a_KLB_0124.jpg

a_KLB_0125.jpg

a_KLB_0127.jpg

a_KLB_0128.jpg

a_KLB_0129.jpg

a_KLB_0132.jpg

a_KLB_0133.jpg

a_KLB_0141.jpg

a_KLB_0143.jpg

a_KLB_0150.jpg

a_KLB_0159.jpg

a_KLB_0163.jpg

a_KLB_0168.jpg

a_KLB_0172.jpg

a_KLB_0175.jpg

a_KLB_0176.jpg

a_KLB_0178.jpg

a_KLB_0180.jpg

a_KLB_0189.jpg

a_KLB_0196.jpg

a_KLB_0198.jpg

a_KLB_0199.jpg

a_KLB_0202.jpg

a_KLB_0207.jpg

a_KLB_0209.jpg

a_KLB_0210.jpg

a_KLB_0213.jpg

a_KLB_0218.jpg

a_KLB_0222.jpg

a_KLB_0226.jpg

a_KLB_0229.jpg

a_KLB_0230.jpg

a_KLB_0231.jpg

a_KLB_0232.jpg

a_KLB_0233.jpg

a_KLB_0235.jpg

a_KLB_0245.jpg

a_KLB_0251.jpg

a_KLB_0257.jpg

a_KLB_0258.jpg

a_KLB_0268.jpg

a_KLB_0272.jpg

a_KLB_0273.jpg

a_KLB_0274.jpg

a_KLB_0278.jpg

a_KLB_0284.jpg

a_KLB_0287.jpg

a_KLB_0289.jpg

a_KLB_0295.jpg

a_KLB_0296.jpg

a_KLB_0302.jpg

a_KLB_0304.jpg

a_KLB_0312.jpg

a_KLB_0313.jpg

a_KLB_0319.jpg

a_KLB_0320.jpg

a_KLB_0321.jpg

a_KLB_0323.jpg

a_KLB_0326.jpg

a_KLB_0328.jpg

a_KLB_0332.jpg

a_KLB_0333.jpg

a_KLB_0334.jpg

a_KLB_0338.jpg

a_KLB_0344.jpg

a_KLB_0346.jpg

a_KLB_0350.jpg

a_KLB_0353.jpg

a_KLB_0363.jpg

a_KLB_0365.jpg

a_KLB_0366.jpg

a_KLB_0367.jpg

a_KLB_0372.jpg

a_KLB_0375.jpg

a_KLB_0377.jpg

a_KLB_0379.jpg

a_KLB_0381.jpg

a_KLB_0384.jpg

a_KLB_0386.jpg

a_KLB_0392.jpg

a_KLB_0397.jpg

a_KLB_0399.jpg

a_KLB_0401.jpg

a_KLB_0403.jpg

a_KLB_0405.jpg

a_KLB_0407.jpg

a_KLB_0411.jpg

a_KLB_0418.jpg

a_KLB_0419.jpg

a_KLB_0420.jpg

a_KLB_0434.jpg

a_KLB_0438.jpg

a_KLB_0440.jpg

a_KLB_0446.jpg

a_KLB_0475.jpg

a_KLB_0480.jpg

a_KLB_0492.jpg

a_KLB_0497.jpg

a_KLB_0503.jpg

a_KLB_0505.jpg

a_KLB_0508.jpg

a_KLB_0516.jpg